Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Vårt engagemang för att skydda planeten

Ekologiskt fotavtryck

För att avsevärt minska vårt ekologiska fotavtryck har vi fokuserat våra ansträngningar på följande områden:
 • Energibesparing och förebyggande av global uppvärmning:
  Vi är fokuserade på att minska utsläppen inom vår verksamhet och har förbundit oss att använda 100 procent förnybar energi på alla våra fabriker år 2050. Vi letar ständigt efter sätt att minska våra kunders koldioxidutsläpp genom att erbjuda miljövänliga produkter och lösningar i vårt Sustainability Optimisation Programme

 • Resursbevarande åtgärder och återvinning:
  För att mäta och minimera vårt bruk av nya resurser använder vi en 3R-strategi – Reduce, Re-use and Recycle – på våra produkter. Strategin hjälper oss även att minska vår vattenkonsumtion och avfallsmängden från våra affärsverksamheter. Vi har satt upp specifika mål för att minska våra avfalls-, vatten- och produktavtryck. För att ta reda på mer om våra mål kan ni läsa vår Integrerad rapport 2018 eller avsnittet miljömärkning nedan för att lära er mer om Ricohs miljöprestanda.

Cirkulär ekonomi

Comet Circle 

År 1994 etablerade vi Comet Circle som är vår egen modell för Cirkulär ekonomi. Comet Circle förklarar vår strategi för återanvändning och återvinning av material inom vår organisation, våra bredare ekonomiska verksamheter, leverantörsnätverk och produktlivscykler. Med konceptet strävar vi på Ricoh efter att:

 • Minska vår miljöpåverkan i alla steg av produktens livscykel, med alla inblandade parter – våra egna företag, leverantörer, kunder och återvinningsföretag. Därefter fokuserar vi på återanvändning och återvinning av våra produkter för att minska deras ekologiska påverkan.
 • Främja ett återvinningssystem i flera steg för att ta tillvara på använda produkter och återanvända och återvinna delar för att minska behovet av nya material och minimera avfallet.
 • Bygga upp starka partnerskap för att minska andelen miljöfarliga ämnen i tillverkningsprocessen och förbättra transporteffektiviteten. Vi hjälper även våra återvinningspartner med att förbättra kvaliteten på återvunna resurser och minimera energin och kostnaderna i processen.

Varje cirkel representerar partner som stöder oss i arbetet med vår hållbarhetsstrategi. Se videon nedan för att ta reda på mer om hur Comet Circle fungerar.


Produktåtervinning
Vi tar tillbaka våra använda produkter, återanvänder dem och återvinner deras delar. Via Ricohs Resource Smart Return Program erbjuder vi våra kunder att kostnadsfritt och enkelt skicka tillbaka uttjänta produkter och förbrukningsartiklar till våra sorteringsanläggningar inom EMEA.

Alla våra sorteringsanläggningar använder Ricoh Asset Management System, ett system som känner igen delar och produkter med återanvändbara komponenter (metaller, plast och papp). Komponenterna förpackas sedan om och är redo att återanvändas.GreenLine
Sustainability - Our commitment to the Planet - Greenline logoGreenLine i vårt sortiment är certifierade, återanvända produkter som ger våra kunder tillgång till miljövänliga produkter till ett rimligt pris och med samma funktioner som nya produkter.

Använda produkter samlas in, väljs ut och omarbetas i enlighet med Ricohs enhetliga normer. Det förlänger produkternas livscykel och minskar den totala miljöpåverkan av affärsverksamheten.Våra produkter & lösningar

Livscykelanalys
Livscykelanalyser (LCA) visar att störst påverkan – mer än 60 procent – på miljön sker under användningsfasen där papperskonsumtionen står för 78 procent.
Användningsfasen styr bara våra kunder över, men vi erbjuder en rad lösningar via vårt Sustainability Optimisation Programme för att ge våra kunder hjälp med att upprätta en miljövänlig strategi.

Sustainability Optimisation Programme
Klicka på länkarna nedan för att ta reda på mer om det stora sortiment av hållbara produkter, tjänster och produktfunktioner som vi erbjuder våra kunder.Hållbar design
Att främja innovation är nyckeln till vårt företags tillväxt och därför lanserade vi programmet ”Ricoh Sustainable Products” (RSPP). Det rör sig om ett program som hjälper oss att förbättra våra produkter och tjänster baserat på våra egna kriterier för miljöprestanda, brukbarhet och samhällsansvar (CSR). Tack vare programmet är våra senaste produkter 37 procent mindre och 65 procent lättare än tidigare modeller*.

Ricoh Eco Business Development Center i Japan är ett återanvändnings- och återvinningscentrum där vi utvecklar miljövänlig teknologi, tar fram innovativa idéer och testar produkter i samarbete med våra kunder. Olja utvunnen från plastavfall och användning av biomassa från trä är några av de många tekniska innovationer som utvecklas där.

Klicka här för att ta reda på mer..

*Baserat på fullfärgs Ricoh MP C6004 jämfört med MP C6001-modellen


Miljömärkning
Våra produkter uppfyller de krav som ställs i många internationella och europeiska miljömärkningar för design och prestanda, t.ex.:

 • Blue Angel MarkKlicka här för att se listan över Ricoh-produkter som tilldelats Blue Angel-märkning.
 • Carbon Disclosure Project – Vi har uppnått ”A-” för klimatledarskap och ”B” för vattensäkerhet. Ta reda på mer här .
 • EPEAT – Ett stort antal av våra produkter har rankats Gold. Klicka här för att se hela listan av Ricoh-produkter och deras rankning.

20181115 Ricoh awarded highest gold rating in EcoVadis global supplier survey for fourth year runningÅr 2018 uppnådde Ricoh guld i EcoVadis rankning för fjärde året i rad. EcoVadis utvärderar leverantörer i 110 länder och inom 150 affärssektorer utifrån företagspolicy, initiativ och prestationer inom miljövård, arbetspraxis, rättvisa affärsmetoder och distributionskedja.
Ta reda på mer om våra miljömärkningar..

Förebyggande av förorening

Insatser
Vi har fyra globala produktionscentrum: Japan, Asien/Stillahavsområdet, Europa samt Nord- och Sydamerika. På varje anläggning driver vi hållbar miljövård inom ramarna för den internationella standarden ISO 14001. För mer information om våra certifierade anläggningar klicka här.

Vi motverkar även förorening genom att, före år 2020, minimera riskerna med kemiska ämnen under våra produkters livscykel. Vi har ett kontrollsystem som övervakar alla data om de kemiska substanser som används, töms ut och skaffas undan vid våra anläggningar.
Systemet hjälper till att minska bruket av kemiska substanser, samla in data och snabbt besvara förfrågningar från världen över.

Klicka här för att ta reda på mer.

Produkter
Alla våra produkter uppfyller kraven i lokala, nationella och internationella hälso- och säkerhetslagstiftningar. Vi har säkerhetsdatablad och miljöinformation om alla våra produkter.

För att ta reda på mer klicka här..

Biologisk mångfald och miljöansvar

Bevara den biologiska mångfalden
Vi har förbundit oss att skydda den biologiska mångfalden och våra ekosystem från många olika hot, varav de flesta skapats av människor (inklusive förorening, klimatförändring och överexploatering av resurser) - genom att uppmana våra anställda att aktivt bidra till:

 • Sociala insatser: Vi bidrar till lokala samhällen via insamlingskampanjer, donation av varor och deltagande i sociala evenemang och miljöaktiviteter.
 • Projekt för att bevara ekosystem i skog: Sedan år 1999 har vi gett stöd till globala skogsbevaringsprojekt i samarbete med lokala, icke-statliga organisationer och lokala samhällen.

För att ta reda på mer om våra biologiska mångfaldsprojekt klicka här or eller läs vår biologisk mångfalds-policy.


Ricoh Global Eco Action

I juni varje år visar Ricoh-anställda världen över sitt engagemang för miljön genom att delta i lokala aktiviteter för att fira och stödja Världsmiljödagen.

Klicka här för att ta reda på mer.om våra globala aktioner.

Våra fokusområden

 • Population

  Socialt

  Att positivt och långvarigt påverka de samhällen vi lever och arbetar inom är viktigt för oss. Ta reda på vilka åtgärder vi vidtar.

 • Sustainability and Planet

  Environmental (Miljö)

  Vårt engagemang för att skydda planeten sträcker sig längre än till att minska vårt eget ekologiska avtryck. Vi hjälper även våra kunder att minska sitt avtryck.

 • Ledning och policy

  Ledning och policy

  Vi förbinder oss i vår affärsverksamhet att handla med integritet och att följa högsta tänkbara etiska normer, i enlighet med rådande lagar och industrins regler.

 • Environmental, Health & Safety Product Information

  Miljö-, hälso- och säkerhetsinformation

  Ta reda på mer om våra produkters miljö-, hälso- och säkerhetsfunktioner och de internationella standarder de uppfyller.