Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Managed Testing Services

I dagens snabbrörliga affärsklimat har företag och organisationer inte råd att stå stilla. Ny teknik och uppdaterade arbetsprocesser kan förbättra verksamheten och skapa ett försprång gentemot konkurrenter. Men förändring kan också innebära en risk. Vid felaktig hantering kan fördelar med planerade förbättringar försenas eller minskas.

Dokumentflöden är ofta i fokus vid optimeringsinitiativ, eller representerar en av de komponenter som påverkas av förändringar i andra delar av IT-miljön. För att säkerställa att dokumentinfrastrukturen presterar väl är det viktigt att uppgraderings- och implementeringsprojekt planeras noggrant och att deras bredare inverkan utvärderas innan start.

Ricohs Managed Testing Services erbjuder en rad flexibla outsourcade test- och kvalitetssäkringstjänster som kan hjälpa er att genomföra förändringsprojekt som involverar Ricoh-teknik på ett framgångsrikt och effektivt sätt. Baserat på våra framgångar med att leverera och stödja avancerad dokumentinfrastruktur och dedikerad testning av hård- och mjukvara, kan våra Managed Testing Services hjälpa er att snabbt identifiera och minimera eventuella risker.

Våra testare är certifierade av International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) och drar nytta av Ricohs erfarenhet av att driftsätta och hantera dokumentresurser för att avgöra vilket tillvägagångssätt som är bäst för er verksamhet. Vårt team kan också ge råd om bästa praxis för driftsättning och optimala hård- och mjukvarukonfigurationer.

Funktioner och fördelar

Ricohs Managed Testing Services kan hjälpa er att:

Leverera dokumentstruktur med högre kvalitet

Med vårt teststöd får ni en tydlig bild av er befintliga dokumentmiljö och var förbättringar kan göras för att öka kvaliteten på era system.

Bli effektivare

Vi ser till att tester utförs snabbt, kostnadseffektivt och utan behov av ytterligare resurser från ert IT-team. De kan istället fokusera på er kärnverksamhet som ger er organisation ett verkligt värde.

Upprätthålla strikt kostnadskontroll

Med våra Managed Testing Services kan vi avgöra i förväg exakt hur mycket tid och pengar som krävs för ett testprojekt. Avgifterna för våra testtjänster är produktionsbaserade. För varje åtagande presenterar vi resultat – motsvarande i förväg överenskomna kvalitetsnormer – för överenskommet pris, inom avtalad tid.

Minska risken i varje steg

Våra Managed Testing Services bidrar till att säkerställa att våra lösningar presterar tillförlitligt och effektivt inom den unika ramen för er IT-miljö. Med våra särskilda testanläggningar erbjuder vi resurssnål och snabb kvalitetssäkring för er driftsättning. Våra konsulter kan hjälpa er att definiera viktiga prestandaindikatorer och konfigurera era egna testmiljöer för löpande kvalitetssäkring.

Våra Managed Testing Services erbjuder:

  • Tydligt definierade och certifierade testmetoder med tydliga, konkreta resultat och värdefull rådgivning
  • Riktad tids- och kostnadseffektiv support när ni behöver det
  • Riskhantering vid uppgradering av kritiska dokumentprocesser
  • Detaljerade insikter gällande prestanda, kompatibilitet och användarupplevelse
  • Kostnadskontroll genom ett flexibelt utbud av testtjänster som passar olika affärsbehov
  • En integrerad strategi som gör att ni kan dra nytta av en heltäckande support för er dokumentinfrastruktur