Vårt tillvägagångssätt för Företagslösningar
About_Ricoh_Header_1920x480_EU_20211124.jpg

Med er hela vägen

Skräddarsydd support och lösningar för att accelerera din digitalisering

Vårt tillvägagångssätt för Företagslösningar

För oss innebär det att tillhandahålla rådgivning och strategiskt stöd som hjälper dig att svara på de förändrade kraven på den moderna arbetsplatsen. Oberoende av din digitala resa, företagsstorlek eller omständigheter kan vi hjälpa dig att uppnå dina affärsmål.    
 
Fokuserad på att möta dina föränderliga behov
Från kontor, servicecenter och produktionsanläggningar över hela EMEA tillhandahåller vi ett omfattande utbud av helt anpassningsbara tjänster och support som är skräddarsydda för de specifika behoven i dina projekt. Vi utökar kontinuerligt våra digitala tjänster, både organiskt och genom förvärv, vilket gör det möjligt för oss att uppfylla våra kunders föränderliga behov av digitala arbetsplatser. 

Vår leveransmodell stöder ditt företags tillväxt

Vi arbetar nära dina team för att förstå dina utmaningar och utveckla strategier för att uppnå dina mål. Med ett tillvägagångssätt som ser till helheten utformar och implementerar vi lösningar som fungerar i harmoni med resten av din verksamhet.
 
När de väl är implementerade hjälper vi dina medarbetare att ta till sig positiv förändring samtidigt som vi övervakar reaktionerna på de nya processerna och arbetsflödena. Med dessa insikter tillhandahåller vi kontinuerliga förbättringar för att tillgodose de framväxande behoven hos dina medarbetare och kunder i takt med att din verksamhet växer.

Tillgodoser ett brett spektrum av affärsbehov

Mindre företag

Lösningar som utvecklas med din arbetsplats

Mindre företag behöver ständigt hitta sätt att bli mer produktiva och effektiva på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Smart teknik kan hjälpa till att frigöra denna prestationsnivå – genom att automatisera arbetsintensiva uppgifter, effektivisera processer och förbättra kundupplevelsen. Men när resurserna är knappa och de digitala möjligheterna begränsade kämpar många mindre företag för att hitta rätt teknik för sin specifika miljö.
areo
Skörda frukterna av din investering 
Vi har stor erfarenhet av att hjälpa mindre företag att implementera skalbara lösningar som ger den flexibilitet som krävs för att växa och utvecklas med arbetsplatsens föränderliga behov. Oavsett om det handlar om att öka effektiviteten genom en dokumenthanteringslösning eller att implementera en molnbaserad miljö för att möjliggöra medarbetare som arbetar på distans, kan vi snabbt implementera produkter, lösningar och tjänster som smidigt integreras med befintlig teknik – komplett med en flexibel och transparent finansiell struktur.
 
Med stöd från våra tekniska experter hanterar vi implementeringen på plats och tillhandahåller utbildning och support för att hjälpa mindre företag att dra full nytta av sina investeringar så snabbt som möjligt.

Medelstora företag

Hjälper till att dra nytta av möjligheter

Medeltora företag står inför en känslig balansgång: att hantera förändringar samtidigt som man levererar bra service, håller medarbetarna engagerade och förbättrar verksamheten för att säkra långsiktig tillväxt. Marknadens snabba förändring kräver att medelstora företag ser över sin teknik och säkerställer att den är anpassad till deras kommersiella strategi och kan skalas i linje med deras tillväxtambitioner.
areo
Förverkliga dina tillväxtambitioner
Vi identifierar, prioriterar och åtgärdar smärtpunkter och ineffektivitet så att medelstora företag kan fokusera på sina kärnmål. Från att implementera digitala arbetsflöden som förbättrar kundtjänsten till att hjälpa till att utforma och inrätta en ergonomisk arbetsmiljö för samarbete som maximerar produktiviteten.    
 
Vi tillhandahåller lösningar och tjänster för att förenkla och rationalisera komplexiteten i den ökande verksamheten. Med lokal närvaro i hela regionen kan vi hjälpa mellanstora organisationer med deras tillväxtplaner för att expandera till nya marknader och territorier.

Stora företag

Digital innovation och tjänster för tillväxt

När företagsledare står inför nya utmaningar måste de hantera störningar och omvälvande förändringar inom organisationen och samtidigt hitta innovativa sätt att skapa hållbar tillväxt. För att göra detta snabbt och i stor skala krävs omfattande teknisk expertis och resurser.
areo
Anpassa och blomstra i stor skala
Vi kan hjälpa storföretag att påskynda intäktstillväxten på översta raden genom digitala tjänster och teknisk innovation, samtidigt som vi förenklar det digitala landskapet och minskar kostnader och risker. Med en omfattande portfölj av digitala tjänster tillhandahåller vi ett rådgivande tillvägagångssätt - där vi utvecklar skräddarsydda arbetsplatslösningar som ger ökad affärsprestanda och stöder sociala, miljömässiga och styrande mål (ESG).
 
Oavsett om det handlar om att skapa en säker arbetsmiljö, möjliggöra samarbete på distans, digitalisera information eller optimera kundupplevelsen tillhandahåller vi global och lokal expertis för att hjälpa stora företag att anpassa sig och blomstra i stor skala på en framväxande marknad.

Offentlig sektor

Stöder den digitala transformationsresan

Den digitala tekniken innebär en mängd möjligheter för organisationer inom den offentliga sektorn. Från att förbättra inlärningen och reformera processerna inom utbildningssektorn till att göra det möjligt för regeringar och hälsovårdsinstitutioner att ta itu med sociala utmaningar. Det kan dock vara en utmaning att driva hållbar tillväxt i denna skala.
areo
Ge utmärkt service till medborgarna – varje dag
Vi stöder organisationer inom den offentliga sektorn på deras digitala transformationsresa. Oavsett om de vill förbättra kundupplevelsen, möjliggöra hybridarbete, driva fram utmärkt service eller uppnå sina sociala, miljömässiga och styrande mål (ESG), har vi lösningarna och tjänsterna för att möjliggöra en smidig övergång.
 
Med expertteam över hela världen ger vi lokalt stöd och vägledning för att hjälpa organisationer inom den offentliga sektorn att bygga upp en robust och anpassningsbar verksamhet samtidigt som vi bidrar till att skapa en hälsosam, säker och trygg arbetsplats. Våra tjänster och lösningar är utformade för att förbättra digitala upplevelser – och öka medarbetarnas produktivitet och tillfredsställelse så att de kan göra skillnad och bli bäst på att betjäna studenter, patienter och medborgare varje dag.

Bidrar till att minska ditt koldioxidavtryck

Vi tror att vi kan bidra till en omfattande minskning av koldioxidutsläppen genom att erbjuda våra kunder en mängd olika lösningstjänster som minskar koldioxidutsläppen för både kontor och samhället som helhet.

Kontakta oss

Prata med en Ricoh-expert

Prata med någon av våra specialister och få information om hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet.

Kontakta oss