Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Miljö, Socialt och Samhälle

Our commitment to building a sustainable future

Vår strategi för hållbar utveckling påverkar alla delar av vårt företag, från tillverkning till distribution, från affärsläge till återvinning och hur vi ger våra kunder stöd.

Vid all våra anläggningar driver vi en lång rad 'Environmental, Social and Governance' (ESG) (Miljö, Socialt och Samhälle) initiativ anpassade till FN:s Globala mål för hållbar utveckling för att hjälpa samhällen att blomstra och för att drastiskt minska vårt och våra kunders ekologiska avtryck.


“Företag som inte bidrar till att vi uppnår de Globala målen för hållbar utveckling (SDG) kommer att ignoreras på marknaden och tvingas i konkurs. I framtiden kommer företag inte enbart att utvärderas enligt deras ekonomiska resultat, utan även enligt deras bidrag till dessa sociala utmaningar.”

Vår VD Jake Yamashita
Titta på videon om vårt åtagande
för att bygga och säkerställa en hållbar framtid


Våra fokusområden

 • Population

  Socialt

  Att positivt och långvarigt påverka de samhällen vi lever och arbetar inom är viktigt för oss. Ta reda på vilka åtgärder vi vidtar.

 • Sustainability and Planet

  Environmental (Miljö)

  Vårt engagemang för att skydda planeten sträcker sig längre än till att minska vårt eget ekologiska avtryck. Vi hjälper även våra kunder att minska sitt avtryck.

 • Ledning och policy

  Ledning och policy

  Vi förbinder oss i vår affärsverksamhet att handla med integritet och att följa högsta tänkbara etiska normer, i enlighet med rådande lagar och industrins regler.

 • Environmental, Health & Safety Product Information

  Miljö-, hälso- och säkerhetsinformation

  Ta reda på mer om våra produkters miljö-, hälso- och säkerhetsfunktioner och de internationella standarder de uppfyller.


Awards & Recognitions

We’re delighted to share the sustainability awards and accolades we’ve won over the years.

Environmental AwardsOur commitment to the UN Sustainable Development Goals

Vi vidtar åtgärder för att uppnå FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer