About us

Vårt miljöansvar

Hur vi bidrar till ett hållbart samhälle

Vi lägger stor vikt vid att minska miljöpåverkan från vår verksamhet, att bygga en hållbar framtid och att hjälpa våra kunder att göra detsamma. Därför har vi satt upp tydliga hållbarhetsmål som är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) och Parisavtalet. 
 
Läs mer om våra produkters miljö-, hälso- och säkerhetsegenskaper samt om de internationella standarder som de följer. 

Vårt miljöarbete omfattar följande områden