Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Faktureringstjänster

Ricohs faktureringstjänster är till för organisationer och företag som vill optimera sina redovisningsfunktioner. Tjänsten gör att ni kan migrera kunder och leverantörer från pappersbaserad fakturering till snabbare och kostnadseffektiv elektronisk fakturahantering i er egen takt.
Pappersbaserad fakturering är kostsamt både vad det gäller den tid det tar att bearbeta inkommande och utgående fakturor och materialkostnaderna som är inblandade i processen. Elektronisk fakturering är enklare att spåra och felmarginalen är lägre än i manuella processer. En konsoliderad vy gör det även lättare att svara på frågor och andra administrativa förfrågningar.
Vi hjälper er att bearbeta era faktureringsmetoder i den hastighet som passar er organisation, era kunder och leverantörer. Vissa kunder och leverantörer kan till exempel fortfarande kräva en pappersbaserad metod för att det ska passa deras egna redovisningspraxis och vår lösning kan enkelt skräddarsys kring sådana behov.
Vår molnbaserade tjänst ger er möjlighet att enkelt styra era fakturabetalningar och godkännandeprocesser från vilken plats som helst och omfattar lösningar för både kundreskontra och leverantörsskulder. Båda är flexibla och skalbara för att matcha föränderliga affärsbehov och hanteras på en SaaS-servicemodell så att ni enkelt kan hantera era utgifter.

Funktioner och fördelar

Ricohs faktureringstjänster hjälper er att förbättra faktureringsflödet genom att införa en effektiv, spårbar faktureringspraxis i hela organisationen.
Vår tjänst hjälper er: 

 • Minska energi-, pappers- och portokostnader genom att ersätta en pappersbaserad process med elektronisk fakturering 
 • Spara tid genom att effektivisera det manuella arbetsflödet och öka hastigheten på fakturahanteringen 
 • Öka produktiviteten genom att frigöra personal att fokusera på andra områden av verksamheten 
 • Förbättra kassaflödeshanteringen med en tydlig bild över de medel som är på väg in och ut i er organisation 
 • Följa miljöpolicyer med en övergång till papperslös fakturering 
 • Förbättra dokumentsäkerheten genom att minska riskerna i samband med fysisk transport och förvaring

Kundreskontra
I den här tjänsten ingår:
 • Leverans av utgående fakturor via digitala eller tryckta kanaler
 • Övergång från pappersbaserad till digital fakturering i den hastighet som passar era kunder
 • Automatisk formatering, sortering och leverans av fakturor i önskat format

Leverantörsreskontra
I den här tjänsten ingår:
 • Inhämtning av alla inkommande fakturor från flera kanaler, från papper och e-post till elektroniska filöverföringar
 • Omvandling av all e-post till digitalt format och leverans till applikationen Enterprise Resource Planning (ERP) som en e-faktura

Kundcase

Ricohs lösning ger en effektivitetsvinst på 63 %

Ricohs digitala fakturahanteringslösning har hjälpt en verktygsleverantör att ta kontroll över sin internationella leveranskedja. Det automatiserade systemet har effektiviserat validering och godkännande av fakturor och har minskat den tid som behövs för att hantera leverantörsfakturor.
De manuella och pappersbaserade system som verktygsleverantören använde tidigare för att hantera leverantörsfakturor var ineffektivt och tidskrävande. Företaget behövde en mer effektiv lösning som kunde automatisera manuella system, effektivisera godkännandeprocessen och se till att leverantörsfakturor betalades i tid utan att behöva hantera pappersbaserade dokument.
Med en grundlig förståelse för kundens affärsbehov och krav kunde Ricoh omforma processen. Vi implementerade en intelligent digital lösning för att automatisera godkännandeprocesser, direkt integrerat med företagets befintliga system, som gav exakt finansiell information i realtid.

Faktureringstjänst gör att en tillverkare av sportkläder sparar 3 miljoner euro per år

En av Ricohs kunder, en välkänd tillverkare av sportkläder, spenderade 4 miljoner euro per år på att distribuera pappersbaserade fakturor och kontoutdrag.
Faktureringsprocessen sköttes av bolagets centraliserade fakturaavdelning och fakturor skrevs ut, kuverterades och sorterades efter land och skickades dagligen. Andra transaktionsdokument som kontoutdrag och orderbekräftelser hanterades månadsvis.
Företaget insåg att de befintliga processerna var ineffektiva och beroende av en hög grad av manuell bearbetning och bad därför Ricoh att ta fram en tjänst som kunde effektivisera administrationen och minska processkostnaderna.
Sportklädestillverkaren outsourcar nu faktureringsprocessen till Ricoh. Transaktionsdata som genereras av företagets ordersystem behandlas av Ricoh och används för att skapa elektroniska fakturor. Enligt varje slutkunds önskemål skickas fakturorna sedan antingen till en webbportal för granskning online eller skrivs ut och skickas på konventionellt sätt.
Företaget arbetar nu med att migrera 80 % av kunderna till elektronisk fakturering. Flytten sparar 3 miljoner euro per år och anpassar interna processer efter företagets miljöpolicy.

Relaterade tjänster

 • Utskrift som en managerad tjänst

  Utskrift

  Ett komplett utbud av högkvalitativa utskriftstjänster med snabba ledtider levererade på plats i era lokaler

 • Säker skanning och arkivering

  Säker skanning och arkivering

  Skydda känslig information när ni digitaliserar era dokument på Ricohs säkra ISO 27001-certifierade produktionscenter.

 • Digitalt tryck eller offset

  Digitalt tryck eller offset

  Skräddarsydda tjänster för utskrifter i stora volymer, specialutskrifter och dokumenthantering.

 • Skanning och arkivering

  Skanning och arkivering

  Digitalisera era arbetsflöden och få enkel åtkomst till era dokument.