Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Mångfald och integration


“På Ricoh uppskattar och respekterar vi kollektiva och unika talanger samt alla människors erfarenhet och perspektiv. Tillsammans inspirerar vi till fantastiskt nyskapande. Det är så vi uppfyller Ricoh Way.”

Jake Yamashita, VD, Ricoh


Detta är vårt globala mångfaldsbudskap, vilket på högsta nivå visar vårt engagemang för att skapa en miljö av mångfald och integration på Ricoh.  

Att ge grogrund till en välmående och livfull organisation där de anställda får möjlighet att verkligen engagera sig i sitt arbete är hjärtat i vår strävan för att uppnå våra målsättningar.

Vår strategi bygger på att ge våra anställda möjlighet att utvecklas och växa för att vi tillsammans ska skapa framgång för Ricoh, men framför allt för att leverera fantastiska resultat till våra kunder. 

Attrahera och rekrytera de bästa människorna

Våra rekryteringsprocesser garanterar att vi ger alla samma möjligheter på alla karriärnivåer. De har tagits fram med målet att attrahera en mångfald av talangfulla människor.

Att utveckla och belöna människor

Vi vet att vi inte blir bättre än de människor som arbetar på Ricoh – och att arbeta i en kultur med mångfald och integration leder inte bara till förbättrade resultat, utan även till välmående, en känsla av prestation och lycka hos våra anställda. 

Vi investerar stort i karriärutveckling via ett flertal ledarskapsprogram ämnade att ge stöd i karriären, t.ex. Horizon – ett ledarskapsprogram på direktörsnivå, Aurora – för kvinnliga ledare på väg mot höga positioner och Progress – för nyblivna kvinnliga ledare. 

Vi tror även på vikten av mentorskap. Tre år i rad har vi deltagit i det framgångsrika Women Ahead 30%-initiativet som är ett mentorprogram för kvinnor som sträcker sig över flera företag och sektorer.

Som organisation är vi fast beslutna att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG). Via våra program bidrar vi aktivt till att förbättra jämställdheten mellan könen (SDG 5).

Vi har även förbundit oss till att skapa en arbetsmiljö där folk behandlas med värdighet och respekt. Värderingarna bör spegla hur vi beter oss mot varandra, mot våra kunder och mot våra leverantörer. För att garantera att vi konsekvent lever upp till och gynnar dessa värderingar håller vi kontinuerligt interaktiva workshops och engagemangsmöten med våra anställda.  

Ge människor möjlighet att uppnå sin fulla potential

Vi vet att dagens arbetsstyrka vill ha en flexibel arbetsmiljö.  Vi använder vår egen teknologi och våra metoder för att förbättra samarbetet i organisationen och uppmuntra till bättre balans i arbetslivet för våra anställda.  

Vi mäter kontinuerligt våra anställdas engagemang för att kunna ta till positiva åtgärder och skapa en kultur där Ricohs anställda trivs med sitt arbete, känner sig motiverade att göra ett bra jobb och får uppskattning för sina insatser. 


Our Sustainability Efforts

 • Sustainability and Planet

  Environmental (Miljö)

  Vårt engagemang för att skydda planeten sträcker sig längre än till att minska vårt eget ekologiska avtryck. Vi hjälper även våra kunder att minska sitt avtryck.

 • Ledning och policy

  Ledning och policy

  Vi förbinder oss i vår affärsverksamhet att handla med integritet och att följa högsta tänkbara etiska normer, i enlighet med rådande lagar och industrins regler.

 • Hållbarhet översikt

  Hållbarhet översikt

  På Ricoh är vi övertygade om att en perfekt balans mellan Population, Planet och Profit, i enlighet med FN:s Globala mål, kan hjälpa oss i vår strävan mot en mer hållbar framtid.