Gartner Magic Quadrant
Rapport

2024 Gartner® Magic Quadrant™ för Outsourced Digital Workplace Services


Ricoh är ett av 18 företag som uppmärksammas i denna Magic Quadrant. Gartner definierar marknaden för outsourcade digitala arbetsplatstjänster som den kapacitet som krävs av en leverantör för att leverera konsult-, implementerings- eller supporttjänster till slutanvändare av teknik som använder enheter eller applikationer för att bedriva verksamhet. 

Ricoh har positionerats för fjärde året i rad

Några av de funktioner som måste finnas och som är centrala för digitala arbetsplatstjänster är:

  • Servicedesk - fjärrsupport, flerkanalig och personbaserad support till slutanvändare och slutanvändarenheter dygnet runt, 365 dagar om året.
  • Virtualisering av skrivbord - från dedikerad infrastruktur för virtuella skrivbord (VDI) och lösningar för virtualisering av applikationer till kompletta DaaS-erbjudanden (desktop as a service).
  • Fälttjänst, depåtjänst, walk-up support och självbetjäning, inklusive flerspråkiga servicedeskfunktioner.
  • IT-tjänster och processhantering.
  • UX-centrerade tjänster och organisatorisk förändringshantering.
  • Användning av intelligent automatisering, virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR).
  • Datasekretess och datasäkerhet - efterlevnad av branschstandarder och lagar om datasekretess och datasäkerhet genom certifieringar eller revisioner.
2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Outsourced Digital Workplace Services
2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Outsourced Digital Workplace Services
”Vi investerar kontinuerligt i våra digitala tjänster och tekniker för att anpassa våra lösningar till kundernas föränderliga behov, så vi är särskilt stolta över detta erkännande, som vi anser understryker hur effektiva våra erbjudanden är.”

Takahiro Irisa

Senior Corporate Officer and President of Ricoh Digital Services Business Unit, Ricoh Company, Ltd.

Kontakta oss

Tala med en Ricoh-expert

Kontakta någon av våra konsulter och ta reda på hur vi kan hjälpa till i din verksamhet.

Kontakta oss

 

Gartner Friskrivningsklausul

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i dess forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer som har de högsta betygen eller andra beteckningar. Gartners forskningspublikationer består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som uttalanden om fakta. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna undersökning, inklusive alla garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Gartner, Magic Quadrant för Outsourced Digital Workplace Services, av analytiker: Karl Rosander, Biswajit Maity, Matt Baldino, Andrea Lanzavecchia och Daniel Barros, publicerad den 11 mars 2024.

Rapporten för 2022 ersatte tre regionala Magic Quadrants för Nordamerika, Europa och Asia/Pacific-regionen, med namnet Magic Quadrant for Managed Workplace Services.

GARTNER är ett registrerat varumärke och tjänstemärke som tillhör Gartner och Magic Quadrant är ett registrerat varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehålls.