process automation

Arbeta bättre, snabbare och leverera mer

Automatisering av processer

Övergången till hybrida arbetsplatser innebär att hålla de anställda engagerade och produktiva genom att automatisera manuella processer och tillhandahålla smidiga användarupplevelser.
 
Bortkastad tid för att hämta dokument och fel vid inmatning av data leder till stora förluster i affärsresultat och medarbetarnas motivation.
 
Automatisering från början till slut för ditt företag
Ricohs lösningar för automatisering av processer flyttar ditt företag mot ökad noggrannhet, snabbare godkännanden, välgrundat beslutsfattande och bättre svarstider – oavsett var dina medarbetare arbetar. 
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Påskynda digital transformation 
 • Optimera företagsprocesser 
 • Öka produktivitet och medarbetares tillfredsställelse 
 • Lättnad av kraven på efterlevnad.
 • Minska utskrifts-, post- och dokumenthanteringskostnaderna
'Kom åt de bästa fysiska och digitala lösningarna
Med mer än 80 års erfarenhet av att hantera våra kunders mest kritiska dokument och arbetsflöden erbjuder vi tillgång till de bästa fysiska och digitala lösningarna.
 
Genom vårt omfattande nätverk av Globala delade servicecentra och marknadsledande strategiska partnerskap kan vi erbjuda dig en hög grad av standardisering genom ett enda ägande och en enda administration.

Lösningar och tjänster

Tillämpningar för hantering av arbetsflöde

areo

Snabba upp affärsprocesser och skapa effektiviseringar

Manuella affärskritiska processer kan leda till frustration hos mearbetarna, missnöje hos kunderna och bristande efterlevnad. Det tar också tid och resurser att hantera dokument och arbetsflöden över en vitt utspridd personal. 
 
Våra tillämpningar för hantering av arbetsflöde möjliggör automatiserade processer som hjälper dina medarbetare att arbeta snabbare, smartare och mer kostnadseffektivt, samtidigt som mänskliga fel minskas och transparensen ökar.
 
DocuWare dokumenthanteringsprogramvara
Vi erbjuder en mängd lösningar, som inkluderar vår flaggskeppslösning DocuWare, vid sidan av konsulttjänster utformade för att hjälpa dig öka företagets effektivitet.
 • Effektivisera affärsprocesser 
 • Öka medarbetares produktivitet 
 • Förbättra rapportering, efterlevnad och kontroll 
 • Öka företagets effektivitet
Upptäck mer

Lösningar för digital arkivering

areo

Ta bort riskerna med att lagra fysiskt papper

Förvaring av dokument som fakturor, kontrakt, avtal och ordrar i den analoga världen kräver fastigheter, tid och tålamod. Dessa dokument är ofta föremål för juridiska regler och regler för efterlevnad som är svåra att följa offline. Det är svårt att ta fram dokumenten och dina dokument riskerar att skadas, gå förlorade eller läcka ut.
 
Skräddarsydd programvara och arkiveringstjänster
Våra Lösningar för digital arkivering skyddar ditt företag mot riskerna med att förvara pappersdokument. Med hjälp av vår expertis och marknadsledande partnerlösningar levererar vi skräddarsydd programvara och arkiveringstjänster som är kompatibla med den hårdvara som du föredrar.
 • Skapa säker förvaring som uppfyller kraven
 • Gör dokumentsökning och -hämtning enklare 
 • Minska lagringsutrymme och relaterade kapitalkostnader 
 • Driv på det papperslösa kontoret och digital transformering 
 • Känn dig säker på säkerhetskopiering och återställning av data om en katastrof skulle inträffa
Kontakta oss

Lösningar för digitala postrum

areo

Öka postkontroll och -effektivitet

Manuell postdistribution är en återkommande och tidskrävande process. Pappersbaserade processer är ineffektiva – postsäckar måste distribueras, samtidigt som inmatning av data om inkommande post i affärssystemen medför höga arbetskostnader samt utmaningar när det gäller rapportering, spårning och säkerhet.
 
Uppnå ett effektivt, spårbart postarbetsflöde
Vi kan hjälpa till att sänka driftskostnaderna och möjliggöra snabbare, mer exakta och tillförlitliga leveranser med våra lösningar för digitala postrum. Posten skannas vid ankomst och distribueras digitalt till mottagarna, vilket ger ett säkert, spårbart och fullt kontrollerbart arbetsflöde för post. 
 • Minska arbetet jämfört med ett traditionellt postrum 
 • Öka hastigheten för postleverans och affärsprocesser 
 • Minska risker som orsakas av resurs- eller kapacitetsproblem 
 • Minska kostnaderna för vidarebefordran 
 • Förbättra efterlevnadsprocessen av GDPR
Kontakta oss

Lösningar för hantering av företagsinnehåll (ECM)

areo

Fånga, bearbeta och kom åt dokument

Bearbetningen av fysiska dokument är ineffektiv för många företag. Bristen på synlighet och åtkomst till information skapar flaskhalsar över hela organisationen. Att hitta rätt information vid rätt tidpunkt ger mer produktiva medarbetare och ett effektivare företag.
 
Centraliserad, kontrollerad information
Med våra lösningar för hantering av företagsinnehåll kan du ge dina medarbetare möjligheten att snabbt fånga in, hantera, lagra och hämta information med en centraliserad plats för allt företagsinnehåll. 
 • Förbättra produktiviteten 
 • Minska kostnaderna 
 • Säkerställ säkerhet och efterlevnad 
 • Förenkla integration med andra arbetsflöden och applikationer 
 • Förbättra transparensen så att medarbetare omedelbart kan komma åt data 
 • Förbättra kundupplevelsen och -tillfredsställelsen
Automatisera processer med DocuWare
Vår marknadsledande DocuWare-lösning automatiserar, till exempel, affärsprocesser och -arbetsflöden genom att elektroniskt hantera och dela dokument oberoende av deras format eller källa. Oavsett om dokumenten finns på plats eller i molnet är de lättillgängliga, när och var de behövs, och det räcker med en enda sökning för att snabbt hitta relaterad information.
Upptäck mer

Administration av företagsutmatning

areo

Skapa ett enda enhetligt arbetsflöde för dina data och dokument

I ett typiskt företag skapas flera olika dokumentsilos med olika arbetsflöden oändliga problem med utdata och binder upp IT-resurser. Allt detta skapar ineffektiva och onödiga affärsprocesser.
 
Med en enda företagsövergripande plattform för att hantera alla dokumenttyper och utskriftskrav kan du förenkla och förbättra utmatningen. Vi tillhandahåller ett enhetligt arbetsflöde som kan hantera alla dataströmmar från alla system i alla format och ger dig möjlighet att konvertera till rätt format för rätt utmatningsenhet, oavsett om det är utskrivet eller digitalt.
 
Ta fram en smart processförbättringsstrategi
Med våra Lösningar för administration av företagsutmatning kan du också få en helhetsvy av var utskrifts- och dokumentarbetsflöden kan förbättras, vilket bidrar till framtagning av en företagsövergripande strategi för kostnadsbesparingar och processförbättringar.
 • Effektivisera hantering av skrivare och enheter 
 • Extrahera data från affärssystem 
 • Minska utskriftsfel och slöseri 
 • Öka automatisering av processer 
 • Utmatning till mobila enheter 
 • Öka utskriftskapaciteten under arbetstoppar 
 • Övervinna utmaningar med systemkapacitet
 • Förbättra kundkommunikationen 
 • Minska ditt koldioxidavtryck
Med stöd av ledande branschstandardteknik kan våra lösningar integreras med befintliga arbetsflöden, som vår Streamline NX, så att du kan hantera kritiska utskrifter eller produktionsutskrifter i en enda lösning för hantering av utdata. 
Upptäck mer

Robotic Process Automation (RPA)

areo

Frigör personer så att de kan fokusera på de viktiga uppgifterna

I digitaliseringens tidsålder kan det vara ett ineffektivt sätt att förvalta resurser och optimera medarbetarnas tid att låta anställda utföra repetitiva, manuella uppgifter. Kostnaderna för mänskligt arbete och fel är höga men kan kontrolleras med hjälp av Robotic Process Automation (RPA).
 
Gör ditt företag mer lönsamt
RPA gör det möjligt för dig att bygga, placera ut och hantera programvarurobotar som emulerar mänsklig interaktion med system och programvara. Robotar utför dessa åtgärder snabbare och konsekvent, vilket gör din organisation mer lyhörd, produktiv och lönsam.
 
 • Frigör dina medarbetare så att de kan fokusera på uppgifter av högre värde 
 • Förbättra medarbetares tillfredsställelse 
 • Skapa snabbare, mer exakta och mer robusta processer 
 • Skala applikationer för att möta efterfrågan
Kontakta oss

Kontakta oss

Prata med en Ricoh-expert

Prata med någon av våra specialister och få information om hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet.

Kontakta oss

Ricohs företagstjänster

Utforska en samling professionella tjänster och lösningar för att hjälpa din organisation att göra framsteg på sin digitala resa.

Se alla våra företagslösningar
seamless digital workspace experience

Digital Upplevelse

Vårt mycket kompetenta team av datavetare och utvecklare utformar, bygger, implementerar och servar lösningar som hjälper dig att nå högsta möjliga kundengagemang.

Läs mer

Business Process Management

Vi håller ditt team engagerat och produktivt med enklare, snabbare och mer kostnadseffektiva sätt att arbeta.

Läs mer

Cybersäkerhet

Vi kan hjälpa dig att bygga en robust IT-infrastruktur, förstå och hantera dina sårbarheter och växa med självförtroende.

Läs mer

Moln och infrastruktur

Vi tillhandahåller den färdplan och de molnlösningar som hjälper dig att modernisera din IT-infrastruktur, automatisera arbetsbelastningarna och transformera affärsverksamheten.

Läs mer

Digital Arbetsplats

Vi utformar, konfigurerar och installerar dina digitala arbetsplatser så att dina team kan samarbeta effektivt och få ut mer av sin dag, oavsett var de arbetar.

Läs mer