About us

Bolagsstyrning och policyer

Upprätthållande av Ricohs bolagsstyrning

Vi arbetar ständigt med att stärka vår bolagsstyrning och vår policy i linje med vårt åtagande att bedriva verksamhet med högsta standarder för etik och integritet – i enlighet med lagar och branschföreskrifter. 
 
Vår uppförandekod för leverantörer säkerställer att vi endast arbetar med dem som följer samma standarder. 

Våra policyer

FÖLJANDE POLICYER STYR VÅR VERKSAMHET:

Styrning av leveranskedjan

Vi arbetar aktivt för att bedriva vår verksamhet ansvarsfullt, rättvist och etiskt genom varje steg i vår leverantörskedja. Vi gör detta genom att:

Uppförandekod för leverantörer

areo

Ha en robust uppförandekod för leverantörer

Ricoh-koncernens uppförandekod för leverantörer omfattar bland annat mänskliga rättigheter, miljöskydd och en klausul om föreningsfrihet som bygger på Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer den standard som beskrivs i denna policy.
Ladda ner vår uppförandekod för leverantörer

Transparensuttalande enligt Storbritanniens deklaration om modernt slaveri (UK Modern Slavery Act)

areo

Riskutvärdering för mänskliga rättigheter i leveranskedjan

Sedan 2017 har vi antagit en metod för självutvärdering baserad på viktiga internationella standarder i linje med FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter.
Läs vårt transparensuttalande enligt Storbritanniens deklaration om modernt slaveri (UK Modern Slavery Act) för mer information.

Självutvärdering av CSR

areo

Genomförande av regelbundna leverantörsrevisioner

Vi har skapat ett självbedömningssystem för CSR för att hjälpa våra leverantörer att implementera en process för "planera, genomföra, kontrollera, agera". Detta säkerställer att alla våra leverantörer uppfyller samma standarder när det gäller mänskliga rättigheter, miljövård, hälsa och säkerhet och andra nyckelområden. Vi kan även stötta inom alla områden som kräver förbättringar för att uppfylla standarden.
Läs mer

Konfliktmineralförordning

areo

Efterlevnad av konfliktmineralförordningen

Vi stöder konfliktmineralförordningen som antogs av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC, ungefär motsvarande svenska Finansinspektionen) 2012 som kräver att företag avslöjar konfliktmineraler från Demokratiska republiken Kongo och omgivande länder. Vi arbetar ständigt med att förbättra transparensen i vår leveranskedja för att säkerställa ansvarsfulla metoder för mineralförsörjning och genomför årliga undersökningar av ansvarsfull upphandling av mineraltillgångar i samarbete med våra leverantörer.
Läs mer