Ricoh eService
Ricoh eService

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

När du klickar på kategorilänken visas alla relevanta vanliga frågor och svar.

Beställning av förbrukningsvaror

Kan jag ändra leveransadress när jag beställer förbrukningsvaror?

Förvald leveransadress för beställningar av förbrukningsvaror är den primära kontoadressen vi har för maskinen.  Leveransadress kan ändras, endast adressrad 2 och 3 kan ändras. Om det sker sparas den i eService som ny förvald leveransadress för denna maskin. Om du gör en ändring i leveransadressen och senare begär en adressändring för maskinen i Mina produkter eller under serviceanmälan som därefter verifieras, kommer leveransadressen inte att uppdateras.

Hur beställer jag en förbrukningsvara?

Logga in på eService webbplats och klicka på "Bekräfta beställning" på startsidan. Här väljer du den produkt som du vill göra beställning för ur listan över registrerade produkter och följ sedan de instruktioner du får. En orderbekräftelse kommer att visas. Observera att när ordern är lagd är det i regel inte möjligt att avbryta eller ändra den.

Hur spårar jag förbrukningsvaror jag har beställt?

Logga in på eService webbplats och klicka på "Mina produkter" på startsidan. I listan "Välj produkt" väljer du den produkt som förbrukningsartikeln beställdes för och klicka på serienumret. Gå sedan till "Förbrukningsvaror". Klicka på "Spåra beställning" vid aktuellt ordernummer för att se status för ordern på distributörens webbplats.  
 
Observera att spårning endast är möjlig när ordern har skickats iväg.

Mätaravläsning

Hur överför jag en massavläsningsfil?

Om funktionen har aktiverats för ditt land måste du också vara en registrerad användare i eService-portalen innan du kan ladda upp en massavläsningsfil. För att ladda upp en massavläsningsfil till e-Service måste alternativet att få påminnelse om mätaravläsning via e-post vara markerat för maskinen. Klicka på länken för massavläsning i e-postmeddelandet med förfrågan/påminnelse eller klicka på länken "Mätaravläsning" på startsidan. Följ sedan navigeringsguiden och de instruktioner som visas.

Hur läser jag av min mätare?

Du ser hur du gör en mätaravläsning på https://ricoh-kb-en.custhelp.com. Där väljer du en modell och anger "Meter Readings" i sökrutan. Följ länken "How to display or print the counter".  Om du fortfarande har problem med att hitta räkneverket på din maskin kontaktar du din lokala support. Du hittar e-postadress till din lokala support via "Contact Us".

Hur skickar jag in en mätaravläsning?

Logga in på eService webbplats och klicka på "Mätaravläsning" på startsidan. Du kan välja alla produkter med alternativet "Välj" i sidhuvudet eller så väljer du produkt för produkt genom att markera serienumret och markera kryssrutan för valt serienummer. Klicka sedan "Välj produkt" och följ instruktionerna. Fortsätt genom att följa guiden och instruktionerna.

Mitt konto

Hur ändrar jag min kontoinformation eller mina e-postinställningar?

För att ändra din kontoinformation, logga in på eService webbplats och klicka på knappen "Mitt konto" överst på sidan. Klicka på "Redigera mitt konto", uppdatera information eller inställningar och klicka sedan på "Uppdatera".

Är det möjligt att ändra "Namn" och "Titel" i Mitt konto?

Ja det är möjligt att ändra "Namn" och "Titel" om du t ex gifter dig eller om det är felstavat. Använd inte den här funktionen av andra orsaker.

Autentiseringsuppgifter

Varför kan jag inte logga in?

Om ditt användar-ID eller lösenord anges fel kan du inte logga in på eService webbplats. Observera att lösenordet är skiftlägeskänsligt.

Hur ändrar jag mitt lösenord?

Om du har glömt ditt användar-ID klickar du på "Glömt användar-ID?" på eService publika webbplats. Du kommer att bli ombedd att uppge ditt förnamn, efternamn och din registrerade e-postadress.   

Om dina uppgifter är korrekta kommer ditt användar-ID att skickas till din registrerade e-postadress.

Serviceanmälningar

Hur avbryter jag en serviceanmälan?

För att avbryta en servicebegäran ringer du din lokala support på telefonnummer enligt nedan: 
Ricoh Österrike: +43 (0) 5 74 264 6000 
Ricoh Belgien: +32 (0)2 5582600 
Ricoh Danmark: +45 43666940 
Ricoh Finland: 0203 83888 
Ricoh Frankrike: 0 892 012012  
Ricoh Tyskland: +49 (0) 511 6742 4000  
Ricoh Ungern: +36 23 806 800 
Ricoh Irland: 1890202900 
Ricoh Italien: 848000994 - 8 
Ricoh Luxemburg: 335887 
Ricoh Nederländerna: +31 (0)73 645 1333 
Ricoh Norge: +47 22587800 
Ricoh Polen: 801 399 007 
Ricoh Portugal: 808203002 
Ricoh Sydafrika: 27117235444 
Ricoh Spanien: 902.700.000 
Ricoh Sverige: 020-734734 
Ricoh Schweiz: 0844 802 002 
Ricoh Storbritannien: 0330 123 0311 
Ricoh Turkey: +90 212 370 96 00

Kan jag ändra serviceadressen när jag gör en serviceanmälan?

Det går att ändra serviceadress när du gör en serviceanmälan.  Du kan välja om adressändringen ska vara permanent eller tillfällig och endast gälla denna serviceanmälan. Om du markerar adressändringen som permanent kommer adressen att användas för denna serviceanmälan och Ricoh meddelas om ändringen. En begäran om permanent adressändring måste godkännas av Ricoh. Först när det har gjorts kommer installationsadressen som visas som förvald adress för en serviceanmälan i eService att uppdateras. Om andra enheter är kopplade till kontot/platsen ändras adressen för alla enheter.

Hur gör jag en serviceanmälan?

Logga in på eService webbplats och klicka på länken "Serviceanmälan" på startsidan. Här väljer du den produkt som du vill göra en serviceanmälan för och följ sedan de instruktioner du får. Här kan du försöka lösa problemet via länken "Kunskapsdatabas".

Kan jag uppdatera en serviceanmälan när jag har skickat in den?

Ja det är möjligt att uppdatera en öppen serviceanmälan om inte en tekniker redan har tilldelats.   
 
Om du försöker öppna en ny serviceanmälan där det redan finns en öppnad anmälan visas ett meddelande med numret till den befintliga anmälan som en länk.  
 
Klicka på länken. Om det är möjligt att uppdatera den befintliga serviceanmälan ser du knappen "Uppdatera" som gör att du kan lägga till mer text. Ett meddelande skickas till Ricoh som innehåller din uppdatering.

Hur spårar jag min serviceanmälan?

Logga in på eService webbplats och klicka på "Mina produkter" på webbplatsens startsida. Under "Välj produkt" väljer du den produkt som serviceanmälan gjorts och klickar på serienumret och navigerar sedan till "Serviceanmälan".  När du granskar servicebegäran ser du alla aktiviteter som gjorts i din servicebegäran samt aktuell status. För en fältreparation kan du se statusar enligt nedan: 
"Schemaläggs" - Begäran har registrerats och ska tilldelas en servicetekniker 
"Utlagt" - En servicetekniker har tilldelats jobbet 
"Resa" - En servicetekniker är på väg 
"På plats" - En servicetekniker är på plats 

Produktregistrering

Hur registrerar jag flera produkter på samma plats?

Du kan registrera ytterligare maskiner på samma plats genom att registrera en produkt och följa anvisningarna för att registrera fler maskiner som finns på samma plats, men som inte har registrerats ännu. Alla identifierade serienummer är markerade som standard men du kan avmarkera de produkter du inte vill registrera ännu.  
 
Som standard kommer den tilldelade alternativa e-postadressen och e-postadressen för påminnelse om mätaravläsningar att vara samma som för den första maskinen du registrerar. Du kan redigera den alternativa e-postadressen, e-postadressen för påminnelse om mätaravläsning och eget namn för maskinerna i listan, eller så kan du redigera dem senare under "Mina produkter".   
 
Registreringar av flera produkter på samma plats går igenom en godkännandeprocess och registreras vanligen på ditt eService-konto inom två arbetsdagar.

Vad är syftet med "Eget namn"?

När du registrerar en produkt har du möjlighet att ge produkten ett "Eget namn". Du kan välja vilket namn du vill och detta kommer att göra det enklare för dig att identifiera din produkt t.ex. Bottenplan Färg.

Hur registrerar jag extra produkter?

Du behöver veta produktens serienummer och postnummer till platsen där den är placerad.  Du hittar serienumret på en etikett som sitter på maskinens framsida.

Hur gör jag för att registrera flera produkter?

Om du har 10 eller fler produkter att registrera på eService webbplats ber vi dig maila din lokala support och inkludera det användar-ID (inloggningsnamn) som produkterna ska registreras på, samt antingen kontonummret eller en lista med serienummer. E-postadresser till support är enligt följande:  
Ricoh Österrike: kundendienst@ricoh.at 
Ricoh Belgien: eservices@ricoh.be 
Ricoh Danmark: order@ricoh.dk 
Ricoh Finland: service@ricoh.fi 
Ricoh Frankrike: demande.internet@ricoh.fr 
Ricoh Tyskland: eService@service.ricoh.de 
Ricoh Ungern: szerviz@ricoh.hu 
Ricoh Irland: eservice@ricoh.ie 
Ricoh Italien: supporto.eservice@ricoh.it 
Ricoh Luxemburg: support@ricoh.lu 
Ricoh Nederländerna: customer.control@ricoh.nl 
Ricoh Norge: kundesenter@ricoh.no 
Ricoh Polen: service@ricoh.pl 
Ricoh Portugal: eservice@ricoh.pt 
Ricoh Sydafrika: eservice@ricoh.co.za 
Ricoh Spanien: cac@ricoh.es 
Ricoh Sverige: kundservice@ricoh.se 
Ricoh Schweiz: servicedesk_eservice@ricoh.ch 
Ricoh Storbritannien: eservice@ricoh.co.uk 
Ricoh Turkey: servis@ricoh.com.tr

Snabbsökning

Hur använder jag snabbsök?

Alternativet "snabbsökning" kan endast användas på hemsidan när du är inloggad i programmet. Du kan söka på tre poster:  
  1. Serienummer: Ange produktens fullständiga serienummer och klicka på "OK". Serienumret måste vara registrerat på ditt eService-konto. Du kommer att dirigeras till "Mina produkter" för detta serienummer. Från "Mina produkter" kan du se historiken över serviceanmälningar, beställningar av förbrukningsartiklar, mätaravläsningar och även göra en ny serviceanmälan, beställning eller lämna avläsningar för det valda serienumret.  
  2. Serviceanmälan: Välj "Serviceanmälan" i rullgardinsmenyn, ange serviceanmälans fullständiga nummer och klicka på "OK". Du kan bara söka på serviceanmälningar till serienummer som redan är registrerade på ditt eService-konto. Uppgifter om serviceanmälan visas så att du kan göra en ny serviceanmälan.  
  3. Beställning av förbrukningsartiklar: Välj "Beställning av förbrukningsartiklar" i rullgardinsmenyn, ange ett fullständigt ordernummer för förbrukningsartikeln och klicka på "OK". Du kan bara söka på beställningar till serienummer som redan är registrerade på ditt konto i eService-portalen. Information om beställningen visas så att du kan skapa en ny order.

Mina produkter

Hur tar jag bort en produkt som är registrerad på mig?

Du kan ta bort en eller flera produkter från din profil genom att välja 'Ta bort produkter' i 'Mina produkter' och klicka i kryssrutan för den produkt du vill ta bort. Du kan markera alla produkter som visas på den aktuella sidan, men observera att om du har registrerat fler än 10 produkter och vill avregistrera produkter på andra sidor måste du gå till de sidorna och markera produkterna på dessa sidor.  
När den tagits bort kommer produkten och dess historik inte längre att visas i din profil. Du får inte längre aviseringar om mätaravläsningar för den produkten.   
Borttagning av en maskin från ditt eService-konto betyder inte att produkten tas bort från något kontrakt eller någon fakturering.   

Hur ändrar jag adress för en maskin?

 
Du kan ändra adress för där maskinen är placerad. Du kommer att uppmanas att lämna en förklaring till ändringen och Ricoh måste bekräfta ändringen när begäran tagits emot. Först när det har gjorts uppdateras adressen i eService permanent. Om andra enheter är kopplade till kontot/platsen ändras adressen för alla enheter.