Ricoh positioned as a Contender in 2023 IDC MarketScape for Human-First Digital Workspace Services
27.11.2023

Ricoh positionerad som en Utmanare i IDC MarketScape 2023 för Human-First Digital Workspace Services

Ricoh har positionerats i kategorin Contenders (Utmanare) i leverantörsbedömningen (#EUR149968723) av ”IDC MarketScape: European Human-First Digital Workspace Services 2023”. 

IDC MarketScape utvärderar IT-tjänsteleverantörer med verksamhet i Europa som erbjuder lösningar och tjänster för digitala arbetsplatser med fokus på människan först. Ricoh:s position som Utmanare återspeglar företagets åtagande att leverera innovativa lösningar för digitala arbetsplatser där människan sätts i centrum.

Ricoh positioned as a Contender in 2023 IDC MarketScape for Human-First Digital Workspace Services

Ricoh:s globala vision "Fulländning genom arbete" är vägledande etiska principer som formar Ricoh:s interna verksamhet och driver vårt engagemang för att hjälpa kunderna att förbättra sin totala medarbetarupplevelse.

Ricoh:s affärslösningar omfattar digital arbetsplats, digital upplevelse, hantering av affärsprocesser, moln- och infrastrukturtjänster samt cybersäkerhetslösningar. Ricoh:s portfölj är utformad för att möjliggöra flexibelt arbete med människan i fokus, där medarbetarnas behov och upplevelser sätts i främsta rummet.

Enligt IDC:s rapport ligger en av Ricoh:s främsta styrkor i "välutformade egna lösningar och flertal förvärv med fokus på Human-First". Dessa strategiska förvärv har möjliggjort för Ricoh att "översätta sitt arv inom utskrifts- och bildlösningar till differentierade erbjudanden för digitala arbetsplatser". Ricohs engagemang för hållbarhetsmål och produkter är också en framträdande egenskap som överensstämmer med företagets engagemang för ansvarsfulla affärsmetoder.

Nicola Downing, VD för Ricoh Europe, säger: "Vi är medvetna om att en arbetsplats som utformas med medarbetarna i centrum gör dem till organisationens största tillgång för att uppnå mätbar och strategisk tillväxt. Detta erkännande från IDC bekräftar våra ansträngningar att skapa arbetsplatser med människan i centrum som förbättrar affärsprestanda samtidigt som de driver medarbetarnas engagemang."

Ricohs framgångsrika övergång till en digitalt centrerad verksamhet nämndes också i den senaste IDC MarketScape för Worldwide Print Transformation där företaget namngavs som en Ledare.

Om IDC MarketScape

IDC MarketScape-värderingsmodellen för leverantörer är utformad för att ge en översikt över konkurrensförmågan hos ICT-leverantörer (informations- och kommunikationsteknik) på en given marknad. Forskningsmetoden använder en rigorös poängsättningsmetod baserad på både kvalitativa och kvantitativa kriterier, som resulterar i en enda grafisk illustration av varje leverantörs position inom en given marknad. IDC MarketScape ger ett tydligt ramverk där produkt- och tjänsteerbjudanden, kapaciteter och strategier samt nuvarande och framtida framgångsfaktorer på marknaden för IT- och telekommunikationsleverantörer kan jämföras meningsfullt. Ramverket ger också teknikinköpare en 360-graders bedömning av styrkor och svagheter hos nuvarande och potentiella leverantörer.

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD).

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Mediakontakt:
Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez
E-mail: media@ricoh-europe.com
Homepage: www.ricoh-europe.com

Följ oss på X: www.twitter.com/ricoheurope
Följ oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ricoh-sverige-ab
Följ oss på Youtube: www.youtube.com/ricoheurope