HemTillbaka till menyn
Översikt

Leda förändring på jobbet

Tekniken håller på att förändra vårt sätt att arbeta. På Ricoh ser vi till att förändring blir positiv för dina team och ditt företag. Vi vägleder dig genom varje steg på resan för att säkerställa en smidig övergång till en helt digital arbetsplats
Upptäck alla våra företagslösningar
seamless digital workspace experience
Digital Arbetsplats

Åtkomst var som helst

Hybrid och upplägg-på-språng formar vår framtid. Vi tar ett holistiskt tillvägagångssätt för att designa, integrera och stödja din digitala arbetsplats för att främja medarbetarnas engagemang och hjälpa dig att nå nya prestationsnivåer.
Upptäck alla våra digitala arbetsplatslösningar
Digital Upplevelse

En ny nivå av upplevelse

En utmärkt kundupplevelse börjar alltid med en överlägsen medarbetarupplevelse. Vårt högkvalificerade team av experter och utvecklare designar, bygger, implementerar och servar de lösningar du behöver för att överträffa förväntningarna vid varje kontaktpunkt.
Upptäck alla våra lösningar
Business Process Management

Synkad för framgång

Manuella uppgifter behöver inte längre hålla dina medarbetare tillbaka. Vi optimerar dina affärsprocesser så att dina medarbetare ska kunna leverera mer; vi tillhandahåller teknik, expertis och support för att effektivisera och förenkla processer över hela din organisation
Upptäck alla våra lösningar
Moln- och Infrastruktur

Cloud & clear

För att få ut molnets fulla värde krävs rätt färdplan och rätt team för att genomföra den. Vi tillhandahåller molnlösningar och expertis som gör din affärsverksamhet smidigare, mer kostnadseffektiv och säkrare samtidigt som nästa generationens innovation eftersträvas.
Upptäck alla våra lösningar för Moln och infrastruktur
Cybersäkerhet

Ingen mer riskabel verksamhet

Internetbaserade enheter skapar nya sårbarheter för cyberattacker. Vi hjälper dig att gå på offensiven mot cyberbrottslighet med intelligenta cybersäkerhetstjänster och lösningar som är anpassade till ditt företags kärnprocesser.
Upptäck alla våra Cybersäkerhetslösningar
Grafisk Kommunikation

Framtidssäkra din verksamhet

Möjligheterna med utskrift är oändliga. På Ricoh hjälper vi dig att utvecklas, digitalisera och skapa en hållbar affärsfördel; tillhandahåller lösningar på hårdvara, mjukvara och tjänster som möjliggör nya möjligheter inom professionellt tryck.
Upptäck alla våra lösningar
Kontorsprodukter och programvara

Bästa kvaliteten i klassen

Ricoh är välkänt för högkvalitativa skrivare, digitala duplikatorer och flerfunktionsskrivare/skannrar/kopieringsmaskiner. Med mängder av valmöjligheter när det gäller hastighet, storlek och funktioner kan du välja bland de modeller och funktioner som fungerar bäst för din arbetsgrupp, ditt kontor eller klassrum.
Upptäck alla våra kontorsprodukter och programvaror
Översikt

En mångfacetterad service- och supportplattform

All den produkt- och servicesupport du behöver på ett och samma ställe. Vi tillhandahåller support, råd och lösningar för att hålla ditt företag igång.
Få support
AV technology and management
Nyheter

Din resurs för allt

Ta reda på allt om våra affärsnyheter, produktinnovationer och medarbetare samt om de evenemang som vi anordnar och deltar i.
Håll dig uppdaterad
News and events from Ricoh
Företaget

Vilka vi är och vad vi gör

På Ricoh strävar vi efter att alltid lyssna på våra kunder och förse er med innovativa lösningar, produkter och tjänster som är anpassade till era affärsmål. Vi strävar efter att ge mervärde till dina tjänster och produkter. Vi anpassar oss till föränderliga affärsklimat.
Läs mer om Ricoh
Översikt

Vi vill gärna höra ifrån dig

Oavsett om du har en prisfråga om våra lösningar eller produkter, behöver hjälp med att hantera ditt konto eller om du redan använder våra produkter och har en supportfråga, finns vårt team där för att hjälpa till.
Kontakta oss
customer and employee engagement
Översikt

Hjälper dig att ligga steget före

Utforska och läs våra senaste insikter om vad som är viktigast inom företagslösningar.
Upptäck de senaste insikterna
Ricoh Insights - Overview

Produktinformation ur miljö, hälsa & säkerhetsperspektiv

Våra produkter uppfyller alla internationella och lokala miljö, hälsa och säkerhetsstandarder.
Utöver vad som krävs enligt lag, hittar du annan miljöinformation här så att du kan få ut det mesta av din Ricoh-produkt och veta mer vad våra ESG-åtaganden innebär.

EU-försäkran om överensstämmelse (Declarations of Conformity (DoC)

Försäkran om överensstämmelse för EU är ett obligatorisk dokument som alla tillverkare (eller behöriga representanter) måste skriva under för att försäkra att deras produkter uppfyller kraven från den europeiska unionen. Genom att skriva under denna deklaration tar tillverkaren fullt ansvar för att produkten uppfyller gällande EU-lagstiftning.

Ta reda på mer

Säkerhetsdatablad (Safety Data Sheet, SDS)

Säkerhetsdatablad innehåller detaljerad information om produktens användning, lagring och  avfallshantering i relation till hälsa & säkerhetsaspekterna.
Använd SDS-databasen för att leta efter din produkt samt dess tillbehör.

IT miljödeklaration

Ricoh beskriver miljöinformation relaterat till sina produkter i en miljödeklaration som bland annat omfattar kemikalieinformation, elektromagnetisk kompatibilitet och säkerhetsföreskrifter, material- och förpackningsinformation samt energieffektivitet.
IT miljödeklarationer för var och en av våra modeller hittar du här.

Blå Ängeln certifierade produkter

"Blå Ängeln", världens första miljömärkning, har satt en hög standard för ett stort utbud av miljövänliga produkter och tjänster. Produktcertifieringen ställer höga krav på miljövänlig produktdesign och anses vara en pålitlig guide för en mer hållbar konsumtion.
Läs mer om certifikaten och Blå Ängel produktinformationsbladen här.

Substances of Concern (SCIP)" i Ricohs produkter

Ricoh-koncernens "Green Procurement Standards" (miljövägledning för upphandlade produkter) identifierar ämnen som inte får ingå i Ricohs produkter eller produktförpackningar som ska levereras till våra kunder, med förbehåll för de undantag som godkänts av myndigheterna. Ricoh kräver av sina underleverantörer att det inte ska ingå förbjudna ämnen i artiklar eller material som levereras till Ricoh.  Denna miljöspecifikation är en central del av Ricohs krav i samband med riktlinjer för design- och produktutvecklingsprocesser.

Den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) står bakom REACH-föreskriften 1907/2006, inklusive kandidatförteckningen över mycket farliga ämnen (substances of very high concern (SVHC)), och ämnen som är begränsade i listan i bilaga XVII. Artikel 33 i REACH kräver att en leverantör av artiklar som innehåller ett ämne på SVHC-listan med en koncentration på över 0,1 viktprocent ska se till att mottagaren får tillräcklig information, tillgänglig för leverantören, för att säkerställa säker användning av artikeln, som minimum namnet på ämnessubstansen.

Vissa Ricoh produkter kan innehålla artiklar som använder SVHC-ämnen, alla dessa produkter är säkra att använda när de används på avsett sätt och i enlighet med gällande användningsinstruktioner. Alla Ricoh-produkter som innehåller SVHC mer än 0,1 viktprocent som meddelats av ECHA med verkan fram till datum för denna deklaration har laddats in i SCIP-databasen från och med den 5 januari 2021 och framåt. Se databasen för specifik information om vilka SVHC:s som finns i vilka produkter. Produkter märkta med Blå Ängeln innehåller normalt inte SVHC i höljen, toner eller bläck. Undantag kan finnas i enlighet med Blå Ängel-kriterierna.

Alla Ricoh-produkter för Office Print innehåller  inga ämnen från kandidatförteckningen över mycket farliga ämnen (SVHC) som överstiger 0,1 viktprocent som meddelats av ECHA med verkan fram till datumet för denna deklaration. För professionella bläck hänvisas till portalen för säkerhetsdatablad. 
Bifogad finns vår REACH-förklaring.

Hållbarhet och arbetsplatsen

Vi sätter värde på och använder tekniker som hjälper våra kunder att sänka kostnaderna samtidigt som det främjar en mer hållbar framtid. Med rätt affärspartner, processer och teknik kan du ta kontroll över din miljöpåverkan samtidigt som du ger personer de verktyg de behöver för att utföra sina jobb på bästa sätt.  Oavsett om ditt mål är att minska energiförbrukningen eller att arbeta mer effektivt kan du ha förtroende för att Ricoh-enheter gör att du kan hantera affärsutmaningar på ett hållbart sätt — utan att offra produktiviteten.
Du hittar hela listan över tillgängliga produktfunktioner för att spara energi och resurser, sänka koldioxidutsläppen samt tillgängliga miljömärkningarna per modell här.Our commitment to the UN Sustainable Development Goals

Vi vidtar åtgärder för att uppnå FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer