Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Hälsa och säkerhet

Våra produkter uppfyller alla internationella standarder för hälsa och säkerhet.
Förutom de lagstiftade kraven kommer du här att kunna hitta annan miljörelaterad information som kan hjälpa dig att utnyttja din Ricoh-produkt på bästa sätt och förstå vårt åtagande gentemot miljön

Statisk elektricitet och Ricohs produkter

Ricohs Quality Assurance Center har undersökt rapporter om att vissa användare fått stötar vid användning av Ricohs multifunktionsskrivare. Orsaken har visat sig vara statisk elektricitet, vilket är ofarligt för människor. Vi har sammanställt några tips om hur du kan minimera risken för att statisk elektricitet uppstår.

Lär dig mer om hur du kan minska risken för statisk elektricitet

Ekomärkning

Våra produkter uppfyller många internationella och europeiska krav för ekomärkning avseende miljövänlig design och effektivitet.
Det finns tre typer av miljömärkningar som används för att visa vilka produkter som är miljövänliga och som har tagits fram eller håller på att utarbetas av ISO (International Organization for Standardization). Ricoh-koncernen har aktivt stött tillämpning av denna märkning för att vi ska kunna hjälpa våra kunder som också är intresserade av miljövård.

Läs mer om ekomärkning

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladen innehåller detaljerad hälso- och säkerhetsinformation om materialen i produkterna med avseende på hur de används och får avyttras.

Använd MSDS Database (databasen för säkerhetsdatablad) om du vill söka efter material som finns i din produkt.

Frågor och svar om REACH

Fråga 1: Var kan jag hitta allmän information om REACH?
REACH är ett relativt nytt EU-regelverk för registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier. Du kan hitta mer information om REACH på vår globala webbplats.

Läs mer om REACH

Fråga 2: Hur får Ricoh information om efterlevnad när det gäller halterna av särskilt farliga ämnen (Substances of Very High Concern – SVHC)?
Vi kontaktar våra leverantörer för att sammanställa den grundinformation som måste skickas in. Av just sådana skäl deltar vi i branschgrupper som sammanför många företag i leverantörskedjan (både i Japan och på andra platser) och vi stödjer aktivt ett ökat samarbete mellan alla intressenter i branschen. Vi stärker dessutom vårt eget interna system för fullständig hantering av kemikalier och information som berör dem.

Fråga 3: Kan jag söka efter information om särskilt farliga ämnen (SVHC) som kan finnas i min produkt?
Om det finns särskilt farliga ämnen i din produkt kan du få reda på det via dessa länkar:

Fråga 4: Om Ricoh ändrar de ämnen som används i en viss produktmodell, hur kommer då kunden att få veta detta?
Ricoh-koncernen kommer att tillhandahålla information om särskilt farliga ämnen (SVHC) via det egna hanteringssystemet för kemikalier i produkter. Den information som tillhandahålls kommer att vara aktuell vid det tillfälle då förfrågan görs.

Fråga 5: Om det finns ett särskilt farligt ämne i en produkt, planerar ni då att sluta att använda detta ämne eller använda ett alternativt (säkrare) ämne med mindre miljöpåverkan?
I nuläget innehåller REACH-reglerna inte några nya begränsningar av bruket av särskilt farliga ämnen och de kräver heller inte att företagen planerar för att ersätta dessa. Sådana krav uppkommer först efter att ett särskilt farligt ämne har kommit med i listan över ämnen som kräver godkännande (bilaga XIV i REACH-bestämmelserna). För närvarande saknar bilaga XIV innehåll.  

Ricoh-koncernens policy är att regelbundet utvärdera användningen av miljökänsliga ämnen med avseende på den senast tillgängliga tekniska utvecklingen för att på lämpligt sätt kontrollera förekomsten av dessa kemikalier i våra produkter.

Fråga 6: Kan Ricoh tala om exakt hur mycket av dessa särskilt farliga ämnen som finns i en viss Ricoh-produkt?
REACH-reglerna kräver inte att mängden av ett särskilt farligt ämne i en enskild produkt mäts, och därför tillhandahåller heller inte Ricoh denna information.

WEEE-information för återvinningsverksamheter

I enlighet med kraven i WEEE-direktivet och för att tillhandahålla mer detaljerad information och svar på frågor som rör demonteringen av Ricohs produkter, bör du besöka databasen WEEE Recycle Information.

Du måste logga in eller skapa ett nytt användarkonto för att kunna använda WEEE Recycle Information Database