homeback to menu
Översikt

Leda förändring på jobbet

Tekniken håller på att förändra vårt sätt att arbeta. På Ricoh ser vi till att förändring blir positiv för dina team och ditt företag. Vi vägleder dig genom varje steg på resan för att säkerställa en smidig övergång till en helt digital arbetsplats
Upptäck alla våra företagslösningar
seamless digital workspace experience
Digital Arbetsplats

Åtkomst var som helst

Hybrid och upplägg-på-språng formar vår framtid. Vi tar ett holistiskt tillvägagångssätt för att designa, integrera och stödja din digitala arbetsplats för att främja medarbetarnas engagemang och hjälpa dig att nå nya prestationsnivåer.
Upptäck alla våra digitala arbetsplatslösningar
Digital Upplevelse

En ny nivå av upplevelse

En utmärkt kundupplevelse börjar alltid med en överlägsen medarbetarupplevelse. Vårt högkvalificerade team av experter och utvecklare designar, bygger, implementerar och servar de lösningar du behöver för att överträffa förväntningarna vid varje kontaktpunkt.
Upptäck alla våra lösningar
Business Process Management

Synkad för framgång

Manuella uppgifter behöver inte längre hålla dina medarbetare tillbaka. Vi optimerar dina affärsprocesser så att dina medarbetare ska kunna leverera mer; vi tillhandahåller teknik, expertis och support för att effektivisera och förenkla processer över hela din organisation
Upptäck alla våra lösningar
Moln- och Infrastruktur

Cloud & clear

För att få ut molnets fulla värde krävs rätt färdplan och rätt team för att genomföra den. Vi tillhandahåller molnlösningar och expertis som gör din affärsverksamhet smidigare, mer kostnadseffektiv och säkrare samtidigt som nästa generationens innovation eftersträvas.
Upptäck alla våra lösningar för Moln och infrastruktur
Cybersäkerhet

Ingen mer riskabel verksamhet

Internetbaserade enheter skapar nya sårbarheter för cyberattacker. Vi hjälper dig att gå på offensiven mot cyberbrottslighet med intelligenta cybersäkerhetstjänster och lösningar som är anpassade till ditt företags kärnprocesser.
Upptäck alla våra Cybersäkerhetslösningar
Grafisk Kommunikation

Framtidssäkra din verksamhet

Möjligheterna med utskrift är oändliga. På Ricoh hjälper vi dig att utvecklas, digitalisera och skapa en hållbar affärsfördel; tillhandahåller lösningar på hårdvara, mjukvara och tjänster som möjliggör nya möjligheter inom professionellt tryck.
Upptäck alla våra lösningar
Graphic Communication
Kontorsprodukter och programvara

Bästa kvaliteten i klassen

Ricoh är välkänt för högkvalitativa skrivare, digitala duplikatorer och flerfunktionsskrivare/skannrar/kopieringsmaskiner. Med mängder av valmöjligheter när det gäller hastighet, storlek och funktioner kan du välja bland de modeller och funktioner som fungerar bäst för din arbetsgrupp, ditt kontor eller klassrum.
Upptäck alla våra kontorsprodukter och programvaror
Översikt

En mångfacetterad service- och supportplattform

All den produkt- och servicesupport du behöver på ett och samma ställe. Vi tillhandahåller support, råd och lösningar för att hålla ditt företag igång.
Få support
AV technology and management
Översikt

Din resurs för allt

Ta reda på allt om våra affärsnyheter, produktinnovationer och medarbetare samt om de evenemang som vi anordnar och deltar i.
Håll dig uppdaterad
News and events from Ricoh
Företaget

Vilka vi är och vad vi gör

På Ricoh strävar vi efter att alltid lyssna på våra kunder och förse er med innovativa lösningar, produkter och tjänster som är anpassade till era affärsmål. Vi strävar efter att ge mervärde till dina tjänster och produkter. Vi anpassar oss till föränderliga affärsklimat.
Läs mer om Ricoh
Översikt

Vi vill gärna höra ifrån dig

Oavsett om du har en prisfråga om våra lösningar eller produkter, behöver hjälp med att hantera ditt konto eller om du redan använder våra produkter och har en supportfråga, finns vårt team där för att hjälpa till.
Kontakta oss
customer and employee engagement
Översikt

Hjälper dig att ligga steget före

Utforska och läs våra senaste insikter om vad som är viktigast inom företagslösningar.
Upptäck de senaste insikterna
Ricoh Insights - Overview

Hälsa och säkerhet

Våra produkter uppfyller alla internationella standarder för hälsa och säkerhet.
Förutom de lagstiftade kraven kommer du här att kunna hitta annan miljörelaterad information som kan hjälpa dig att utnyttja din Ricoh-produkt på bästa sätt och förstå vårt åtagande gentemot miljön

Statisk elektricitet och Ricohs produkter

Ricohs Quality Assurance Center har undersökt rapporter om att vissa användare fått stötar vid användning av Ricohs multifunktionsskrivare. Orsaken har visat sig vara statisk elektricitet, vilket är ofarligt för människor. Vi har sammanställt några tips om hur du kan minimera risken för att statisk elektricitet uppstår.

Lär dig mer om hur du kan minska risken för statisk elektricitet

Ekomärkning

Våra produkter uppfyller många internationella och europeiska krav för ekomärkning avseende miljövänlig design och effektivitet.
Det finns tre typer av miljömärkningar som används för att visa vilka produkter som är miljövänliga och som har tagits fram eller håller på att utarbetas av ISO (International Organization for Standardization). Ricoh-koncernen har aktivt stött tillämpning av denna märkning för att vi ska kunna hjälpa våra kunder som också är intresserade av miljövård.

Läs mer om ekomärkning

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladen innehåller detaljerad hälso- och säkerhetsinformation om materialen i produkterna med avseende på hur de används och får avyttras.

Använd MSDS Database (databasen för säkerhetsdatablad) om du vill söka efter material som finns i din produkt.

Frågor och svar om REACH

Fråga 1: Var kan jag hitta allmän information om REACH?
REACH är ett relativt nytt EU-regelverk för registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier. Du kan hitta mer information om REACH på vår globala webbplats.

Läs mer om REACH

Fråga 2: Hur får Ricoh information om efterlevnad när det gäller halterna av särskilt farliga ämnen (Substances of Very High Concern – SVHC)?
Vi kontaktar våra leverantörer för att sammanställa den grundinformation som måste skickas in. Av just sådana skäl deltar vi i branschgrupper som sammanför många företag i leverantörskedjan (både i Japan och på andra platser) och vi stödjer aktivt ett ökat samarbete mellan alla intressenter i branschen. Vi stärker dessutom vårt eget interna system för fullständig hantering av kemikalier och information som berör dem.

Fråga 3: Kan jag söka efter information om särskilt farliga ämnen (SVHC) som kan finnas i min produkt?
Om det finns särskilt farliga ämnen i din produkt kan du få reda på det via dessa länkar:

Fråga 4: Om Ricoh ändrar de ämnen som används i en viss produktmodell, hur kommer då kunden att få veta detta?
Ricoh-koncernen kommer att tillhandahålla information om särskilt farliga ämnen (SVHC) via det egna hanteringssystemet för kemikalier i produkter. Den information som tillhandahålls kommer att vara aktuell vid det tillfälle då förfrågan görs.

Fråga 5: Om det finns ett särskilt farligt ämne i en produkt, planerar ni då att sluta att använda detta ämne eller använda ett alternativt (säkrare) ämne med mindre miljöpåverkan?
I nuläget innehåller REACH-reglerna inte några nya begränsningar av bruket av särskilt farliga ämnen och de kräver heller inte att företagen planerar för att ersätta dessa. Sådana krav uppkommer först efter att ett särskilt farligt ämne har kommit med i listan över ämnen som kräver godkännande (bilaga XIV i REACH-bestämmelserna). För närvarande saknar bilaga XIV innehåll.  

Ricoh-koncernens policy är att regelbundet utvärdera användningen av miljökänsliga ämnen med avseende på den senast tillgängliga tekniska utvecklingen för att på lämpligt sätt kontrollera förekomsten av dessa kemikalier i våra produkter.

Fråga 6: Kan Ricoh tala om exakt hur mycket av dessa särskilt farliga ämnen som finns i en viss Ricoh-produkt?
REACH-reglerna kräver inte att mängden av ett särskilt farligt ämne i en enskild produkt mäts, och därför tillhandahåller heller inte Ricoh denna information.

WEEE-information för återvinningsverksamheter

I enlighet med kraven i WEEE-direktivet och för att tillhandahålla mer detaljerad information och svar på frågor som rör demonteringen av Ricohs produkter, bör du besöka databasen WEEE Recycle Information.

Du måste logga in eller skapa ett nytt användarkonto för att kunna använda WEEE Recycle Information Database