Managerade cybersäkerhetstjänster
cybersecurity

Ett kostnadseffektivt, skalbart tillvägagångssätt för expertcybersäkerhet

Managerade cybersäkerhetstjänster

Att upptäcka och förebygga dataintrång och andra cybersäkerhetshändelser är en pågående, cyklisk aktivitet. I takt med att hoten utvecklas måste IT-infrastrukturerna anpassas till nya variabler, och nya mål och genomförandestrategier måste definieras. Bristen på kvalificerad personal inom cybersäkerhet förstärker bara denna utmaning.
 
Kostnadseffektiv cybersäkerhet dygnet runt
Våra Managerade cybersäkerhetstjänster erbjuder en lösning på dessa utmaningar. Våra ledande cybersäkerhetsexperter övervakar och hanterar cybersäkerheten för dina nätverk och enheter. Som ditt utlokaliserade team utnyttjar vi verktygen, expertisen, analysen och erfarenheten från verkliga incidenter för att leverera en skalbar, kostnadseffektiv strategi för cybersäkerhet dygnet runt. 

Lösningar och tjänster

Säkerhetsinformations- och händelsehantering (SIEM)

areo

Minska svarstiden under en farlig händelse

När angriparna försöker göra intrång i ett nätverk har de ofta övertaget eftersom de flesta försvaren är reaktiva istället för proaktiva. En väl distribuerad SIEM (säkerhetsinformations- och händelsehantering) samlar in och analyserar loggar proaktivt för att identifiera när en attack kan vara på gång och aktivt försvara mot attacker.
 
Holistisk, dynamisk information
Vår managerade SIEM-tjänst övervakar, identifierar, klassificerar, verifierar och varnar dig för cybersäkerhetsincidenter. Den kombinerar flera olika tekniker för att tillhandahålla holistisk och dynamisk säkerhetsförändrande information och incidentrespons.
 
Kompatibel, heltäckande SIEM
Tjänsten är kompatibel med många teknologier, som inkluderar Palo Alto, Trend, Forcepoint, ServiceNow och Cisco, och bygger på live-dataflöden från uppsamlare, syslog-tjänster och API. Tjänsten genererar inte bara automatiskt IT-supportärenden i händelse av en säkerhetsvarning utan utför också svarsåtgärder på incidenter. Vår SIEM-support inkluderar:
 
Snabbt åtgärdande
 • Svar 24/7 på större kritiska incidenter  
 • Hög tillgänglighet för internetportaler, instrumentpaneler och lagring  
 • Identifiering och klassificering av incidenter 
 • Omedelbar skalning för att rymma IMAC (Installation, flyttning, tillägg, ändring för fysiska enheter) 
 • Meddelande om kritiska händelser på mindre än 15 minuter, mindre kritiska händelser på mindre än en timma 
 • Minska antalet falska varningar med användarbeteendeanalyser 
 • Regelbundna översyner av befintliga SIEM-regler och säkerhetsvarningar
Kontakta oss

Brandvägg och Säker Åtkomsttjänst via Edge (SASE)

areo

Begränsa kommunikation utifrån och in och optimera gränsskydd

Med så många brandväggar att hantera, ofta med olika teknik från olika leverantörer, kämpar många företag med grundläggande hantering av brandväggar samtidigt som de upprätthåller säkerheten och integriteten i nätverksperimetern. Detta är en svår balans att uppnå och den försvåras när en organisation är spridd över flera länder med olika brandväggsteam i olika tidszoner.
 
Alla nätverkssäkerhetstjänster konvergerade i ett enda moln  
Gartner beskriver SASE som den primära metoden för att säkra en organisation som har infört molnteknik och inte längre har en statisk och tydligt definierad nätverksperimeter. Konceptet för SASE är att alla nätverkssäkerhetstjänster konvergerar i en enda molnarkitekturlösning som är gemensam för alla användare, oavsett var de befinner sig i världen.
 
Säkerhet 24/7/365
Vår brandväggs- och SASE-tjänst tillhandahåller den expertis som behövs för att hålla din brandväggsmiljö igång smidigt och säkert oavsett var du befinner dig. Ett mycket kvalificerat team av erfarna brandväggsingenjörer är tillgängligt dygnet runt, varje dag året runt för att säkerställa ökad säkerhet och minskad risk för intrång genom att skydda och hantera din interna och externa perimetersäkerhet och segregation.
 
Vi tillhandahåller regelbundna rapporter som visar inloggningsförsök, ändringar, uppdateringar och alla enheters hälsostatus. Lösningen omfattar:
 • Programvarudefinierat Wide Area Network (SD-WAN) 
 • Säkerhet för befintliga implementeringar av SD-WAN/MPLS med enkel uppgradering till full mesh SD-WAN var som helst i världen 
 • Virtuellt privat nätverk med fjärråtkomst för alla kontor och användare 
 • Zero Trust-nätverksåtkomst för alla användare 
 • Policys för Quality of Service 
 • DNS-säkerhet 
 • Säker webbgateway
Kontakta oss

Privilegierade Åtkomsträttigheter (PAM)

areo

Säkerställ säker åtkomst till all företagsinformation

Utan strukturerad, spårbar och säker åtkomst till information kan en inkräktare komma åt ditt företags data. Avancerad programvara för hantering av privilegierad åtkomst (PAM) kan säkra dessa tillgångar, men att hantera och optimera PAM-lösningar kan vara komplext, resurskrävande och kräva specialistkompetens.
 
Helt förvaltad för fullt skydd
Genom att fokusera på användarresultat och effektiv och ändamålsenlig hantering av PAM-programvaran skyddar vår helt förvaltade PAM-tjänst företag från missbruk och felaktig användning av privilegierade inloggningsuppgifter.
 
Dedikerat team av PAM-ingenjörer
Tjänsten är utformad som ett alternativ till att anställa eller omskola befintliga medarbetare och består av ett dedikerat team av PAM-ingenjörer och hotanalytiker som förvaltar och optimerar PAM för din räkning. De bidrar till att kontrollera kostnaderna, öka säkerheten och minska riskerna genom att skydda och förvalta kritiska miljöer med privilegierad åtkomst. 
Kontakta oss

Förvaltad av E-postsäkerhet

areo

Minimera hotet från skadlig e-post

Cyberkriminella skickar skadlig e-post som innehåller virus, skadlig kod, skräppost, phishing-attacker och andra hot mot cybersäkerheten. De räknar med att användarna ska göra enkla misstag som att klicka på en osäker länk eller bilaga. Förvaltade e-postsäkerhetstjänster kan skydda ditt företag från obehöriga dataintrång, obehörig åtkomst och andra hot mot e-postsäkerheten.
 
Förvaltad, underhållen och övervakad e-postteknik
Vår managerade e-postsäkerhetstjänst har en förutseende strategi för att upptäcka, analysera och blockera e-posthot innan de når slutanvändarnas inkorgar. Våra IT-säkerhetsexperter förvaltar, underhåller och övervakar din e-postteknik och tillämpar säkerhetsstrategier som håller din e-post säker och fri från skadligt innehåll. Dina medarbetare kan då oroa sig mindre och fokusera på sina huvuduppgifter.
Kontakta oss

Managerad antivirus

areo

Optimera antivirus-systemen över alla företagets enheter

Omanagerade antivirus-system gör det möjligt för slutanvändarna att aktivera eller inaktivera antiviruset på sin PC, vilket utsätter företaget för betydande risker. Ett centralt förvaltat antivirus-system säkerställer att alla säkerhetsåtgärder som krävs av din organisation tillämpas noggrant. Detta kräver dock välutbildad IT-personal och förvaltningsinfrastrukturer.
 
Den bästa antiviruslösningen för ditt företag
Vi kan hjälpa dig med vår automatiserade Managerade antivirustjänst. Den säkerställer att ditt antivirus uppdateras, skannar som planerat och att infektioner omedelbart upptäcks, analyseras, neutraliseras och rapporteras. Detta är ett kritiskt steg för att säkra din server, dina system, ditt nätverk och dina trådlösa åtkomstenheter. Baserat på ditt företags krav och storlek kan vi också hjälpa dig att välja den bästa antiviruslösningen som finns på marknaden. 
Kontakta oss

Kontakta oss

Prata med en Ricoh-expert

Prata med någon av våra specialister och få information om hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet.

Kontakta oss

Ricohs företagstjänster

Utforska en samling professionella tjänster och lösningar för att hjälpa din organisation att göra framsteg på sin digitala resa.

Se alla våra företagslösningar
seamless digital workspace experience

Digital Upplevelse

Vårt mycket kompetenta team av datavetare och utvecklare utformar, bygger, implementerar och servar lösningar som hjälper dig att nå högsta möjliga kundengagemang.

Läs mer

Business Process Management

Vi håller ditt team engagerat och produktivt med enklare, snabbare och mer kostnadseffektiva sätt att arbeta.

Läs mer

Cybersäkerhet

Vi kan hjälpa dig att bygga en robust IT-infrastruktur, förstå och hantera dina sårbarheter och växa med självförtroende.

Läs mer

Moln och infrastruktur

Vi tillhandahåller den färdplan och de molnlösningar som hjälper dig att modernisera din IT-infrastruktur, automatisera arbetsbelastningarna och transformera affärsverksamheten.

Läs mer

Digital Arbetsplats

Vi utformar, konfigurerar och installerar dina digitala arbetsplatser så att dina team kan samarbeta effektivt och få ut mer av sin dag, oavsett var de arbetar.

Läs mer