Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Vårt engagemang i FN:s Globala mål för hållbar utveckling

År 2015 lanserade Förenta nationerna sina Globala mål för hållbar utveckling (SDG).(SDG). Det rör sig om 17 globala mål i viktiga sociala frågor. Målen är ett samlingsrop till alla länder och företag för att tillsammans tackla några av vår världs mest akuta sociala och miljörelaterade problem. Alla 193 av FN:s medlemsländer antog de Globala målen som en del i ramverket Agenda 2030.

Our approach to sustainability - SDG Goals


Att lösa sociala problem via affärsverksamhet

År 2014 genomförde vi en uttömmande väsentlighetsutvärdering för att fastställa vilka hållbarhetsfrågor som utgjorde risker och/eller möjligheter för vår verksamhet. Vi granskar regelbundet våra analys- och ESG-mål för att anpassa oss till vår plan.

Process av väsentlighetsanalys

Sustainability - Our approach to sustainability - Materiality analysis


Våra sju prioriteringsområden och vårt engagemang:

1. Kreativitet från jobbet: vi hjälper våra kunder att förbättra deras ”kreativitet från jobbet” genom att förse dem med digital teknik och tjänster.

2. Förbättrad livskvalitet: vår teknologi tillhandahåller lösningar inom sjukvård och utbildning och samtidigt förbättrar vi människors livskvalitet via vårt pågående stöd för samhällsutveckling.

3. Ett samhälle utan koldioxidutsläpp: vi strävar efter att göra vår affärsverksamhet helt fri från koldioxidutsläpp med hjälp av omfattande energibesparing och genom att använda förnybar energi.

4. Cirkulär ekonomi: vi bidrar till att skapa en cirkulär ekonomi genom att främja insamling och återvinning av begagnade produkter och att globalt använda återvunna resurser.

5. Interessentens engagemang: vi kommer att förbättra samarbetet med våra affärspartners och skapa win-win-relationer för att gynna vårt företag, affärspartners och samhället.

6. Öppen innovation: vi kommer att främja öppen innovation med universitet, forskningsinstitut och affärspartners för att skapa nytt värde och lösa sociala frågor genom effektiv forskning och teknisk utveckling.

7. Mångfald och inkludering: vi är engagerade i att skapa en mångfald och en inkluderande arbetsplats där de anställda känner sig värderade på jobbet.