Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Planet

Sedan den internationella gemenskapen antog FN:s Globala mål för hållbar utveckling (SDG) och Parisavtalet (2016) har vi satt upp miljömål för att hjälpa till att uppnå ett samhälle fritt från koldioxidutsläpp och med cirkulär ekonomi.

Som en del av dessa mål har vi förbundit oss att uppnå vår nollvision för växthusgasutsläpp inom verksamheten före år 2050, och att, i enlighet med Europeiska unionens långsiktiga strategi, ha uppnått klimatneutralitet samma år.

För att ytterligare stärka vårt engagemang gick vi även med i RE100 år 2017 - ett globalt initiativ för inflytelserika företag som är engagerade i 100 procent förnybar energi. Vi är stolta över att vara det första japanska företag som har anslutit sig till gruppen.

Vårt engagemang för att skydda planeten sträcker sig längre än till att minska vårt eget ekologiska fotavtryck. Vi har även förbundit oss att hjälpa våra kunder att arbeta smartare, använde färre resurser och effektivt förbättra sin egen miljöprestanda.


Vårt ekologiska fotavtryck

 • Energibesparing och förebyggande av global uppvärmning
 • Resursbevarande åtgärder och återvinning

Vårt ekologiska fotavtryck

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

 • Comet Circle
 • Produkt- & varuretur och återvinning
 • GreenLine


Våra produkter & lösningar

 • Livscykelanalys av produkter
 • Sustainability Optimisation Programme
 • Hållbar design
 • Miljömärkning

Våra produkter & lösningar

Förhindrande av förorening

Förhindrande av förorening

 • Insatser
 • Produkter


Biologisk mångfald och miljöansvar

 • Bevara den biologiska mångfalden
 • Ricoh Global Eco Action Month

Biologisk mångfald och miljöansvar

Vårt hållbarhetsengagemang

 • Hållbarhet översikt

  Hållbarhet översikt

  På Ricoh är vi övertygade om att en perfekt balans mellan Population, Planet och Profit, i enlighet med FN:s Globala mål, kan hjälpa oss i vår strävan mot en mer hållbar framtid.

 • Population

  Population

  Att positivt och långvarigt påverka de samhällen vi lever och arbetar inom är viktigt för oss. Ta reda på vilka åtgärder vi vidtar.

 • Ledning och policy

  Ledning och policy

  Vi förbinder oss i vår affärsverksamhet att handla med integritet och att följa högsta tänkbara etiska normer, i enlighet med rådande lagar och industrins regler.