Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Integrated IT Lifecycle Services

Ricohs integrerade IT-tjänster gör det möjligt för nationella och internationella företag att optimera och förändra sin IT-infrastruktur.
Vår IT-tjänsteportfölj är baserad på branschpraxis och vi hjälper organisationer att utveckla IT-strategier och definiera, utforma och implementera komplexa infrastrukturprojekt. När infrastrukturen är på plats kan vi erbjuda kraftfulla, flexibla supportalternativ.
För multinationella företag erbjuder vi en samlad kontaktpunkt för att samordna lösningar lokalt och internationellt för alla era Ricoh-tjänster. Detta stöds av vår Service Desk, våra lokala teknikcenter och ett omfattande nätverk av servicetekniker.
Ricohs integrerade IT-tjänster erbjuder ett omfattande och anpassningsbart utbud av IT-tjänster för att komplettera era befintliga resurser, inklusive infrastrukturtjänster på plats vilket frigör tid för era interna team att fokusera på strategiska förbättringar och innovation.
Vår tjänsteportfölj omfattar: 

 • Rådgivning, utformning och förändringsledning 
 • Produkt- och logistikhantering 
 • Konfiguration and driftsättning 
 • Servicehantering 
 • Support och underhåll 
 • End-of-life-tjänster

Funktioner och fördelar

Som en strategisk partner till våra kunder arbetar vi med er för att avgöra vilka tjänster som har störst värde för er organisation så att er supportstruktur är målinriktad och effektiv.
Vi erbjuder rådgivning, utformning, inköp, leverans, drift, underhåll och optimering av infrastruktur som ger rätt stöd där det behövs. Vi hanterar och levererar våra tjänster med branschledande metoder som ITIL, Prince2 och Six Sigma, vilket ger en jämn och hög standardkvalitet över olika geografiska regioner.
Sänka kostnaderna för IT-leverans
Genom att välja Ricoh som er IT-partner kan ni förenkla hanteringen av IT och frigöra värdefulla medarbetare från operativa åtaganden.
Vårt sortiment av tjänster som stödjer era interna team hjälper er att sänka era operativa kostnader, minska komplexiteten och ge påtagliga kostnadsfördelar. Våra integrerade IT-tjänster ger er fullständig kontroll över de tjänster ni får, och Ricohs tydliga och kostnadseffektiva debiteringsmodell förenklar även er budgetplanering.
Öka infrastrukturens produktivitet
Vår tekniska support är utformad för att säkerställa hög prestanda och optimerad infrastruktur som driver effektivitet inom företagets IT-miljö. Vår teknikinnovation, våra ackrediterade team och strategiska tekniksamarbeten levererar IT-lösningar som på ett tillförlitligt sätt förbättrar er verksamhet.
Välj från en katalog med integrerade, skalbara supportalternativ
Vårt IT-supporterbjudande är omfattande och skalbart och vår Service Desk erbjuder en samlad kontaktpunkt för slutanvändare för ett konsoliderat utbud av stödtjänster, både lokala och multinationella. IT-tjänsterna kan integreras med våra tjänster för dokument- och kommunikationsinfrastruktur vilket ger en samordnad strategi för att hantera er IT.

Kundcase

Ricoh hjälper speditör med IT-infrastruktur för huvudkontor

Detta företag är en ledande leverantör av konsumentleveranser och hanterar nästan 200 miljoner hämtningar och leveranser varje år. Efter en avknoppning från moderbolaget behövde företaget upprätta ett nytt huvudkontor med supporttjänster och ny IT-infrastruktur. För att förkorta tiden till driftsättning och förbättra den befintliga supporteffektiviteten outsourcade företaget hanteringen av sin IT-infrastruktur för stationära datorer till Ricoh.
Som stöd efter kontorets omlokalisering arbetade Ricoh med företagets IT-team för att utforma, hantera och implementera ny infrastruktur för slutanvändare, arbetsplats och servrar. Ricoh gav också stöd till flera förändringsprojekt som byggdes på kärninfrastrukturen, inklusive migrering av e-post från Lotus Notes till Microsoft Exchange.
Ricoh övervakar och underhåller slutanvändardatorer, datacentersystem och programvaror för att maximera IT-tillgänglighet. Vi hanterar företagets IT Service Desk med lösningar både på plats och på distans för flexibla responsalternativ.
Ricoh erbjuder en flexibel katalog med IT-tjänster för att stödja snabba förändringar och tillmötesgå olika affärskrav. Vi ger också råd och vägledning om utveckling av företagets IT-strategi och erbjuder tillgång till information om tekniska framsteg från olika tillverkare samt ger råd om hur dessa kan stödja er verksamhets krav.

Relaterade tjänster

 • Pay Per Seat

  Pay Per Seat

  Ett komplett utbud av konfigurerbara IT-tjänster för arbetsplatsen som levereras baserat på utnyttjande.

 • Power Office

  Power Office

  Två omfattande, kostnadseffektiva alternativ för IT-support avsedda för mindre företag.