Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Administration av distributionskedjan

Ricoh Groups uppförandekod för leverantörer

Ricoh Groups uppförandekod för leverantörer omfattar mänskliga rättigheter, miljövård och sedan år 2016 även en klausul gällande föreningsfrihet, baserad på ILO:s (International Labour Organization) konvention. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer denna policy och driver sin verksamhet enligt dessa etiska standarder.

Läs Ricohs uppförandekod för leverantörer

Mänskliga rättigheter i distributionskedjan

Vi utvärderar ständigt hot mot mänskliga rättigheter i distributionskedjan, identifierar risker och sätter upp mål. År 2017 införde vi ett självutvärderingssystem baserat på internationella standarder och FN:s Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter.

Klicka här för mer information.

Minskning av distributionskedjans miljöpåverkan

Vi har 21 stora produktionsanläggningar i Japan, Syd- och Nordamerika, Europa, Asien/Stillahavsområdet och Kina. För att effektivt och hållbart leverera våra produkter och tjänster till våra kunder har vi en globalt koordinerad approach till design, informationssystem och andra verksamheter, från upphandling till insamling och återvinning. Genom att samordna våra processer och minska på avfallet i förpackning-transport-förvaringskedjan kan vi avsevärt minska miljöpåverkan i vår distributionskedja.

Klicka här för mer information.

Leverantörsgranskning

År 2009 lanserade vi ett självutvärderingssystem för samhällsansvar för att hjälpa våra leverantörer att implementera en ”planera, göra, studera, agera”-process. Detta tillvägagångssätt garanterar att alla våra leverantörer följer samma normer vad det gäller mänskliga rättigheter, miljövård, hälsa och säkerhet, och på andra viktiga områden. Med hjälp av resultaten från självutvärderingarna identifierar vi de områden som måste förbättras och hjälper våra leverantörer att uppfylla normerna.

Klicka här för mer information.

Konfliktmineraler

Vi ger vårt starka stöd till de regler för konfliktmineraler som U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) upprättade år 2012. Enligt reglerna måste listade företag redovisa och rapportera användandet av konfliktmineraler från Demokratiska republiken Kongo och kringliggande länder till SEC.

Vi arbetar fortlöpande med att förbättra transparensen inom vår distributionskedja för att säkerställa att de mineraler som används är från pålitliga källor. Vi är även en aktiv medlem i ”Responsible Minerals Trade Working Group” som grundades år 2012 av Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). Sedan år 2013 har vi genomfört årliga utredningar kring ansvarsfull upphandling av mineraler i samarbete med våra leverantörer.

För att ta reda på mer klicka här.

Vårt hållbarhetsengagemang

 • Hållbarhet översikt

  Hållbarhet översikt

  På Ricoh är vi övertygade om att en perfekt balans mellan Population, Planet och Profit, i enlighet med FN:s Globala mål, kan hjälpa oss i vår strävan mot en mer hållbar framtid.

 • Sustainability and Planet

  Environmental (Miljö)

  Vårt engagemang för att skydda planeten sträcker sig längre än till att minska vårt eget ekologiska avtryck. Vi hjälper även våra kunder att minska sitt avtryck.

 • Ledning och policy

  Ledning och policy

  Vi förbinder oss i vår affärsverksamhet att handla med integritet och att följa högsta tänkbara etiska normer, i enlighet med rådande lagar och industrins regler.