Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Designed for Tomorrow


Världen förändras hela tiden.

Ingen vet vad som händer nästa år, nästa vecka eller till och med i morgon. Det betyder att organisationer behöver ge plats för förändring. För utveckling. Att bli något annat beroende på nuvarande behov. Men, i vilken utsträckning beror framgång på externa faktorer eller företaget själv? Friheten att själv kunna styra vilken riktning verksamheten ska ta är nyckeln till framgång.
 
En ny studie framtagen av Ricoh Europe, utförd av Coleman Parks, undersöker hur europeiska företagsledare tar kontroll över sina kommande framgångar.
 
Undersökningen genomfördes i januari 2019 och bestod av 2 550 tillfrågade företagsledare från bl.a. följande länder: Österrike, Belgien, Luxemburg, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och Irland.


Ledare välkomnar föreskrifter

Ledare välkomnar föreskrifter

De flesta företagsledarna i Europa ser introduktionen av myndighets- och branschföreskrifter som ett medel för framgång. 52 % håller med om att föreskrifter är ett hjälpmedel till digitalisering och 55 % anser att integritetsföreskrifter, såsom GDPR, utgör en grund för att uppnå organisatoriska framgångar.

Läs hela artikeln


Budgetnedskärningar och ökade kundförväntningar är viktiga möjligheter för företagsledare

Budgetnedskärningar och ökade kundförväntningar är viktiga möjligheter för företagsledare

Traditionellt sett som ett hot mot affärsöverlevnad, ser de europeiska företagsledarna ökade kundförväntningar och allt snabbare budgetar i takt med marknad osäkerhet som möjligheter att driva konkurrensfördelar. Kärnan i denna förändring ligger i den smartare användningen av teknik för att alltid vara aktuell och anpassa sig till förändring.

Läs hela artikeln