Managerade utskriftstjänster
print from iPad

Optimera din utskriftsinfrastruktur

Managerade utskriftstjänster

Med en uppsjö av utskriftsleverantörer, serviceavtal och materiallager behöver man otaliga resurser och expertis till hands för att effektivt förvalta ett företags utskriftsinfrastruktur. Det kostar tid, pengar och leder ofta till frustration hos medarbetarna och förlust av produktivitet.
 
Digitalisering på ditt sätt
Vi kan förvalta din utskriftsinfrastruktur åt dig. Våra Förvaltade utskriftstjänster gör det möjligt för dina medarbetare att effektivare skapa, lagra och använda information. Genom att automatisera processer och optimera teknik över ditt informationsekosystem kan du minska kostnader och slöseri.
 
Våra skräddarsydda tjänster är enhetliga över hela världen och omfattar konsulttjänster, tjänstedesign, transformation och styrning. Vi använder ett kundorienterat tillvägagångssätt för digitalisering och levererar alltid den teknik som bäst uppfyller dina behov.

Lösningar och tjänster

Kontorsutskrift

areo

Få ut det mesta av din utskriftsinvestering

Välj från ett brett urval av våra branschledande skrivarsystem och få den programvara och tjänster du behöver för att optimera ditt utskriftsekosystem. Med mängder av valmöjligheter när det gäller hastighet, storlek och kapacitet — och en rad konfigurationsalternativ — kan du välja de modeller och funktioner som fungerar bäst för dina medarbetare, ditt kontor eller klassrum.
 
Förbättra din utskriftsinfrastruktur 
Vi kan förvalta interna utskrifter, enheter och arbetsflöden, så att dina medarbetare kan fokusera på din verksamhet. Med förbättrad utskriftsinfrastruktur och affärsprocesstålighet kan du spara tid och pengar samt öka medarbetarnas produktivitet genom användarvänlighet. 
Upptäck våra kontorsprodukter

Molnutskrift

areo

Enhetlighet, kontroll, flexibilitet

Erhåll större skalbarhet i utskrifter och flexibilitet med molnutskrift. Dina IT-medarbetare kommer att lägga mindre tid på administration och underhåll av ditt utskriftsekosystem, vilket gör att de kan fokusera på affärskritiska uppgifter.
 
Ständiga program- och säkerhetsuppdateringar
Vi tillhandahåller intelligenta digitala lösningar för att upprätthålla distansarbete, påskynda processautomatisering och utveckla en robust molninfrastruktur. Genom att välja vår fullständigt förvaltade, prenumerationsbaserade tjänst får du ständiga programuppdateringar, kostnadskontroll, enhetlig användarupplevelse, dokument- och utskriftssäkerhet, med mera.
Läs mer om Ricoh Print Management Cloud

Skrivarrum

areo

Förbättra effektiviteten i dina dokument- och utskriftsarbetsflöden

Förvandla ditt skrivarrum till ett centralt dokument- och kommunikationsnav som främjar verksamhetseffektivitet, nya affärstjänster och bättre kundkommunikation. Med ett optimerat dokument- och utskriftsarbetsflöde kan du få verklig insyn i dina utskriftskostnader utanför kontoret, vilket bidrar till att minska kostnaderna.
 
Våra experter definierar den bästa lösningen med dig
Vi arbetar nära dig för att fastställa den bästa maskin- och programvaran för din miljö och hjälper till med att implementera arbetsflödeslösningar som minskar arbetsintensiva processer, flaskhalsar och kritiska verksamhetsfel.
 
Våra tekniska experter kan hjälpa dig köpa in och finansiera de rätta lösningarna för skrivarrum från tredjepartsleverantörer för att maximera din investering, skapa nya möjligheter för ökad säkerhet, efterlevnad, hållbarhet och intäkter.  
  • Minska okontrollerad externalisering av utskrifter och dess dolda kostnader 
  • Automatisera dokumentprocesser och -arbetsflöden 
  • Koppla samman utskrifts- och dokumentarbetsflöden för hybridarbete 
  • Minska utskriftsslöseri och lagring av utskrifter 
  • Expandera tjänster och intäktsmöjligheter utanför organisationen 
Kontakta oss

Print on demand

areo

Skriv ut på den plats där det behövs för att öka snabbhet och effektivitet

Öka rörlighet och flexibilitet med "print on demand". Med de rätta lösningarna för utskrifter och arbetsflöden kan du svara på kritiska affärsprocesser, säkerställa kvalitet, snabbhet och flexibilitet samt minska beroendet av och risken med att använda externa leverantörer.
 
Kontrollera kostnaderna, minska slöseri och förbättra säkerheten
Vi kombinerar de rätta lösningarna för utskrifter och arbetsflöden för att strömlinjeforma dina produktions-, kommunikations- och dokumentprocesser. Våra lösningar för "print on demand" möjliggör enkel anpassning av dokument och gör det möjligt för alla användare att skapa professionellt utskrivna dokument. Med en central funktion för utskrift på begäran kan du kontrollera utskriftskostnaderna, minska slöseriet och förbättra säkerheten genom att förhindra att känsliga data lämnar organisationen. 
Läs mer om print on demand

Kontakta oss

Prata med en Ricoh-expert

Prata med någon av våra specialister och få information om hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet.

Kontakta oss

Ricohs företagstjänster

Utforska en samling professionella tjänster och lösningar för att hjälpa din organisation att göra framsteg på sin digitala resa.

Se alla våra företagslösningar
seamless digital workspace experience

Digital Upplevelse

Vårt mycket kompetenta team av datavetare och utvecklare utformar, bygger, implementerar och servar lösningar som hjälper dig att nå högsta möjliga kundengagemang.

Läs mer

Business Process Management

Vi håller ditt team engagerat och produktivt med enklare, snabbare och mer kostnadseffektiva sätt att arbeta.

Läs mer

Cybersäkerhet

Vi kan hjälpa dig att bygga en robust IT-infrastruktur, förstå och hantera dina sårbarheter och växa med självförtroende.

Läs mer

Moln och infrastruktur

Vi tillhandahåller den färdplan och de molnlösningar som hjälper dig att modernisera din IT-infrastruktur, automatisera arbetsbelastningarna och transformera affärsverksamheten.

Läs mer

Digital Arbetsplats

Vi utformar, konfigurerar och installerar dina digitala arbetsplatser så att dina team kan samarbeta effektivt och få ut mer av sin dag, oavsett var de arbetar.

Läs mer