Karriär
About us

Arbeta hos oss

Förbättra din karriär med  Ricoh

Arbeta på Ricoh

När du ansluter dig till Ricoh går du med i ett företag där alla idéer och bakgrunder är välkomna. Vi omfamnar inkludering och hyllar mångfald – skapar en miljö där alla känner att de kan göra ett positivt avtryck och uppnå tillfredsställelse genom arbete.

Vårt uppdrag och vår vision beskriver den framtid vi vill bidra till att skapa för våra medarbetare och kunder:
På Ricoh ger vi människor möjlighet att finna tillfredsställelse genom arbete genom att förstå och förändra hur människor arbetar så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Vår mission och vision, i kombination med våra värderingar, utgör The Ricoh Way – vår företagsfilosofi som styr allt vi gör, från hur vi beter oss till hur vi levererar värde till våra kunder och partners.

Karriärutveckling

Vi uppmuntrar våra medarbetare att lära sig och utveckla sina färdigheter, med möjligheter att lyfta sin Ricoh-karriär i våra interna program.

Tekniska utbildningsprogram

areo

SCALA - vårt program för digital talangutveckling

SCALA är ett 9-månadersprogram som ger medarbetare teknisk specialistkompetens och branschgodkända ackrediteringar för att stödja vår nya och utvecklande portfölj av digitala tjänster.

Program för säljträning

areo

Stärker säljteam med digital kompetens

Selling Value 2.0: Digital Services
Ger våra säljteam den inställning, de färdigheter och den kunskap som krävs för att leverera värde till kunderna. Ämnena är noga utvalda för att skapa förtroende för digital, kommersiell och social försäljning samtidigt som de ger viktig information om våra lösningar.


Ricohs Enhancer (Förbättrare)-försäljningsmetodik
Som ett tillägg till programmet för säljvärde hjälper Enhancer våra medarbetare att bli experter på sina kunder. Metodiken utrustar våra team med kompetens att erbjuda skräddarsydda lösningar som löser komplexa organisatoriska utmaningar.

Ledarskapsprogram

areo
Vi har en rad interna program som riktar sig till medarbetare inom ledarroller, så att de ytterligare kan förbättra sina egna färdigheter samtidigt som de ger sina team möjlighet att utveckla sina egna.

INvolve 
Främja coachande färdigheter för ledarskapsutveckling
Vårt program för att främja ledarskapsutveckling på alla nivåer, med fokus på coachande färdigheter för att underlätta produktiva och meningsfulla diskussioner mellan våra medarbetare och deras chefer.
 
Aurora 
Ett program för att stärka kvinnliga ledare
Program för att stärka kvinnliga ledare
 
Horizon 
Utveckla våra medarbetares kapacitet på chefsnivå
Horizon påskyndar utvecklingen av våra ledare på chefsnivå för att leda Ricohs förändring samtidigt som de hjälper våra människor, kunder och samhällen.
 
MIRAI 
Ett världsomspännande program för ledare inom digitala tjänster
Vårt globala ledarskapsprogram som syftar till att stärka nästa generations ledare inom digitala tjänster, förbättra vår tillströmning av ledarskapstalanger och bygga en global gemenskap som utvecklas tillsammans.

PowerSkills-utbildning

areo

Utveckla din kunskap om vårt digitala ekosystem

Detta kompetensbaserade program fokuserar på viktiga digitala områden som ligger i linje med Ricohs vision för vårt digitala ekosystem, inklusive molntjänster, data och AI, cybersäkerhet och mjukvaruutveckling för att stärka vår medarbetarstyrka och säkerställa att vi fortsätter att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen.

Kontinuerligt lärande online

areo

iLearn-kurser – utbildningsmöjligheter för alla medarbetare

Alla våra medarbetare har tillgång till iLearn – vårt system för hantering av lärande. Det innehåller över 60 000 utbildningstillgångar, inklusive kurser, resor, videor, böcker, jobbhjälpmedel och självbedömningar inom en mängd olika ämnen, inklusive kundservice, ekonomi, välbefinnande, IT, kommunikation, presentationsteknik och mycket mer. Du kan också genomföra erkända certifieringar inom ämnen som Prince2 och ITIL.
Ricoh Internship programme

Praktikplatser

Vårt 12-månaders praktikprogram riktar sig till studenter innan universitetet (mellanår) eller universitetsplacering.  Programmet ger alla praktikanter möjligheten att få ackrediteringar, utveckla sina tekniska förmågor och förbättra sina mjuka färdigheter, samtidigt som de arbetar inom en mångkulturell europeisk miljö och får säga sitt om projekt som de brinner för.
 
Vi strävar efter att skapa en drivande, flexibel och samarbetsinriktad kultur, där praktikanter uppmuntras att ta personligt ansvar och engagera sig i tvåvägskommunikation.

Utmärkelser inom HR & Rekrytering

Utforska våra senaste branschledande utmärkelser för våra initiativ inom rekrytering och personalresurser: 
  • Talent Management Award – Personnel Today Awards2021
  • Best Internal Recruitment Strategy (Bästa internrekryteringsstrategi) – FIRM-utmärkelser
  • Utmärkelsen Pioneer (Pionjär) – Ricohs globala HR-utmärkelser
  • Framtiden för arbete: Human Capital Management (Humankapitalförvaltning) SuperNova-utmärkelser
  • Utmärkelserna Women in Sales (WISA, Kvinnor inom försäljning) 2021
  • NID ‘Top 100 Internship (Topp 100-praktik)

Bli en del av oss

Utforska våra karriärmöjligheter

Utforska karriärmöjligheter och frigör din fulla potential med tillväxtprogrammen vi erbjuder våra medarbetare.

Karriärmöjligheter