Miljö-, hälso- och säkerhetsinformation
Product Health, safety and health information

Hälsa-, säkerhets- och miljöinformation om produkterna

Våra produkter uppfyller alla internationella och lokala miljö, hälsa och säkerhetsstandarder.

Utöver efterlevnad av lagar och regler

Ta reda på mer om våra ESG-åtaganden och miljöreferenser utöver de krav som omfattas av lagen så att du kan få ut det bästa av din Ricoh-produkt.

Hållbarhet och arbetsplatsen

Vi sätter värde på och använder tekniker som hjälper våra kunder att sänka kostnaderna samtidigt som det främjar en mer hållbar framtid. Med rätt affärspartner, processer och teknik kan du ta kontroll över din miljöpåverkan samtidigt som du ger personer de verktyg de behöver för att utföra sina jobb på bästa sätt. 

Oavsett om ditt mål är att minska energiförbrukningen eller att arbeta mer effektivt kan du ha förtroende för att Ricoh-enheter gör att du kan hantera affärsutmaningar på ett hållbart sätt — utan att offra produktiviteten.

Hållbarhet i praktiken: Vårt löfte till FN:s mål

Se hur vi aktivt anpassar oss till FN:s mål för hållbar utveckling och arbetar mot en grönare, rättvisare och mer hållbar värld.