Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Integritetspolicy

Ricoh Sverige AB, Röntgenvägen 3, 171 29 Solna, Sverige, fortsättningsvis ”Ricoh” har utvecklat webbplatsen www.ricoh.se. Där finns mer information om Ricoh och de produkter och tjänster som vi erbjuder. Ricoh inser vikten av att skydda personuppgifter och lovar att respektera din integritet och hantera dina personuppgifter konfidentiellt. Informationen kommer inte att behandlas i andra avseenden än de som specificeras i den här integritetspolicyn. All information behandlas enligt våra rutiner för personuppgiftshantering och tillämplig lagstiftning.

Integritetspolicy för Ricoh Sveriges webbplats

Varför hanterar Ricoh dina personuppgifter?

  • Om du fyller i ett gensvarsformulär behandlas dina personuppgifter för korrespondens, för att vi ska kunna återkomma till dig med svar på dina frågor.
  • Om du skickar in en begäran om produktinformation behandlas dina personuppgifter för att vi ska kunna besvara din förfrågan och för statistiska ändamål för att se vilka produkter som det efterfrågas information om.
  • I samband med ansökan om arbete hos Ricoh behandlas dina personuppgifter för att bedöma om vi har något lämpligt arbete att erbjuda dig i vår organisation.
  • Om du tillhör journalistkåren och vill gå med i den virtuella presstjänsten hanteras dina uppgifter för att verifiera din förfrågan och bevilja dig åtkomst till den här skyddade delen av webbplatsen.
  • Dina personuppgifter behandlas också för att övervaka och förbättra de tjänster som Ricoh erbjuder via webbplatsen. Detta inkluderar övervakning av hur du använder webbplatsen samt vilka sidor och vilken information på webbplatsen som du har åtkomst till, så att vi kan förstå hur den används och på så sätt bättre tillhandahålla tjänster och information som du är intresserad av.


Vilka personuppgifter hanterar Ricoh?

Om du fyller i ett gensvarsformulär eller en begäran om produktinformation hanterar Ricoh den information som krävs för att kunna kontakta dig för återkoppling som exv. namn, adress, land, telefonnummer och e-postadress samt din förfrågan.

Om du skickar in en jobbansökan till Ricoh, hanterar Ricoh dina kontaktuppgifter och alla dina personuppgifter som krävs för att bedöma dina kvalifikationer. Informationen vidarebefordras direkt till Ricohs personalavdelning.

Om du begär åtkomst till den virtuella presstjänsten efterfrågas den information som krävs för att skapa ett konto till dig. Uppgifterna som du lämnar ska också användas för att bekräfta att du officiellt tillhör journalistkåren.

Inloggningsinformation lagras också som en säkerhetsåtgärd och för att övervaka och värdera hur webbplatsen används. Inloggningsinformationen lagras på ett sådant sätt att det inte är möjligt att spåra informationen tillbaks till någon individuell användare/person.

Om du beslutar att ta kontakt med ett säljföretag eller en återförsäljare direkt via en länkad e-postadress som erbjuds på webbplatsen skickas den information du fyller i direkt till det företaget. Endast en kopia av din förfrågan skickas till vår webbmaster i syfte att säkerställa att din förfrågan hanteras på ett korrekt sätt.

När du har åtkomst till webbplatsen övervakar vi vilken del av hemsidan du besöker, och vilken information du har åtkomst till. Vi behåller denna information så att vi kan förstå vilken information du söker på webbplatsen, om oss eller tjänster, och så att vi bättre kan tillhandahålla tjänster och information som du är intresserad av.

Om du använder en länk på vår webbplats som dirigerar dig till en annan webbplats (som t.ex. www.ricoh-support.com eller www.ricoh.com) och du anger dina personuppgifter på den webbplatsen ska hanteringen av den informationen inte värderas gentemot den här sekretesspolicyn utan istället mot den integritetspolicy som publicerats på den webbplatsen.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Endast Ricoh har tillgång till den information som samlats in via webbplatsen. Webbplatsens webbmaster vidarebefordrar återkopplingar och informationsförfrågningar till rätt person eller avdelning inom Ricoh. Om det inte finns någon lämplig person för en specifik förfrågan kanske förfrågan skickas vidare till en officiell Ricoh-återförsäljare.

Information som du bidrar med för att få åtkomst till den virtuella presstjänsten används endast av Ricoh och tillkännagivs inte till andra om det inte är nödvändigt för en verifieringsprocess.

Information som du bidrar med i en jobbansökan tillkännagivs aldrig till någon utanför Ricoh.

I vissa fall använder vi tredje part för att behandla information som vi samlar in via webbplatsen för Ricohs räkning. När detta inträffar kontrollerar vi tredje parts användning av informationen, och tredje part är ansvarig inför Ricoh att säkerställa att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas mot obehörig eller olaglig hantering av informationen och mot oavsiktlig förlust eller ödeläggelse av, eller skada på informationen. Tredje part tillåts inte använda informationen till annat än för Ricohs räkning och i enlighet med våra instruktioner.

Sprider Ricoh dina personuppgifter till andra?

Utöver vad som anges ovan, överlämnas, tillkännagivs eller skickas inte dina personuppgifter vidare till någon part utanför Ricoh. Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser och e-postadresser till organisationer utanför Ricoh. Den här sekretesspolicyn gäller inte för den typen av webbplatser och e-postadresser.

Använder Ricoh dina personuppgifter till direktförsäljning?

Ricoh använder inte dina personuppgifter för att skicka ut ej efterfrågade kommersiella erbjudanden eller reklam via e-post, Ricoh säljer inte heller dina personuppgifter vidare.

När du ber om att få information om våra produkter eller tjänster, skickar Ricoh relevant information till dig. När vi sänder informationen tillhandahåller vi möjligheten för dig att ta bort dina personuppgifter.

Använder Ricoh cookies på webbplatsen?

Webbplatsen använder cookies. Vi använder dem för att identifiera dig och för att du ska få bättre service. Cookies gör att Ricoh kan övervaka och analysera användningen av webbplatsen. Du kan välja att inte acceptera cookies, om du gör det kanske inte webbplatsen eller delar av webbplatsen fungerar som den ska. För mer information, se vår Policy för cookies som finns på http://www.ricoh-europe.com/general/cookies-policy.aspx

Var lagras dina personuppgifter?

Ricoh lagrar informationen på servrar i London, Storbritannien. Servrarna ägs och underhålls av Ricoh eller en hanterare som har en överenskommelse med Ricoh om att respektera tillämplig lagstiftning om personuppgifter (PUL). I vissa fall (t.ex. i relation till viss data insamlad via cookies på webbplatsen) överförs data till tredje parts dataprocessorer utanför Storbritannien (t.ex. i USA). I alla dessa fall vidtar Ricoh lämpliga åtgärder för att säkerställa att tillräcklig skyddsnivå för relevant data finns för de processer det gäller.

Är dina uppgifter i säkert förvar hos Ricoh?

Ricoh har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att på ett lämpligt sätt skydda dina personuppgifter från obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust eller ödeläggelse av, eller skada på informationen.

Vad är dina rättigheter gällande informationen?

Du är inte tvingad att lämna några efterfrågade uppgifter till Ricoh men om du inte samtycker till insamlingen av informationen kanske inte Ricoh kan hantera och/eller bifalla din förfrågan. Du har rätt att begära att Ricoh informerar dig om, och vilka av dina personuppgifter som Ricoh har hanterat. Du kan också begära att Ricoh korrigerar, lägger till, blockerar eller raderar nämnd information i sin helhet eller delvis. Du kan opponera dig mot att dina personuppgifter hanteras eller mot ändamålet för hanteringen. Ricoh åtar sig inom skälig tid att rätta sig efter en sådan förfrågan. Du kan dra tillbaks ditt medgivande till att Ricoh hanterar dina personuppgifter när helst du önskar. Om du önskar att dra tillbaks ditt medgivande, och därmed begära ett avslut på att Ricoh hanterar dina personuppgifter, är ett brev eller ett e-postmeddelande fullt tillräckligt.

Vem kan du kontakta?

Frågor/önskemål kan skickas till: info@ricoh.se eller till följande adress: Ricoh Sverige AB, Röntgenvägen 3, 171 29 Solna, Sverige.

All information som Ricoh hanterar följer tillämplig lagstiftning om personuppgiftshantering.

För att säkerställa efterlevnad, reviderar Ricoh den här integritetspolicyn periodiskt. Genom att godkänna den här integritetspolicyn samtycker du till att dina personuppgifter hanteras av Ricoh så som beskrivs ovan.