Ricoh erhåller dubbla "A" för sitt ledarskap inom klimatåtgärder och vattensäkerhet på CDP:s A-lista
21.02.2024

Ricoh erhåller dubbla "A" för sitt ledarskap inom klimatåtgärder och vattensäkerhet på CDP:s A-lista

London, 21 februari, 2024 – Ricohs globala ledarskap när det gäller företagstransparens och prestation inom klimatförändringar och vattensäkerhet har erkänts av den globala miljöorganisationen CDP och säkrat en plats på 2023 års A-lista. Denna dubbla A-poäng markerar Ricohs första urval på vattensäkerhetslistan och fjärde på klimatförändringslistan sedan 2020. Under detta räkenskapsår utvärderade CDP över 24 000 företag världen över, och endast 61 företag, inklusive Ricoh, erkändes på A-listan i båda kategorierna.

Ricoh recognised with double ‘A’ score for climate action and water security leadership in CDP A List

Ricoh har positionerat förverkligandet av ett " koldioxidfritt samhälle" och en "cirkulär ekonomi" som väsentliga frågor. Genom att sätta upp ESG-mål som minskning av utsläppen av växthusgaser, förbättring av andelen förnybar energi och minskning av andelen nytt material i produkterna, har Ricoh arbetat för att lösa samhällsutmaningar genom affärsverksamhet.

För att uppnå ett koldioxidfritt samhälle strävar Ricoh efter att minska växthusgasutsläppen från våra koncernbolag med 63% till 2030, jämfört med 2015, och minska växthusgaserna i hela leveranskedjan med 40% till 2030, jämfört med 2015. Dessa miljömål har certifierats som "1,5°C-mål" av SBT Initiative (SBTi). Förutom att främja initiativ för minskade koldioxidutsläpp inom koncernen håller Ricoh även informationsmöten för leverantörer och begär medellånga till långsiktiga mål för minskning av växthusgaser från viktiga leverantörer. Ett annat mål är att uppnå en andel förnybar energi på 50% för den el som används i verksamheten till 2030, genom att aktivt främja införandet av förnybara energikällor med hög tilläggseffekt.

I sin strävan efter en cirkulär ekonomi är Ricoh medvetet om att vattenresurser är en viktig del av affärsverksamheten. Företaget har fastställt policyer för vattenresurser och satt upp mål för att minska vattenförbrukningen till under föregående års resultat, och arbetar aktivt inom hela koncernen för att uppnå minskad vattenförbrukning.

Ricoh har förbättrat sin rapportering baserat på TCFD-ramverket och har publicerat TCFD-rapporten sedan 2021 och Circular Economy Report sedan 2022 för att visa Ricohs strategi och initiativ för att hantera klimatförändringar och resurscirkulation för sina intressenter.

Ricoh kommer att fortsätta bidra till att lösa samhällsproblem och uppnå de hållbara utvecklingsmålen genom sin affärsverksamhet tillsammans med sina affärspartners och kunder.

*Om CDP

CDP är en global ideell organisation som driver världens system för miljöredovisning för företag, städer, delstater och regioner. CDP grundades 2000 och samarbetar med mer än 740 finansinstitut med över 136 miljarder dollar i tillgångar och var banbrytande när det gäller att använda kapitalmarknader och företagsupphandling för att motivera företag att redovisa sin miljöpåverkan och minska utsläppen av växthusgaser, skydda vattenresurser och bevara skogar. Över 24 000 organisationer runt om i världen redovisade data genom CDP 2023, med mer än 23 000 företag – inklusive noterade företag värda två tredjedelar av det globala börsvärdet – och över 1 100 städer, stater och regioner. CDP är helt i linje med TCFD och har den största miljödatabasen i världen, och CDP:s resultat används i stor utsträckning för att driva investerings- och upphandlingsbeslut mot en koldioxidneutral, hållbar och motståndskraftig ekonomi. CDP är en av grundarna till Science Based Targets initiative, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda och Net Zero Asset Managers initiative.

Relaterad information

2023 CDP A full list

https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

Relaterade länkar

TCFD Report

https://www.ricoh.com/sustainability/report/tcfd

Effektiv användning av vattenresurser

https://www.ricoh.com/sustainability/environment/water

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD).

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Mediakontakt:
Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez
E-mail: media@ricoh-europe.com
Homepage: www.ricoh-europe.com

Följ oss på X: www.twitter.com/ricoheurope
Följ oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ricoh-sverige-ab
Följ oss på Youtube: www.youtube.com/ricoheurope