HemTillbaka till menyn
Översikt

Leda förändring på jobbet

Tekniken håller på att förändra vårt sätt att arbeta. På Ricoh ser vi till att förändring blir positiv för dina team och ditt företag. Vi vägleder dig genom varje steg på resan för att säkerställa en smidig övergång till en helt digital arbetsplats
Upptäck alla våra företagslösningar
seamless digital workspace experience
Digital Arbetsplats

Åtkomst var som helst

Hybrid och upplägg-på-språng formar vår framtid. Vi tar ett holistiskt tillvägagångssätt för att designa, integrera och stödja din digitala arbetsplats för att främja medarbetarnas engagemang och hjälpa dig att nå nya prestationsnivåer.
Upptäck alla våra digitala arbetsplatslösningar
Digital Upplevelse

En ny nivå av upplevelse

En utmärkt kundupplevelse börjar alltid med en överlägsen medarbetarupplevelse. Vårt högkvalificerade team av experter och utvecklare designar, bygger, implementerar och servar de lösningar du behöver för att överträffa förväntningarna vid varje kontaktpunkt.
Upptäck alla våra lösningar
Business Process Management

Synkad för framgång

Manuella uppgifter behöver inte längre hålla dina medarbetare tillbaka. Vi optimerar dina affärsprocesser så att dina medarbetare ska kunna leverera mer; vi tillhandahåller teknik, expertis och support för att effektivisera och förenkla processer över hela din organisation
Upptäck alla våra lösningar
Moln- och Infrastruktur

Cloud & clear

För att få ut molnets fulla värde krävs rätt färdplan och rätt team för att genomföra den. Vi tillhandahåller molnlösningar och expertis som gör din affärsverksamhet smidigare, mer kostnadseffektiv och säkrare samtidigt som nästa generationens innovation eftersträvas.
Upptäck alla våra lösningar för Moln och infrastruktur
Cybersäkerhet

Ingen mer riskabel verksamhet

Internetbaserade enheter skapar nya sårbarheter för cyberattacker. Vi hjälper dig att gå på offensiven mot cyberbrottslighet med intelligenta cybersäkerhetstjänster och lösningar som är anpassade till ditt företags kärnprocesser.
Upptäck alla våra Cybersäkerhetslösningar
Grafisk Kommunikation

Framtidssäkra din verksamhet

Möjligheterna med utskrift är oändliga. På Ricoh hjälper vi dig att utvecklas, digitalisera och skapa en hållbar affärsfördel; tillhandahåller lösningar på hårdvara, mjukvara och tjänster som möjliggör nya möjligheter inom professionellt tryck.
Upptäck alla våra lösningar
Kontorsprodukter och programvara

Bästa kvaliteten i klassen

Ricoh är välkänt för högkvalitativa skrivare, digitala duplikatorer och flerfunktionsskrivare/skannrar/kopieringsmaskiner. Med mängder av valmöjligheter när det gäller hastighet, storlek och funktioner kan du välja bland de modeller och funktioner som fungerar bäst för din arbetsgrupp, ditt kontor eller klassrum.
Upptäck alla våra kontorsprodukter och programvaror
Översikt

En mångfacetterad service- och supportplattform

All den produkt- och servicesupport du behöver på ett och samma ställe. Vi tillhandahåller support, råd och lösningar för att hålla ditt företag igång.
Få support
AV technology and management
Nyheter

Din resurs för allt

Ta reda på allt om våra affärsnyheter, produktinnovationer och medarbetare samt om de evenemang som vi anordnar och deltar i.
Håll dig uppdaterad
News and events from Ricoh
Företaget

Vilka vi är och vad vi gör

På Ricoh strävar vi efter att alltid lyssna på våra kunder och förse er med innovativa lösningar, produkter och tjänster som är anpassade till era affärsmål. Vi strävar efter att ge mervärde till dina tjänster och produkter. Vi anpassar oss till föränderliga affärsklimat.
Läs mer om Ricoh
Översikt

Vi vill gärna höra ifrån dig

Oavsett om du har en prisfråga om våra lösningar eller produkter, behöver hjälp med att hantera ditt konto eller om du redan använder våra produkter och har en supportfråga, finns vårt team där för att hjälpa till.
Kontakta oss
customer and employee engagement
Översikt

Hjälper dig att ligga steget före

Utforska och läs våra senaste insikter om vad som är viktigast inom företagslösningar.
Upptäck de senaste insikterna
Ricoh Insights - Overview

Sustainability Optimisation Programme

Översikt

Ricohs Sustainability Optimisation Programme leder till omedelbara och mätbara minskningar av era CO2-utsläpp genom att ni optimerar er dokumentproduktion och er totala ägandekostnad. Programmet levereras genom en konsultprocess i fem steg som erbjuder en praktisk stegvis väg mot en koldioxidneutral utskriftshantering:

1. Analysera
Först samlar vi in och analyserar all tillgänglig information om er dokumentproduktion för att etablera ett utgångsvärde för era nuvarande koldioxidutsläpp där papper och energiförbrukning tas med i beräkningen för att bedöma vilken strategi som är lämplig för er miljö och era framtida behov.

2. Utforma
Vi formulerar sedan en plan som tydligt identifierar förbättringsområden och som även omfattar era egna riktlinjer och ambitioner avseende processeffektivitet, kostnadsoptimering och produktivitetsförbättringar. Praktiska steg inkluderar nya planritningar för energieffektiv enhetsplacering och en rapport som fastställer vägen för att nå solida nyckeltal (KPI:er) för att spåra och mäta konkreta resultat.

3. Implementera
Nästa steg är att implementera överenskommen planritning som omfattar installation och konfiguration av enheter som multifunktionsskrivare med dubbelsidig utskrift och energisparlägen. Utbildning erbjuds för att öka miljömedvetenheten, öka kunskapen kring energieffektiv enhetsanvändning samt för att belysa de effekter som enkla förändringar som dubbelsidig utskrift kan ha.

4. Övervaka
Vi övervakar sedan resultatet och jämför med utgångsvärdet och de nyckeltal som fastställdes i utformningsfasen. Vi förser er med regelbundna rapporter och rekommendationer för att förbättra processer där vi observerar någon negativ trend och kopierar framgångar från avdelningar som överträffar målen. Mål kan också justeras om det är nödvändigt att kalibrera hållbarhetsprestandan på er skrivarpark.

5. Neutralisera
Vårt program syftar till att minska miljöpåverkan från all verksamhet vi kan kontrollera. Men även i den mest hållbara processen kommer det att finnas ett visst koldioxidutsläpp kvar från pappers- och energiförbrukning samt enhetsunderhåll. Med vår, av SGS, ackrediterade beräkningsmetod översätter vi det återstående utsläppet till faktiska siffror och erbjuder ett urval av utsläppskrediter för att helt koldioxidneutralisera er utskriftshantering.

Small Business Carbon Balanced Printing

Ricoh räknar ut koldioxidbalansen i början av kontraktet vilket är ett enkelt sätt för små organisationer att minska koldioxidpåverkan av deras skrivarinfrastruktur.  Genom att använda den förväntade skrivarvolymen för hela livslängden för varje modell, kan vi beräkna miljöpåverkan av förväntad energi och papperskonsumtion samt underhåll under kontraktets hela livstid. Vi räknar också in koldioxidavtrycket från fasen före användning (utvinning av råvaror, tillverkning och distribution) när vi beräknar påverkan. De beräknade koldioxidutsläppen kvitteras mot borträkningen av motsvarande koldioxidkrediter från UNFCCC Gold Standards på kundernas Ricoh-konto. Vilket leder till en helt koldioxidneutral skrivarpark. Tack vare detta initiativ bidrar du på ett konkret sätt till att minska koldioxidutsläppen och överföra hållbar teknik till utvecklingsländer.  Som kund får du också ett certifikat för Koldioxidbalanserad tryckverksamhet (Carbon Balanced Printing) som kan användas till efterlevnads- och marknadsföringsändamål.

Funktioner och fördelar

Ricohs Sustainability Optimisation Programme ger er en praktisk, strukturerad och mätbar metod att neutralisera koldioxidutsläppen från ert dokumentflöde.
Hållbarhet som drivkraft
En pragmatisk, praktisk hållbarhetspolitik har blivit en viktig del av verksamheters dagordning de senaste åren. Stigande energikostnader och dess inverkan på slutresultatet är bara en faktor. En solid hållbarhetsstrategi har avgörande betydelse för konkurrenskraften eftersom kunder och partner söker garantier för att ni gör affärer på ett ansvarsfullt sätt.

Effektiva processer och ökad finansiell kontroll
Utöver de tydliga miljöfördelarna erbjuder programmet kostnadsbesparingar och produktivitetsfördelar för hela organisationen. Hållbara arbetssätt inkluderar energieffektiva hårdvaror, avfallsminskande mjukvaror och miljömedvetna arbetsmönster. Allt har en direkt påverkan på ert slutresultat och hur människor presterar i er organisation.

Ett testat, dokumenterat och validerat tillvägagångssätt
Ricohs Sustainability Optimisation Programme bygger på stor erfarenhet inom analys och implementering. Genom vårt program som är certifierat av SGS har vi hittills (juni 2021) genomfört över 10 000 miljögranskningar för våra kunder som är alltifrån små företag till multinationella bolag i Europa. Vi har hjälpt dem att nå mätbara resultat och en genomsnittlig minskning av koldioxidutsläppen på 34 % och en minskning av deras totala ägandekostnad på 31 %.


Kundcase

Kundcase 1: Ett mobiltelefonföretags gröna utskriftinitiativ

Utmaning – För att minska utskriftsmiljöns miljöpåverkan lanserade det globala mobiltelefonföretaget ett grönt IT-initiativ; "Less Paper Office", med avsikt att uppnå:

 • Minskad miljöpåverkan
 • Minskad total ägandekostnad
 • Förbättrad tjänsteleverans
 • Ökad säkerhet
 • Hanterad global utskriftstjänst


Ricohs lösning – Ricoh tar fram en miljöeffektiv utskriftsinfrastruktur för gruppen som stödjer bolagets flexibla och agila arbetssätt. I detta ingår:

 • En miljöutredning för kontoren
 • Global/lokal projektledning
 • Standardiserad, lämplig och anpassad teknik
 • Dedikerad support på plats
 • Ingående global/lokal rapportering


Resultat – Global rationalisering och standardisering har:

 • Ökat förhållandet Antal anställda per enhet med 300 % (från ett genomsnitt på 20:1 till 60:1)
 • Minskat pappersförbrukningen med upp till 75 % i vissa regioner
 • Minskat den årliga utskriftskostnaden per användare med 50 %
 • Minskat företagets koldioxidutsläpp betydligt med nästan 3 miljoner kilo per år.

Kundcase 2: Ricohs miljöanpassade kontorslösning hjälper världsledande industriföretag att minska sina globala koldioxidutsläpp

Utmaning – Organisationens utskrifts- och kopieringsinfrastruktur hade vuxit. En maskinpark med fristående skrivare var dyr i drift och medgav liten kontroll över användningen. Utskriftsvolymerna växte och eftersom företaget använde ineffektiv utrustning var koldioxidutsläppen högre än nödvändigt.

Ricohs lösning – Ricoh analyserade den befintliga infrastrukturen, granskade utskriftsvolymer och registrerade gröna variabler som till exempel energiförbrukning. Baserat på våra resultat kunde vi erbjuda:

 • En miljöanpassade kontorslösning med
 • Miljöbetingad utskriftsgranskning
 • Energieffektiva multifunktionsskrivare
 • Hanterad utskriftsmiljö


Resultat – Genom att ta bort ineffektiva skrivare och styra utskrifter till mer energieffektiva multifunktionsprodukter hjälper lösningen företaget att minska sina globala koldioxidutsläpp och spara pengar:

 • Utskrifts- och kopieringsutgifter har minskat med 18 %
 • Pappersförbrukningen har minskat med 15 %
 • En betydande och bestående minskning av koldioxidutsläppen har uppnåtts