business processes

Outsourca repetitiva uppgifter och fokusera på din kärnverksamhet

Business Process Services (BPS)

För att driva ett företag krävs en viss grad av repetitiv aktivitet och administration som är nödvändig för verksamheten, som t.ex. fakturering, utskrift, skanning och bokföring.
 
Genom att outsourca verksamhetskritiska dokumentprocesser till våra expertfunktioner och molnbaserade tjänster kan du fokusera på din kärnverksamhet.
 
Ricohs Tjänster för Företagsprocesser tar hand om arbetsintensiva dokumenthanteringsuppgifter och möjliggör din övergång till papperslöst arbete.
 • Förbättra kundupplevelsen 
 • Accelerera din digitala transformation 
 • Optimera affärsprocesser 
 • Öka produktiviteten och medarbetarnas tillfredsställelse 
 • Förenkla efterlevnad 
 • Minska investeringarna
'Vi har mer än 80 års samlad erfarenhet av att hantera våra kunders mest kritiska dokument och arbetsflöden. Med hjälp av maskininlärningsförmåga utnyttjar vi alla insikter från dessa kunder för att förbättra noggrannheten, öka automatiseringen och ge en snabbare avkastning på investeringen.

Lösningar och tjänster

Tjänster för automatisering av fakturor

areo

Få kontroll över kassaflödet och finansiell rapportering

Pappersfakturor och manuellt bearbetade av betalningar, kan leda till långsamma godkännanden av fakturor och betalningar, bristande insyn och felaktig rapportering.
 
Organisationer måste minska betalningstiderna för att öka likviditeten. De måste också följa föränderlig skattelagstiftning och säkerställa tillräckliga rapporteringsmöjligheter för att fatta mer välgrundade beslut – allt samtidigt som effektiviteten ökar
 
Våra Tjänster för automatisering av fakturor gör det möjligt för dig att fånga in, bearbeta, godkänna och arkivera inkommande fakturor, minska manuella uppgifter, förbättra noggrannheten och snabbar upp bearbetningen med upp till fem gånger.
 
På fordringssidan ger en enda anslutning till vår molnbaserade flerkanalsfaktureringstjänst för utdata standardiserade fysiska utdata tillsammans med gränsöverskridande e-fakturering som är förenlig med lagstiftningen. Myndighetsknutpunkter och öppna och slutna affärsnätverk är alla tillgängliga.
 
Förbättra effektiviteten vid fakturering
 • Få större kontroll och synlighet över din kassaposition – minimera din tid att betala och minska DSO
 • Säkerställa gränsöverskridande efterlevnad av e-faktura
 • Öka flexibilitet och skalbarhet 
 • Hantera kostnader genom en abonnemangsmodell som är en tjänst
 • Uppnå en hanterad övergång från fysisk till digital fakturering
Kontakta oss

Tjänster för postrum

areo

Minska arbetskraft och kostnader

Med den höga arbetskostnaden har manuella, pappersbaserade postrumsprocesser blivit dyra att driva, samtidigt som bristen på innehållssynlighet minskar produktiviteten i hela organisationen. Manuella processer är också utsatta för mänskliga fel och otillräcklig säkerhet.
 
Med vår managerade postrumstjänst kan du optimera kommunikationen, minska manuell hantering av post och säkerställa leverans till medarbetare var de än befinner sig. 
Vi erbjuder en enda källa för posthantering, centraliserar och effektiviserar inmatning och spårning av alla inkommande och utgående paket i din organisation, vilket säkerställer fullständig spårbarhet och efterlevnad.
 
Genom att använda automatiserad teknik gör vi det möjligt för ditt företag att komma åt tjänsterna var som helst,  när som helst.
 • Spara tid och minska kostnaderna för posthantering 
 • Minska mänskliga fel 
 • Säkerställ snabbare åtkomst till dokument 
 • Stöd flexibelt arbete för personalen 
 • Öka svarsförmågan på kundförfrågningar över flera olika kanaler
Kontakta oss

Outsourcingstjänster

areo

Befria dina medarbetare från repetitiva uppgifter

Många organisationer behöver skriva ut och skicka stora mängder marknadsförings- och kommunikationsmaterial. Men detta kräver specialutrustning och expertis som många företag inte har internt eftersom det är dyrt, kräver mycket utrymme och det är svårt att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken.
 
Våra utlokaliseringstjänster för alla kanaler använder den senaste tekniken och expertmedarbetare för att optimera utskrift, porto, moms eller leverera kundkommunikationen via olika digitala kanaler. 
 • Förstärka processerna och minska de mänskliga felen
 • Spara betydande kostnader för marknadsföring och kommunikation 
 • Öka smidigheten och reaktionsförmågan för att leverera en bättre kundupplevelse 
 • Använda innovativa funktioner för att skapa effektivare kommunikation 
 • Göra informationen mer lättillgänglig.
Vi kombinerar hårdvara och programvara i världsklass med expertmedarbetare för rådgivning, implementering och leverans. Vår process, som har finslipats under många år och med tusentals kunder, gör det möjligt för oss att tillhandahålla en förvaltad eller helt utlokaliserad tjänst på plats, annan plats eller i molnet – med hjälp av din egen eller våra medarbetare.
Kontakta oss

Utskrifts- och skanningstjänster

areo

Behandla dina inkommande och utgående dokument effektivare

Stora organisationer av alla slag har dokument som kommer och går igenom flera kanaler när som helst. För att minska kostnaderna och öka produktiviteten är många på väg mot papperslöst arbete för att digitalisera alla sina dokument och kommunikation, inklusive ansökningsformulär, policydokument, kontrakt och mycket mer.
 
Med våra helt anpassningsbara utskrifts- och skanningstjänster kan du outsourca din digitalisering av dokument och optimera dina inkommande och utgående processer.
 
Genom våra globala produktionscenter runt om i världen skannar vi dina inkommande dokument, tar dem till en säkrad zon, sorterar dem efter avdelning eller funktion, digitaliserar och indexerar dem så att de blir lättillgängliga för alla.
 
Du kan också skicka dokument till utskriftsfabriken via en säker miljö, där de sparas i rätt format på våra servrar och skickas till rätt adress via den kanal du föredrar.
 • Bearbeta dokument snabbare och säkrare 
 • Öka din handlingsförmåga och svarsbenägenhet gentemot kunderna 
 • Gör information mer lättillgänglig varifrån som helst 
 • Säkerställ efterlevnad 
 • Stödja kontinuitet i verksamheten
Kontakta oss

Kontakta oss

Prata med en Ricoh-expert

Prata med någon av våra specialister och få information om hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet.

Kontakta oss

Ricohs företagstjänster

Utforska en samling professionella tjänster och lösningar för att hjälpa din organisation att göra framsteg på sin digitala resa.

Se alla våra företagslösningar
seamless digital workspace experience

Digital Upplevelse

Vårt mycket kompetenta team av datavetare och utvecklare utformar, bygger, implementerar och servar lösningar som hjälper dig att nå högsta möjliga kundengagemang.

Läs mer

Business Process Management

Vi håller ditt team engagerat och produktivt med enklare, snabbare och mer kostnadseffektiva sätt att arbeta.

Läs mer

Cybersäkerhet

Vi kan hjälpa dig att bygga en robust IT-infrastruktur, förstå och hantera dina sårbarheter och växa med självförtroende.

Läs mer

Moln och infrastruktur

Vi tillhandahåller den färdplan och de molnlösningar som hjälper dig att modernisera din IT-infrastruktur, automatisera arbetsbelastningarna och transformera affärsverksamheten.

Läs mer

Digital Arbetsplats

Vi utformar, konfigurerar och installerar dina digitala arbetsplatser så att dina team kan samarbeta effektivt och få ut mer av sin dag, oavsett var de arbetar.

Läs mer