Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Licensavtal för slutanvändare

Tillsammans med dokumentation eller annan information som levererades tillsammans med produkten finns en kopia av relevanta villkor i licensavtalet, om inte kontaktar du Ricoh för att få en kopia av relevanta villkor.

Hämtningarna som finns på www.ricoh-support.com ("Programvarorna") är till Ricoh-produkter. Programvarorna ägs av Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, United Kingdom ("Ricoh") eller en tredjepartsleverantör som har gett Ricoh rätt att licensiera ut programvaran.

Du, slutanvändaren, ska använda programvaran enligt villkoren i det här avtalet. Genom att hämta hem programvaran till en dator accepterar du dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren får du inte hämta någon programvara till någon dator.

Beviljad licens

Du kan använda programvaran tillsammans med den Ricoh-utrustning den är avsedd för. Du förbinder dig att använda programvaran på en dator som tillåter elektronisk åtkomst till utrustningen. Du får inte hyra ut, arrendera, sälja eller på annat sätt distribuera programvaran, inte heller ge dina licensrättigheter till någon annan.   

Godkännande

Du anses ha accepterat villkoren i avtalet genom att hämta hem programvaran.

Varaktighet

Licensen är giltig tills den avslutas. Ricoh drar in licensen genast om du inte följer villkoren i avtalet. Vid ett avslut måste du omedelbart och utan fördröjning förstöra alla kopior av programvaran och dess dokumentation.

Ägarskap

Det är ett uttryckligt villkor i detta avtal att programvarans namn och ägarskap hela tiden tillhör Ricoh eller tredjepartsleverantören som har gett Ricoh rätt att licensiera ut programvaran. 

Kopiering

Programvaran och dess dokumentation är upphovsrättsskyddad. Du får inte kopiera eller låta andra kopiera programvaran förutom den typen av kopior som krävs för driftsäkerheten. För det ändamålet kan max tre kopior göras. Alla sådana kopior lyder under de villkor som anges i det här avtalet. Du får inte ändra, anpassa, slå samman, översätta, bakåtutveckla, bryta ner, demontera eller skapa egna produkter utifrån hela eller delar av programvaran eller dess dokumentation. Du hålls som juridiskt ansvarig för alla typer av upphovsrättsbrott; ej auktoriserade överföringar, reproduktioner eller användning av programvaran och/eller dess dokumentation. Om bakåtutveckling eller nedbrytning krävs för intern kompabilitet kontaktar du Ricoh.

Garanti

Ricoh ger inga garantier till programvaran eller till dess dokumentation. Alla filer, drivrutiner och allt annat material levereras utan garanti.

Friskrivningsklausul

Ricoh friskriver sig så långt det är möjligt under gällande lag ifrån alla garantiåtaganden, direkta eller indirekta, inkluderade, utan begränsningar, implicita garantier för säljbarhet och för inneboende ändamålsenlighet.

Ansvarsskyldighet

Ricoh är inte ansvarsskyldiga för fel som påträffats i programvaran eller dess dokumentation, eller för inkomstförlust, dataförlust, kompabilitetsbrist, infektioner, förlorade möjligheter, följdskador eller tillfälliga skador som inträffat pga sådana fel. Så långt det är möjligt under gällande lag avsäger sig Ricoh all ansvarsskyldighet för skador som orsakats genom att programvaran har använts, eller genom att programvaran inte har kunnat användas.

Icke-spridningsavtal

Du får inte sälja, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra/sprida programvaran till något annat företag, bolag och/eller person som är engagerad i forskning och produktionsutveckling och användning av handeldsvapen, kärn-, kemiska eller biologiska vapen och/eller robotteknik.

Möjlighet att avskilja

Om någon del eller föreskrift i detta avtal skulle vara omöjlig att verkställa eller stå i konflikt med lokalt tillämplig lag ska det inte påverka giltigheten för resterande delar eller föreskrifter.

Applicable law

This Agreement is governed by and construed in accordance with the laws of England.

Competent Court

All disputes arising in connection with this Agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the competent court in England.