Ricoh advances zero greenhouse gas emissions Scope 1 and 2 to 2040 and strengthens Scope 3 reductionRicoh eftersträvar nollutsläpp av växthusgaser Scope 1 och 2 till 2040 och stärker åtgärderna för att minska Scope 3
18.03.2024

Ricoh eftersträvar nollutsläpp av växthusgaser Scope 1 och 2 till 2040 och stärker åtgärderna för att minska Scope 3

Revidering av Ricohs mål för minskade koldioxidutsläpp för att påskynda arbetet mot klimatförändringarna

TOKYO, 18 mars, 2024 – Ricoh meddelade idag sina nya miljömål för 2040: nettonoll växthusgasutsläpp (GHG) *1 enligt Scope 1 och 2, en fullständig övergång till förnybar energi för elförbrukning i sina affärsverksamheter (RE100*2), och framflyttning av sina ursprungliga mål för 2050 med tio år. 

För att påskynda Ricohs svar på klimatförändringarna, en angelägen global fråga, syftar dessa mål till att minska växthusgasutsläppen med 90% från räkenskapsåret 2015 genom frivilliga insatser och 10% minskning genom kompensation med internationellt godtagbara metoder*3. De nya målen för 2040 omfattar även en minskning med 65% av Scope 3 i alla kategorier från räkenskapsåret 2015, en utökning från 2030 års Scope 3-mål för utvalda kategorier: 1 (upphandling), 4 (transport) och 11 (användning). Att uppnå nettonollutsläpp för Scope 1, 2 och 3 till 2050 är ett annat nytt tillägg där Ricoh strävar efter en utsläppsminskning på 90% från 2015 års nivåer genom frivilliga insatser.)

Ricoh eftersträvar nollutsläpp av växthusgaser Scope 1 och 2 till 2040 och stärker åtgärderna för att minska Scope 3

Goal revision details

FYxxScope 1, 2Scope 3
CurrentNewCurrentNew
2030No changekt-CO2eq169No change1 4004**1No change
Reduction %63% down from FY15No change40% down from FY15No change
2040Newly setkt-CO2eqNo target set0No target set1 000 **2
Reduction %90% down from FY1565% down from FY15
Residual CO2Offset via internationally acceptable methodNo offset
2050Revisedkt-CO2eq000**2
Reduction %No target set90% down from FY15No target set90% down from FY15
Residual CO2Offset via internationally acceptable methodNo changeOffset via avoided emissionsOffset via internationally acceptable method

**1 Kategori 1, 4, and 11 **2 Samtliga kategorier

I utvecklingen av Ricohs nya kvantitativa mål att minska utsläppen med 90% från räkenskapsåret 2015 genom frivilliga insatser, hänvisades till SBTi-standarder (Science Based Target initiative). Globala dialoger, som COP28* 2023, där man kom överens om att tredubbla kapaciteten för förnybar energi och fördubbla energieffektiviteten till 2030 på global nivå för att ta itu med de ökande skador som orsakas av klimatförändringarna och det brådskande i att begränsa koldioxidutsläppen så att temperaturökningen begränsas till 1,5°C i slutet av detta århundrade, har också beaktats. Återstående utsläpp kommer också att kompenseras med hjälp av internationellt acceptabla metoder.

Ansträngningar förstärks för att uppnå de nya målen

1. 2040 Scope 1 målsättning

    i. Elektrifiera sina gas- och oljedrivna anläggningar, aktivt införa värmepumpar

        ii. Konvertera företagsägda fordon till elfordon (EV) 

2. 2040 Scope 2 målsättning

    i. Påskynda införandet av ytterligare förnybara energikällor genom att fastställa ett mål som överensstämmer med den nya RE100-standarden

3. 2050 Scope 3 målsättning

    i. Öka sina insatser för att nå ut till partner i leveranskedjan

        ii. Förbättra upphandling av råvaror och tjänster med lägre miljöpåverkan

I april 2017 blev Ricoh det första japanska företaget att ansluta sig till RE100 – en samarbetsgrupp bestående av världens mest inflytelserika företag som har åtagit sig att använda 100% förnybar elektricitet. I mars 2020 reviderade Ricoh sina miljömål mot bakgrund av förändringar i den globala trenden mot att bekämpa den globala uppvärmningen genom att uppdatera sitt mål för minskning av växthusgasutsläppen 2030 från 30% till 63% jämfört med 2015. Det reviderade målet, som godkändes av SBT initiative, ligger i linje med 1,5°C-ambitionen i Parisavtalet. I mars 2021 implementerade Ricoh ett omfattande utvärderingssystem för förnybar el och höjde målet för förnybar el till 50% till räkenskapsåret 2030.

Mikako Suzuki, Corporate Officer på Ricoh med ansvar för ESG och risk management, säger: "Klimatförändringarna är en av de mest oundvikliga och akuta utmaningar som världen står inför. Ricohs åtagande om nollutsläpp av växthusgaser Scope 1 och 2 till 2040 och att stärka vårt arbete med att minska Scope 3 handlar inte bara om att påskynda vår egen hållbarhetsresa. Jag är glad över att det också kommer att förbättra Ricohs stöd till våra kunder när det gäller att minska deras koldioxidavtryck och utsläppsnivåer. Vi kommer att fortsätta vår strävan att förverkliga en hållbar framtid genom att stärka människor på arbetsplatsen."

*1 90% minskning + kompensation för kvarvarande utsläpp.

*2 Det globala företagsinitiativet för förnybar energi samlar företag som har åtagit sig att producera 100 % förnybar elektricitet.

*3 I enlighet med ISO 14068-1:2023, publicerad i november 2023

*4 Den 28:e konferensen mellan parterna i FN:s konvention om klimatförändringar

Relaterade länkar

Uppnå ett samhälle utan koldioxidutsläpp 

https://www.ricoh.com/sustainability/environment/zero_carbon_society 

Relaterade nyheter

Ricoh får dubbla "A" för sitt ledarskap inom klimatåtgärder och vattensäkerhet på CDP:s A-lista

Engelska: https://www.ricoh.com/info/2024/0213_1

Svenska: https://www.ricoh.se/nyheter-event/nyheter/ricoh-erhaller-dubbla-a-for-sitt-ledarskap-inom-klimatatgarder-och-vattensakerhet-pa-cdps-a-lista/

Ricoh lanserar sitt första egenuppdrag för förnybar energi

https://www.ricoh.com/release/2023/1208_1 

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2024 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 348 miljarder yen (ca 15,5 miljarder USD).

Det är Ricohs uppdrag och vision att ge människor möjlighet att förverkliga sig själva genom arbete genom att förstå och förändra hur människor arbetar så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2024 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Mediakontakt:
Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez
E-mail: media@ricoh-europe.com
Homepage: www.ricoh-europe.com

Följ oss på X: www.twitter.com/ricoheurope
Följ oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ricoh-sverige-ab
Följ oss på Youtube: www.youtube.com/ricoheurope