Managerade arbetsplatstjänster
workplace service

Öka produktiviteten med en smidig användarupplevelse

Managerade arbetsplatstjänster

Hastighet och rörlighet är ett måste idag. Du får ut mer av varje dag när mötena avlöper smidigt, applikationerna fungerar tillförlitligt och samarbetet är friktionsfritt oavsett var din personal befinner sig. Allt detta leder sammantaget till en bättre upplevelse för medarbetarna som gör ditt företag mer produktivt och konkurrenskraftigt.
 
Ge dina medarbetare möjlighet att lyckas
Våra managerade arbetsplatstjänster gör det möjligt för dina medarbetare att få ut det mesta av din digitala miljö. Vi tillhandahåller expertstöd för att underhålla och förbättra dina operativa funktioner – och ser till att ditt team har allt de behöver för att leverera toppkvalitet i vilken skala som helst, oavsett hur stort ditt företag är.

Lösningar och tjänster

Servicedesktjänster

areo

Öka produktiviteten med svar för snabba lösningar

Förbättra organisationens tillförlitlighet med snabbare lösning av dina IT-incidenter och serviceförfrågningar. Med rätt blandning av proaktiv mänsklig och automatiserad servicedesk-support kan du säkerställa affärskontinuitet, minska kostnaderna och reagera på förändrade prioriteringar, samtidigt som dina IT-medarbetare avlastas så att de kan fokusera på kritiska uppgifter och ny utveckling.
 
Lokala servicedesk-nav uppfyller dina behov
Våra servicedesk-team är baserade både lokalt inom landet och från vårt europeiska centrum för serviceverksamhet. Dessa nav möjliggör professionell registrering, bedömning, prioritering och tilldelning av incidenter, förfrågningar och frågor till rätt lösningsgrupp, vilket garanterar en snabbare lösning av alla IT-incidenter och serviceförfrågningar samt bättre anpassning mellan affärsverksamhet och IT. Vi upprätthåller servicenivåer och förser slutanvändare, affärsfunktioner och avdelningar med alla de IT-resurser de behöver för att utföra sina uppgifter och uppnå sina mål.
 • Öka produktiviteten med bättre och mer kostnadseffektiv användarsupport  
 • Centralisera supporten med anpassning mellan affärsverksamhet och IT  
 • Få korrekt och snabb rapportering för interna IT-avdelningar 
 • Minska investeringarna i kapitalutlägg med en leveransmodell för molntjänster
Kontakta oss

Tjänster för Enhetshantering

areo

Ingen enhet lämnas kvar

Användarna förväntar sig en enhetlig skrivbords- eller enhetsupplevelse, oavsett om de arbetar på kontoret eller på distans. Vi tillhandahåller flexibel och skalbar konfiguration och distribution av enheter, liksom digitala plattformar som fungerar smidigt tillsammans.
 
Skräddarsydda konfigurationer över platser
Vår omfattande portfölj av tjänster för enhetshantering hjälper dig att anskaffa, distribuera och hantera enheter, och kompletteras med centralt tillhandahållna programvarutjänster som t.ex. Microsoft O365 och säkerhet. Med självbetjäningsinstallation och applikationsleverans på begäran kan du skräddarsy konfigurationer för olika applikationer och användargrupper på många olika platser.
 • Kontrollera kostnaderna och förbättra användarupplevelserna oavsett var du arbetar  
 • Kom åt SaaS-baserade applikationer och lagring 
 • Se till att alla dina enheter förblir säkra och flexibla
Kontakta oss

Datortjänster för slutanvändare

areo

Löpande IT-stöd för att upprätthålla verksamheten

I takt med att digitalisering och distansarbete blir allt vanligare ökar riskerna för avbrottstid om du inte ständigt har koll på din IT-infrastruktur. Du vill inte slösa tid på att identifiera och åtgärda fel som hindrar dina användare från att komma åt applikationer och data
 
Få ut det mesta av dina applikationer
Frigör dina resurser för att fokusera på nya projekt istället för att jonglera med flera leverantörer och tjänster som inte är skalbara. Vi tillhandahåller en miljö för stationära eller mobila enheter och utnyttjar programvara som t.ex. Microsoft O365 och säkerhet, vilket hjälper dig att få ut det mesta av dina applikationer och säkerställa verksamhetskontinuitet.
 
Få alla de verktyg och den support du behöver för att: 
 • Minska kostnaderna och öka produktiviteten
 • Modernisera enheter och plattformar 
 • Attrahera talanger från alla demografiska grupper genom tillfredsställande arbetsupplevelser 
 • Kontrollera kostnader och effektivitet med fjärrsupport 
 • Fullständigt integrera med olika applikationer, som t.ex. Smart Lockers and ServiceNow 
 • Erbjuda tekniska tjänster på plats och på distans 
 • Hantera serviceförfrågningar 
 • Få tillgång till servicesupport som alltid är tillgänglig 
 • Kontrollera livscykelhantering för enheter 
 • Använda TechBar Services när flera ingenjörer på plats behövs
Kontakta oss

Lösningar för bokning av arbetsplatser

areo

Optimera ditt sätt att arbeta

Med ökningen av distansarbete och samarbete online är det dags att tänka om när det gäller hur vi arbetar - och vilken roll kontoren ska spela. Genom att förstå ditt kontor och hur det används för närvarande får du möjlighet att fatta de rätta besluten samtidigt som kostnaderna optimeras.    
 
Plattformen RICOH Spaces för förbättring av arbetsplatsen
RICOH Spaces är en molnbaserad plattform för förbättring av arbetsplatsen som är utformad för att hjälpa dig att förstå hur du använder dina arbetsplatser så att du kan optimera din verksamhet och skapa en verkligt uppkopplad, smart, säker och engagerande arbetsplats. Det är så du löser dina problem idag samtidigt som du förutser morgondagens behov.   
 • Få tydliga insikter och data för att stödja förändringar, som t.ex. att frigöra underutnyttjade utrymmen och minska driftskostnaderna
 • Skapa den bästa arbetsmiljön genom att balansera människor, platser och teknik, vilket gör det lättare att attrahera och behålla de bästa talangerna 
 • Effektivisera din verksamhet med funktioner som t.ex. interaktiva planlösningar, bokning av mötesrum, hantering av besökare och incheckning med QR-koder
Upptäck mer

IoT-lösningar

areo

Anpassa och utvecklas med IoT

Att kunna reagera på de föränderliga kraven på den moderna arbetsplatsen är viktigt för dagens företag. IoT öppnar nya metoder för att spåra och övervaka tillgångar i den verkliga världen, samtidigt som kraftfulla data och analyser leder till snabbare och effektivare beslutsfattande. För att utnyttja det fulla värdet av IoT behöver du rätt personer och processer bakom rätt teknik.
 
Den rätta IoT-strategin för ditt företag
Vi hjälper dig att definiera och implementera en IoT-strategi som stöder dina verksamhetsmål - så att du kan anpassa dig till ny dynamik, öka kostnadseffektiviteten och förbättra produktiviteten. Oavsett om du behöver den senaste IoT-sensortekniken för att få detaljerade data i realtid om dina utrymmen, eller för att få exakt insyn i användningen av smarta skåp hjälper vi dig att rikta in IoT-applikationer på rätt sätt och hantera dem effektivt för att fatta välgrundade beslut. 
 • Övervaka enheter i realtid för att fatta välgrundade beslut 
 • Utnyttja dataanalyser med hjälp av kraftfulla instrumentpaneler  
 • Minska kostnaderna och utveckla nya intäktsströmmar 
 • Gör det möjligt för systemen att fungera snabbare och effektivare
Kontakta oss

Lösningar för Smart Locker

areo

Flexibel, uppkopplad arbetsplatsförvaring

Förvandla tidskrävande manuella uppgifter till säkra automatiserade processer med smart, nyckelfri åtkomst till förvaring. Våra skalbara skåplösningar är tillgängliga dygnet runt och kan skydda värdefulla företagstillgångar, inkommande/utgående post och personliga tillhörigheter. Dra nytta av enkelhet, besparingar och tillfredsställelse med ett enkelt molnbaserat hanteringssystem som stöder förvaringshantering i realtid.
 
Minska arbetsbelastningen och kostnaderna
Vi hjälper till med platsundersökning, installation, utbildning, projektledning, rådgivning och erbjuder förebyggande underhåll och reservdelshantering – vilket minskar arbetsbelastningen för den ansvarige och de kostnader som är förknippade med förvaltningen av dina tillgångar.  
 • Förbättrad säkerhet och styrning 
 • Enkel molnbaserad hantering 
 • Integration med befintliga system 
 • Fullständiga rapporteringsmöjligheter 
 • Betydande besparingar/ROI 
 • Anpassningsbart arbetsflöde för att uppfylla specifika behov 
 • Säker och automatiserad process för varje medarbetare
Ladda ner e-boken
Upptäck mer

Robottekniktjänster

areo

En komplett portfölj av tjänster och support

Robotteknik kan göra ditt arbetsliv enklare, säkrare och effektivare, men utan rätt servicefunktioner och stöd efter försäljningen kommer det att leda till bristande användning, skalbarhet och dåliga användarupplevelser. Vi levererar en komplett portfölj av tjänster för att stödja robotteknikens drift, effektivitet och säkerhet – för att maximera avkastningen på dina investeringar.   
 
En enda kontaktpunkt
Med omfattande geografisk täckning, teknisk support och kundtjänstkapacitet erbjuder vi en enda kontaktpunkt för alla dina behov inom robotteknik. Våra ingenjörer har stor erfarenhet av att hantera komplexa digitala interaktioner i befintliga organisatoriska miljöer.
 
Vår kompletta portfölj av supporttjänster omfattar: 
 • Projekthantering 
 • Tjänsteutformning 
 • Implementering 
 • Tjänstehantering 
 • Hantering av distributionskedjan 
 • Reservdelshantering 
 • Helpdesktjänster 
 • Fjärrsupport 
 • Fältteknik 
 • Rapportering 
 • Fakturering
Kontakta oss

Tjänster för Enhetshantering med avseende på AV

areo

Lös alla dina utmaningar inom AV-teknik

Vi har aldrig varit mer beroende av samarbets- och kommunikationsteknik än i den värld vi lever i idag. Vi förstår vikten av standardiserad design, konsekvent leverans och tillförlitliga, globalt skalbara supportlösningar som en avgörande del för att ditt företag ska kunna bli framgångsrikt.
 
Våra Tjänster för Enhetshantering med avseende på AV erbjuder dig en omfattande och flexibel global lösning på dina behov inom AV-teknik.   
 • Proaktivt identifiera och snabbt lösa AV-fel, vilket minimerar systemets avbrottstid 
 • Optimera slutanvändarnas upplevelse med konsekventa supporttjänster  
 • Minska driftskostnaderna och minska bördan på IT-teamen 
 • Ge datadrivna insikter om installationernas prestanda och användning
Kontakta oss

Kontakta oss

Prata med en Ricoh-expert

Prata med någon av våra specialister och få information om hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet.

Kontakta oss

Ricohs företagstjänster

Utforska en samling professionella tjänster och lösningar för att hjälpa din organisation att göra framsteg på sin digitala resa.

Se alla våra företagslösningar
seamless digital workspace experience

Digital Upplevelse

Vårt mycket kompetenta team av datavetare och utvecklare utformar, bygger, implementerar och servar lösningar som hjälper dig att nå högsta möjliga kundengagemang.

Läs mer

Business Process Management

Vi håller ditt team engagerat och produktivt med enklare, snabbare och mer kostnadseffektiva sätt att arbeta.

Läs mer

Cybersäkerhet

Vi kan hjälpa dig att bygga en robust IT-infrastruktur, förstå och hantera dina sårbarheter och växa med självförtroende.

Läs mer

Moln och infrastruktur

Vi tillhandahåller den färdplan och de molnlösningar som hjälper dig att modernisera din IT-infrastruktur, automatisera arbetsbelastningarna och transformera affärsverksamheten.

Läs mer

Digital Arbetsplats

Vi utformar, konfigurerar och installerar dina digitala arbetsplatser så att dina team kan samarbeta effektivt och få ut mer av sin dag, oavsett var de arbetar.

Läs mer