Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Future of Work


Skapa sitt öde i tider av förändring

Arbetsplatserna förändras. Arbetsgivare fortsätter att ta till sig nya digitala verktyg i avsikt att öka produktiviteten samt för att förbättra arbetskvaliteten och användarupplevelsen. Men hur man gör rätt investeringar i arbetets framtid är en ständig gåta för företag att lösa. 

I en ny rapport presenterar Ricoh Europe efterforskning utförd av Arup kring hur teknologin kommer att forma våra arbeten med samarbete och hållbarhet i fokus. 

En studie kring europeiska arbetare bekräftar att en majoritet anser att arbetsgivare måste ge sin personal stöd för att uppnå bättre balans i arbetslivet i takt med att teknologin förbättras och automatiserar uppgifter. Undersökningen utfördes år 2019 och omfattade 3 000 svarande från länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Nederländerna.


Arbetare anser att arbetsgivare ska hjälpa till att lösa samhällsproblem

Arbetare anser att arbetsgivare ska hjälpa till att lösa samhällsproblem

Anställda förväntar sig i allt större utsträckning att deras arbetsgivare ska bidra positivt till samhällsproblem. 

Tre fjärdedelar (74 %) av europeiska arbetare anser att arbetsgivare måste ge sina anställda stöd för att uppnå bättre balans i arbetslivet i takt med att teknologin förbättras och uppgifter automatiseras. Dessutom förväntar sig två tredjedelar (65 %) att deras arbetsgivare ska bidra till att lösa samhällsproblem som klimatförändring och jämlikhet. 

Samarbete och hållbarhet måste stå i centrum för alla moderna företag. Det är nyckeln till att tackla de stora problem vi står inför i dagens samhälle. Det kan inte överlåtas helt åt ideella organisationer och regeringar. Företag som återinvesterar vinst från teknologin i samhället kommer att blomstra och attrahera de störst talangerna."

Läs hela artikeln


Arbetsgivare har ansvar för att hjälpa arbetare fortbildas och anpassas till en föränderlig arbetsvärld

Arbetsgivare har ansvar för att hjälpa arbetare fortbildas och anpassas till en föränderlig arbetsvärld

Arbetare är optimistiska gällande de möjligheter som teknologi kommer att medföra på arbetsplatsen,det möjliggör för dem att arbeta mer flexibelt och samarbetsvilligt. Majoriteten (81%) förväntar sig att deras arbetsgivare ska tillhandahålla verktyg och utbildning för att anpassa sig till nya roller när tekniken förändras. 

Takten med vilken nya teknologier påverkar marknaden är högre än någonsin tidigare. Detta är en trend som inte visar på några tecken att avta. Det kommer att fortsätta att förändra sättet folk arbetar på till det bättre, ersätta svåra arbetsuppgifter och ge mer tid till anställda att kunna leverera ett mer värdefullt och tillfredsställande arbete. De bästa arbetsplatserna sätter samarbete och flexibilitet i hjärtat av sin verksamhet. Att bryta sig loss från traditionella arbetssätt kan visa sig vara ovärderligt för organisationer - och hjälper till att motivera och behålla talanger och kompetensen inom företaget.

Läs hela artikeln


Anställda vill ha AI-strategi för att främja arbetslivet

Anställda vill ha AI-strategi för att främja arbetslivet

Nästa generation maskiner kommer sannolikt att transformera arbetsplatsen. För många anställda är framtiden ljus. De flesta är optimistiska och tror att tekniken kommer att förbättra deras arbete. Men de kräver också mer från sina arbetsgivare. De flesta anställda förväntar sig att deras organisation investerar i de digitala verktyg som behövs för att fortbilda personal och uppfylla kraven för framtidens arbetsplats. 

Att göra det möjligt för anställda att fokusera på mer strategiska och kreativa uppgifter är också positivt för arbetsgivarna. Nästan tre fjärdedelar (72 %) av anställda säger att de vill bidra mer till organisationens resultat och framgång.

Men det finns en klyfta här. Många anställda inser fördelarna med tekniken, men bara 38 % säger att deras arbetsgivare har informerat dem om sin strategi för att implementera den.  

Läs hela artikeln