Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Företagsledare välkomnar föreskrifter som en möjlighet att nå framgång

Ett förändrat synsätt gör den osannolika kombinationen av teknologi 
och föreskrifter till en nyckel till framgång

Ricoh Europe, London, 27:e februari 2019 – Majoriteten av Europas företagsledare ser introduktionen av myndighets- och branschföreskrifter som ett medel för att nå framgång.

En ny studie utförd på uppdrag av Ricoh Europe, som baseras på en undersökning med 2 550 företagsledare i 24 länder, visar att synsättet förändrats och att man inte längre ser på föreskrifter som en flaskhals och ett hinder. Mer än hälften av dem (52 %) är överens om att föreskrifter gör digitaliseringen möjlig – en känsla de delar med de 55 % som ser föreskrifter likt GDPR som en grundpelare för att uppnå organisatorisk framgång.

Men det är inte bara myndigheter och industrier som ser en positiv effekt. Ett liknade antal (56 %) ser anpassning efter nya miljölagar, likt Parisavtalet, som en väg till framgång. 67 % av ledarna vill investera i miljöanpassad smart teknologi  – vilket pekar på en ökad medvetenhet om hur människor, företag och planeten alla kan dra fördel av en större miljömedvetenhet.

Undersökningen visar också att 82 % ser teknologi som en möjlighet och gör investeringar ur ett bredare perspektiv, med 66 % som ser den snabba förändringen som en nyckel till framgång istället för en utmaning. Nästan lika många (63 %) är säkra på att teknologi är livsviktigt för att företaget ska kunna följa nya föreskrifter, vilket bekräftar tanken på att det som tidigare setts som hinder, snabbt förvandlas till möjligheter.

David Mills, CEO på Ricoh Europe, säger: ”Dagens företagsledare hålls ansvariga på ett helt annat sätt än förut och möter en omvärld i ständig förändring. Den goda nyheten är att de förstår fördelarna med att bygga företaget med säkerhet, integritet och miljö i åtanke. Genom att använda teknologi kan företagsledare göra hållbarhet till en styrka istället för en pina och använda regleringar som en facilitator för att få till stånd en större organisatorisk framgång. De kan nu se fördelarna med att använda intelligenta enheter som ökar produktiviteten, löser problem och minskar mängden monotona arbetsuppgifter.”

Läs mer på http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se.

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services, thus enabling individuals to work smarter. 

With cultivated knowledge and organizational capabilities nurtured over its 85-years history, Ricoh is a leading provider of document management solutions, IT services, communications services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group has major operations throughout the world and its products and services now reach customers in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2021, Ricoh Group had worldwide sales of 1,682 billion yen (approx. 15.1 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

   © 2021 RICOH COMPANY, LTD. All rights reserved. All referenced product names are the trademarks of their respective companies.

För ytterligare information, kontakta: 

Jack Gibson 
Tel: +44 792 057 6999 
E-post: media@ricoh-europe.com 

Hemsida: www.ricoh.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.ABwww.facebook.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press