Affärskontinuitet och katastrofåterställning
disaster recovery for businesses

Låt inget stå i vägen för att upprätthålla viktiga processer

Affärskontinuitet och katastrofåterställning

Organisationer runt om i världen påskyndar sin digitala transformation, vilket möjliggör införandet av nya affärsmodeller, förbättrad kundservice och e-handel i flera kanaler. Men övergången till mer distansarbete och decentraliserat samarbete har också inneburit nya utmaningar, vilket är anledningen till att kontinuerlig drift och dataskydd har högsta prioritet.
 
Kom igång så snart som möjligt
När en katastrof inträffar behöver du säkerhets-, riskhanterings- och återställningsplaner så att du kan komma igång igen så snart som möjligt. Utan tillgång till data och programvara är det svårt att fortsätta sin verksamhet.
 
Omfattande förebyggande åtgärder, planer och support 
Våra experter konfigurerar, implementerar och förvaltar ditt katastrofåterställningsprogram och anpassar det till dina unika och föränderliga mål. Vi övervakar, patchar och uppdaterar proaktivt dygnet runt och säkerställer en omfattande affärskontinuitetsplan i händelse av en katastrof. Vi kan också erbjuda support dygnet runt via vårt integrerade Serviceverksamhetscenter, vilket garanterar dig täckning närhelst ett problem uppstår. 

Lösningar och tjänster

IT-kontinuitetstjänster

areo

Upprätthåll åtkomst och tillgänglighet hela tiden

Planer för säkerhetskopiering, återställning och katastrofåterställning förbises ofta eller testas aldrig förrän en kritisk händelse inträffar. Men med ökande datamängder och en alltmer efterfrågad affärskontinuitet måste organisationer ta ett mer medvetet grepp för att förhindra problem som kan påverka deras verksamhet, användare och kunder.
 
Skaffa en skräddarsydd lösning
Genom en analys av affärspåverkan hjälper vi dig att identifiera dina viktigaste affärsprocesser, de underliggande IT-systemen och de servicenivåavtal som krävs för att leverera en personlig lösning.
 
Vi kan hjälpa dig att:
  • Säkerställa verksamhetskontinuitet  
  • Minimera avbrott i kritiska processer  
  • Upprätthålla drift från tredjepartsdatacentra  
  • Konfigurera tider för säkerhetskopiering och lagring  
  • Hantera kopieringsintervall och failover-planer  
  • Minska riskerna och öka tillförlitligheten  
  • Upprätta säkerhetskopiering, katastrofåterställning och molnlagring
Kontakta oss

Kontakta oss

Prata med en Ricoh-expert

Prata med någon av våra specialister och få information om hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet.

Kontakta oss

Ricohs företagstjänster

Utforska en samling professionella tjänster och lösningar för att hjälpa din organisation att göra framsteg på sin digitala resa.

Se alla våra företagslösningar
seamless digital workspace experience

Digital Upplevelse

Vårt mycket kompetenta team av datavetare och utvecklare utformar, bygger, implementerar och servar lösningar som hjälper dig att nå högsta möjliga kundengagemang.

Läs mer

Business Process Management

Vi håller ditt team engagerat och produktivt med enklare, snabbare och mer kostnadseffektiva sätt att arbeta.

Läs mer

Cybersäkerhet

Vi kan hjälpa dig att bygga en robust IT-infrastruktur, förstå och hantera dina sårbarheter och växa med självförtroende.

Läs mer

Moln och infrastruktur

Vi tillhandahåller den färdplan och de molnlösningar som hjälper dig att modernisera din IT-infrastruktur, automatisera arbetsbelastningarna och transformera affärsverksamheten.

Läs mer

Digital Arbetsplats

Vi utformar, konfigurerar och installerar dina digitala arbetsplatser så att dina team kan samarbeta effektivt och få ut mer av sin dag, oavsett var de arbetar.

Läs mer