Cybersäkerhetslösningar
cybersecurity solutions

Minska din risk och exponering för skadliga cyberhot

Cybersäkerhetslösningar

Organisationer står inför ett alltmer komplext och fientligt säkerhetslandskap där konsekvenserna av cyberattacker och dataintrång blir allt större. Att förbli motståndskraftig är avgörande för att skydda ditt anseende, ditt varumärkes position och känsliga data, men att utveckla en stark säkerhetsposition är en komplex och cyklisk process.
 
Ett heltäckande sätt att skydda ditt företag
Vårt utbud av cybersäkerhetslösningar skyddar infrastrukturer, enheter och användare från externa och interna cyberattacker. Vi tillhandahåller riskbedömningar för stora och små organisationer över hela Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) och föreslår skräddarsydda, målinriktade lösningar. Vårt certifierade team kan också analysera, planera, implementera och stödja cybersäkerhetsprojekt. Tack vare vår omfattande partnerallians kan vi rekommendera oberoende, förstklassiga lösningar som är utformade för att lösa dina unika utmaningar. 

Lösningar och tjänster

Dataskydd

areo

Håll dina data säkra och i enlighet med alla relevanta bestämmelser

Dina data är din viktigaste tillgång och måste därför skyddas i högsta grad.  I enlighet med europeiska och lokala bestämmelser kan vi hjälpa dig att definiera en strategi för bevarande och dataskydd av din känsliga information, från patent och industrihemligheter till kundinformation och ekonomiska data.
 
Möjliggöra dataskydd under hela datalivscykeln
Vi hjälper till med att upptäcka, samla in, dela, skydda, arkivera och radera data för att möjliggöra datasekretess och -skydd under hela datalivscykeln. Vi kan också hjälpa din organisation att bygga upp hållbara, skalbara program som är utformade kring strategiska principer som tillgodoser operativa och regelmässiga krav. 
Kontakta oss

E-post- och webbsäkerhet

areo

Blockera hot innan de når din inkorg

Cyberattacker aktiveras ofta omedvetet av användarna själva. Ett snabbt klick på en falsk länk i ett e-postmeddelande eller en webbläsare kan leda till katastrofala nätfiskeattacker. Med hjälp av förutsägelseanalys kan vi blockera eventuella attacker innan de når användaren. Våra lösningar för e-postsäkerhet inkluderar intern utbildning för att ytterligare minimera risken för e-post- och webbattacker. 
Kontakta oss

Antivirus

areo

Skydda dina filer och hårdvara mot skadliga attacker

Användningen av ett antivirussystem utgör själva grunden för cyberskydd. Att ständigt uppdatera och aktivera systemet på enheterna är den första försvarslinjen mot virus och korrupta filer. Vi erbjuder en rad marknadsledande antiviruslösningar för företag av alla storlekar.
Kontakta oss

Brandvägg

areo

Ta din nätverkssäkerhet till nästa nivå

Att skydda företagets tekniska gränser är nyckeln till att skydda hela din IT-infrastruktur – din brandvägg är din ytterdörr och filtrerar vad som kommer in och ut i ditt företags dataströmmar.
 
Våra brandväggslösningar är tillgängliga som fysiska enheter eller virtuellt och erbjuder detaljerad trafikkontroll som övervakar inkommande och utgående trafik från företagets privata nätverk till det offentliga. Med antagandet av dessa klassens bästa verktyg kan varje kommunikation väl identifieras, spåras och konfigureras
Kontakta oss

Cloud Security

areo

Använd molnet i total säkerhet

Molnbaserade system är alltid uppkopplade, uppdateras kontinuerligt och garanterar åtkomst till information varifrån som helst. Därför är det viktigt att använda alla nödvändiga strategier för att garantera säkerheten i molnet.
 
Molnsäkerhet är den uppsättning teknik, protokoll och bästa praxis som skyddar molndatormiljöer, de applikationer som de körs på och de data som de innehåller. Dess uppgifter innefattar att hålla all data inom hela online-infrastrukturen, inklusive applikationer och plattformar, privat och säker.
 
Molnsäkerhet end-to-end
Med våra lösningar för molnsäkerhet kan vi hjälpa dig att definiera, planera, genomföra och stödja alla komponenter i molnsäkerheten, inklusive fysiska nätverk, datalagring, dataserver-, IT-virtualiseringsinfrastrukturer, operativsystem (OS), mellanprogram, applikationer och hårdvara för slutanvändare. Målsättningen: Hjälpa dig att införa molnet i total säkerhet.
Kontakta oss

Säkerhet för autentisering

areo

Håll känslig information inom ditt team

Verifiera identiteten hos en användare, process eller enhet är en förutsättning för att ge tillgång till resurser i ett informationssystem. Autentisering är processen för att kontrollera om någon (eller något) är den (eller det) de påstår sig vara.
 
De bästa lösningarna och expertisen för autentisering
Vi erbjuder de bästa tekniska säkerhetslösningarna för autentisering för att hantera autentiseringsprocessen utifrån kundens krav och IT-infrastruktur. Vårt specialistteam utformar, implementerar och stöder de mest komplexa autentiseringssystemen, som inkluderar:
  • Flerfaktor 
  • Certifikatbaserade 
  • Biometriska 
  • Tokenbaserade
Genom att identifiera användare kan du begränsa din exponering för datastöld och korruption samt uppnå rätt skyddsnivå genom att se till att endast rätt auktoriserade personer försöker få tillgång till företagets tillgångar. 
Kontakta oss

Säkerhet mot utpressningstrojaner (Ransomware)

areo

Din sista försvarslinje mot attacker med utpressningstrojaner (Ransomware)

Cyberkriminella har vänt sig till utpressningstrojaner (Ransomware) som det ultimata verktyget för att attackera och pressa ut pengar från företag. Traditionella metoder för antivirus och upptäckt av hot har visat sig vara ineffektiva mot sådana attacker.
 
Omfattande skydd mot utpressningstrojaner
Vi analyserar din nuvarande infrastruktur och implementerar system för upptäckt av hot och respons i världsklass, vilket ger ett omfattande säkerhetsskydd mot avancerade cyberattacker med utpressningstrojaner (Ransomware). Tack vare dessa "väktar"-verktyg kan vi upptäcka och blockera hot under hela livscykeln av en attack.
Kontakta oss

Kontakta oss

Prata med en Ricoh-expert

Prata med någon av våra specialister och få information om hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet.

Kontakta oss

Ricohs företagstjänster

Utforska en samling professionella tjänster och lösningar för att hjälpa din organisation att göra framsteg på sin digitala resa.

Se alla våra företagslösningar
seamless digital workspace experience

Digital Upplevelse

Vårt mycket kompetenta team av datavetare och utvecklare utformar, bygger, implementerar och servar lösningar som hjälper dig att nå högsta möjliga kundengagemang.

Läs mer

Business Process Management

Vi håller ditt team engagerat och produktivt med enklare, snabbare och mer kostnadseffektiva sätt att arbeta.

Läs mer

Cybersäkerhet

Vi kan hjälpa dig att bygga en robust IT-infrastruktur, förstå och hantera dina sårbarheter och växa med självförtroende.

Läs mer

Moln och infrastruktur

Vi tillhandahåller den färdplan och de molnlösningar som hjälper dig att modernisera din IT-infrastruktur, automatisera arbetsbelastningarna och transformera affärsverksamheten.

Läs mer

Digital Arbetsplats

Vi utformar, konfigurerar och installerar dina digitala arbetsplatser så att dina team kan samarbeta effektivt och få ut mer av sin dag, oavsett var de arbetar.

Läs mer