cybersecurity strategy, services and solutions

Ingen mer riskabel verksamhet

Upptäck, förutse och förhindra cyberhot 24/7

Cybersäkerhet

Internetbaserade enheter spelar en omvälvande roll när det gäller att möjliggöra bättre och mer produktiva arbetsmiljöer. Samtidigt skapar de dock också nya sårbarheter för cyberattacker. Med fler användare som förlitar sig på mobila enheter och potentiellt sårbara IT-nätverk i hybridkonfigurationer behöver du en heltäckande cybersäkerhetsstrategi som är fundamentalt införlivad i det sätt som ditt företag fungerar.    
 
Bygg in robusthet i din IT
Vi hjälper dig att gå på offensiven mot cyberbrottslighet med intelligenta cybersäkerhetstjänster och lösningar som är anpassade till ditt företags kärnprocesser. Vår ledande cybersäkerhetsexpertis kan hjälpa dig att bygga en robust IT-infrastruktur, förstå och hantera dina sårbarheter samt växa med självförtroende.
image

47 % av de företag som för närvarande använder digital arbetsplatsteknik säger att deras största utmaning är att skydda deras verksamhet mot ökande säkerhetsrisker.

Med våra cybersäkerhetslösningar är dina data, ditt företag och din personal skyddade – oavsett var och hur de arbetar.
 
De flesta organisationer vet att de måste ta till sig ny teknik och ständigt förnya sig för att förbli konkurrenskraftiga. Tävlingen om att införa fler distribuerade digitala kontaktpunkter ger dock också flera möjligheter för cyberkriminella att utnyttja om de inte hanteras på rätt sätt.
 
Skapa en kultur av designbaserad säkerhet
Alltför ofta är cybersäkerhet en eftertanke - något som förstärks av att fylla i en checklista snarare än att den byggs in i varje teknikbaserad affärsaktivitet. När bristande motståndskraft i dagens säkerhet kan leda till morgondagens sårbarhet är dock en reaktiv strategi för cybersäkerhet inte tillräckligt bra.
 
Forskning visar att dataintrång kostar företag i genomsnitt 4,24 miljoner dollar (3,70 miljoner euro). Om organisationer ska kunna bekämpa hoten måste de skapa en kultur av designbaserad säkerhet. Denna kräver ett proaktivt, pragmatiskt och strategiskt tillvägagångssätt som beaktar risker och säkerhet från början av varje nytt initiativ.
 
Framtidssäker cybermotståndskraft
När cybersäkerhet sätts i centrum för affärstransformering och innovation möjliggör det förtroende för system, utformningar och data, vilket gör att du kan ta större risker och leda transformativa förändringar. Oavsett var du befinner dig på din cyberresa och vilka affärsmål du har tillhandahåller vi ledande cybersäkerhetslösningar och -tjänster som hjälper dig att bygga upp cybermotståndskraft och skala med tillförsikt.

Områden där vi utmärker oss

Cybersäkerhetstjänster

areo

Gör varje del av din verksamhet mer motståndskraftig

Vi försvarar din organisation mot överhängande hot mot ändpunkter såsom utpressningstrojaner, nätfiske eller skadlig kod. Våra experter implementerar och underhåller din skräddarsydda säkerhetsstrategi  och tillhandahåller information som hjälper dig att förstå och hantera dina sårbarheter med ett komplett utbud av cybersäkerhetstjänster.
Läs mer

Cybersäkerhetslösningar

areo

Minska din risk och exponering för skadliga cyberhot

Vi tillgodoser säkerhetsbehoven i din miljö med antiviruslösningar och e-postsäkerhetslösningar som skyddar dina filer och hårdvara från skadliga attacker, samt autentiseringssäkerhet som håller känslig information inom ditt team. Vi erbjuder ett komplett utbud av lösningar för att stärka din cybermotståndskraft.
Läs mer

Managerade cybersäkerhetstjänster

areo

Ett kostnadseffektivt, skalbart tillvägagångssätt för expertcybersäkerhet

Våra erfarna konsulter bedömer din verksamhet och hjälper dig att identifiera potentiella risker, lindra omedelbar påverkan och att förhindra efterföljande attacker. Med heltäckande skydd över hela din organisation ger våra tjänster dig möjlighet att koncentrera dig på dina kärnverksamheter med lugn och ro i sinnet.
Läs mer

Kontakta oss

Prata med en Ricoh-expert

Prata med någon av våra specialister och få information om hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet.

Kontakta oss