Företagsledare välkomnar föreskrifter som en möjlighet att nå framgång
27.02.2019

Företagsledare välkomnar föreskrifter som en möjlighet att nå framgång

Ett förändrat synsätt gör den osannolika kombinationen av teknologi 

och föreskrifter till en nyckel till framgång

Ricoh Europe, London, 27:e februari 2019 – Majoriteten av Europas företagsledare ser introduktionen av myndighets- och branschföreskrifter som ett medel för att nå framgång.

En ny studie utförd på uppdrag av Ricoh Europe, som baseras på en undersökning med 2 550 företagsledare i 24 länder, visar att synsättet förändrats och att man inte längre ser på föreskrifter som en flaskhals och ett hinder. Mer än hälften av dem (52 %) är överens om att föreskrifter gör digitaliseringen möjlig – en känsla de delar med de 55 % som ser föreskrifter likt GDPR som en grundpelare för att uppnå organisatorisk framgång.
Men det är inte bara myndigheter och industrier som ser en positiv effekt. Ett liknade antal (56 %) ser anpassning efter nya miljölagar, likt Parisavtalet, som en väg till framgång. 67 % av ledarna vill investera i miljöanpassad smart teknologi  – vilket pekar på en ökad medvetenhet om hur människor, företag och planeten alla kan dra fördel av en större miljömedvetenhet.
Undersökningen visar också att 82 % ser teknologi som en möjlighet och gör investeringar ur ett bredare perspektiv, med 66 % som ser den snabba förändringen som en nyckel till framgång istället för en utmaning. Nästan lika många (63 %) är säkra på att teknologi är livsviktigt för att företaget ska kunna följa nya föreskrifter, vilket bekräftar tanken på att det som tidigare setts som hinder, snabbt förvandlas till möjligheter.
David Mills, CEO på Ricoh Europe, säger: ”Dagens företagsledare hålls ansvariga på ett helt annat sätt än förut och möter en omvärld i ständig förändring. Den goda nyheten är att de förstår fördelarna med att bygga företaget med säkerhet, integritet och miljö i åtanke. Genom att använda teknologi kan företagsledare göra hållbarhet till en styrka istället för en pina och använda regleringar som en facilitator för att få till stånd en större organisatorisk framgång. De kan nu se fördelarna med att använda intelligenta enheter som ökar produktiviteten, löser problem och minskar mängden monotona arbetsuppgifter.”

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com