Business Process Management
business process management solutions and services

Synkroniserad för framgång

Uppkopplade, automatiserade arbetsflöden från början till slut

Business Process Management

Gamla processer och manuella sysslor behöver inte längre hålla dina medarbetare tillbaka. Tekniken gör det möjligt att effektivisera hur ditt företag utför viktiga uppgifter - oavsett om det sker genom implementering av dynamiska applikationer och molnlösningar eller outsuorcad arbetsbelastning.
 
Förenkla dina processer
Ricoh optimerar dina affärsprocesser för att göra det möjligt för dina medarbetare att arbeta bättre, snabbare och leverera mer. Vi tillhandahåller teknik, expertis och support för att effektivisera och förenkla processer över hela din organisation, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet och upptäcka dold lönsamhet. 
image

20% av organisationens övergripande produktivitet går förlorad på grund av ineffektivitet i dokument och arbetsflöden.

Med Ricohs lösningar för ledning av företagsprocesser kan du automatisera manuella, repetitiva uppgifter för att frigöra tid för arbete med mervärde.
 
Manuella, repetitiva uppgifter leder till ineffektivitet över alla företagsprocesser. Automatisering kan direkt ta itu med detta genom att minimera misstag och påskynda arbetsflöden.
 
Automatisering kan också leda till ökat medarbetarengagemang genom att rutinuppgifter blir mindre tidskrävande, vilket frigör medarbetare för att fokusera på mer intressanta aktiviteter, vilket förbättrar arbetstillfredsställelsen och i slutändan produktiviteten.
 
Tillämpa intelligent automatisering överallt
Håll dina medarbetare engagerade och motiverade med enklare, snabbare och mer kostnadseffektiva sätt att arbeta. Vi börjar med att lära känna behoven i ditt företag, dina processer och dina medarbetare. I nära samarbete med dina medarbetare utformar vi sedan digitala arbetsflöden som tillämpar intelligent automatisering över hela ditt företag - vilket gör arbetsintensiva uppgifter lättare att hantera och spåra. 

Områden där vi utmärker oss

Processautomatisering

areo

Minska mänskliga fel och öka effektiviteten

Möjliggör hybridarbete och förbättra din förmåga att fatta beslut genom att automatisera viktiga processer, som ger ökad noggrannhet, snabbare svar och rapportering i realtid.
Läs mer

Business processes services

areo

Outsorca kompletta affärssprocesser och spara tid

Outsorca dina affärssprocesser och frigör resurser för att fokusera på kärnmålen för ditt företag. Vi tillhandahåller hela skalan av tjänster för att hjälpa dig att förbättra resultaten och kontrollera kostnaderna.
Läs mer

Kontakta oss

Prata med en Ricoh-expert

Prata med någon av våra specialister och få information om hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet.

Kontakta oss