Cybersäkerhetstjänster
cybersecurity services

Gör varje del av din verksamhet mer motståndskraftig

Cybersäkerhetstjänster

I takt med att företag påskyndar sin digitala transformation och det hybrida arbetssättet får fotfäste, ökar frekvensen och variationen av cyberattacker. Exponering för ett intrång kan vara skadligt för ditt företag och din infrastruktur är bara så stark som din svagaste länk. Dessa hot kräver uppmärksamhet från experter som kan hjälpa till att genomföra beredskaps- och responsplaner för cybersäkerhet.
 
Skräddarsydda tjänster, obunden teknik
Vårt högt kvalificerade team av specialister vägleder dig och hjälper dig att hitta rätt lösning för att täcka dina cybersäkerhetsbehov, inklusive förslag till årliga planer för förbättring av infrastrukturen. Med flera certifieringar arbetar vi obundet och erbjuder den bästa tillgängliga skräddarsydda lösningen. Vår breda geografiska räckvidd innebär att vi fysiskt finns på plats i många länder över hela Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) och kan erbjuda support på en rad lokala språk. 

Lösningar och tjänster

Efterlevnadsrevision

areo

Spåra din väg till efterlevnad

I dagens affärsmiljö måste du vara ordentligt förberedd och ha operativa genomförandeplaner på plats för kritiska situationer. Utan rätt åtgärder för säkerhet och affärskontinuitet är ditt företag sårbart för en mängd olika cyberhot.
 
Bocka av alla rutorna för efterlevnad
Vi kan hjälpa till att definiera, revidera och utforma dina planer och rutiner för cybersäkerhet. Våra tjänster för efterlevnadsrevision kan göra det möjligt för ditt företag att identifiera, upptäcka, skydda, reagera på och återhämta sig från intrång och andra incidenter. Revisionen resulterar i ett väldefinierat, tillgängligt förfarande och plan i händelse av attack, och möjliggör kontinuerlig förbättring av dina skyddsstrategier.
 
Riskhantering 
  • Leverantörssystem 
  • Konfigurationshantering 
  • Hantering av identiteter, inloggningsuppgifter och säker åtkomst 
  • Implementering av utbildning om säkerhet och sekretess - Implementering av processer, protokoll, utvärderingar och rutiner för ständig övervakning av informationssäkerheten 
  • Plan för svar på incidenter 
  • Plan för nödsituationer
Kontakta oss

Penetrationstestning

areo

Ut-innovera cyberangripare

Det mest effektiva sättet att upptäcka brister i din säkerhetsinfrastruktur är att låta en tredje part utföra planerade attacker på ditt system. Vi utför penetrationstester (eller pen-tester) som avslöjar luckor i ditt försvar så att de kan täppas till innan någon med illvilliga avsikter kan utnyttja dem.
 
En pen-testrapport i två delar
Efter denna bedömning tillhandahåller vi en pen-testrapport i två delar. Den första delen innehåller en sammanfattning på hög nivå som är lätt att förstå av de avslöjade säkerhetsbristerna i din infrastruktur. Den andra delen innehåller de tekniska detaljerna om de identifierade riskerna, rangordnade efter prioritetsnivå (kritisk, hög, medelhög, låg) och möjliga förbättringar. Vi är ackrediterade av CHECK och CREST och kan leverera pen-testningstjänster globalt. 
Kontakta oss

Revision av utpressningstrojaner (Ransomware)

areo

Bli inte hållen som gisslan av utpressningstrojaner (Ransomware)

Utpressningstrojaner är en typ av skadlig programvara (malware) som hotar att publicera eller blockera åtkomst till data eller ett datorsystem, vanligtvis genom att kryptera dem, tills offret betalar en lösensumma till angriparen.
 
Fullständiga kontroller, detaljerad vägledning
Vi tillhandahåller en omfattande expertbedömning av ditt försvar och förmåga att förhindra en framgångsrik attack med utpressningstrojaner.
 
Först utför vi fullständiga kontroller av utpressningstrojaner för att utvärdera effektiviteten hos din organisations tekniska säkerhetskontroller och bredare operativa förmågor. Därefter ger vi detaljerad vägledning om hur man identifierar, minimerar och hanterar risken för attacker med utpressningstrojaner, tillsammans med tydliga rekommendationer för att avsevärt förbättra din försvarsförmåga. 
Kontakta oss

Säkerhetsbedömning

areo

Förstå och hantera din sårbarhet

Cyberangriparna söker ständigt efter möjligheter att utnyttja sårbarheten med medarbetare som arbetar hemifrån. Problemet med cybersäkerhet har aldrig varit så viktigt för organisationer, både stora och små.
 
En holistisk bedömning och rapport
Våra säkerhetsbedömningstjänster fokuserar på alla områden i din verksamhet, från efterlevnad, sårbarhet och drift till penetration, nätfiske, medvetenhet, kontroller av tredje part och säkerhet.
 
 Vi registrerar, bedömer och analyserar e-posttjänster, molntjänster, ändpunkter och nätverksenheter för att få en fullständig översikt av ditt IT-säkerhetslandskap. Vi tillhandahåller sedan en rapport som är lätt att förstå med klassificerade risker, sårbarheter och rekommendationer för åtgärder. 
Kontakta oss

Säkra kritiska data mot cyberhot

SB Hotels arbetade med Ricoh för att implementera en plattform för cybersäkerhet som skyddar känsliga data, minskar regleringsrisken och minskar arbetsbelastningen för ledningen.

Kontakta oss

Prata med en Ricoh-expert

Prata med någon av våra specialister och få information om hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet.

Kontakta oss

Ricohs företagstjänster

Utforska en samling professionella tjänster och lösningar för att hjälpa din organisation att göra framsteg på sin digitala resa.

Se alla våra företagslösningar
seamless digital workspace experience

Digital Upplevelse

Vårt mycket kompetenta team av datavetare och utvecklare utformar, bygger, implementerar och servar lösningar som hjälper dig att nå högsta möjliga kundengagemang.

Läs mer

Business Process Management

Vi håller ditt team engagerat och produktivt med enklare, snabbare och mer kostnadseffektiva sätt att arbeta.

Läs mer

Cybersäkerhet

Vi kan hjälpa dig att bygga en robust IT-infrastruktur, förstå och hantera dina sårbarheter och växa med självförtroende.

Läs mer

Moln och infrastruktur

Vi tillhandahåller den färdplan och de molnlösningar som hjälper dig att modernisera din IT-infrastruktur, automatisera arbetsbelastningarna och transformera affärsverksamheten.

Läs mer

Digital Arbetsplats

Vi utformar, konfigurerar och installerar dina digitala arbetsplatser så att dina team kan samarbeta effektivt och få ut mer av sin dag, oavsett var de arbetar.

Läs mer