Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Ricoh utsett till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute för sjunde gången

Stockholm, 14 mars 2016
Ricoh Company, Ltd utses för sjunde gången till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute, den globalt ledande organisationen som arbetar med att definiera och standardisera affärsetik och praxis.


I år firar Ethisphere och listan över världens mest etiska företag tioårsjubileum. På listan finns de företag som principfast anpassar sina verksamheter och hela tiden arbetar för att stärka sitt förtroendekapital. De formar framtidens branschstandarder genom att redan idag införa morgondagens bästa praxis.

Att det är sjunde gången Ricoh blir utvalt visar på företagets starka engagemang när det gäller standarder för ledande affärsetik som säkerställer långsiktighet för alla berörda parter, inklusive kunder, anställda, återförsäljare, tillsynsmyndigheter och investerare.      

– Som globala samhällsmedborgare med intention att alltid hålla en hög affärsetik är vi glada över att återigen ha utsetts till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute. Det är ett erkännande av våra affärsfilosofier som vi har arbetat fram under 80 år som ett globalt teknikföretag och det stöder vårt etiska fokus. Detta fokus integrerar även andra när företag och organisationer vänder sig till oss när de behöver en pålitlig partner, säger Nina Palm, Compliance & CSR Coordinator, Ricoh Sverige AB.

– Företag litar på att Ethisphere ständigt höjer och mäter standarden på företags beteende. De som visar att de har ett kompetent ledarskap inom områden som medborgaranda, integritet och öppenhet skapar ett mervärde för sina investerare, samhällen, kunder och medarbetare, vilket cementerar hållbara och affärsmässiga fördelar, förklarar Timothy Erblich, Ethispheres Chief Executive Officer. Och han gratulerar alla på Ricoh som arbetar på ett företag som utsetts till ett av världens mest etiskt företag.

Metod och utvärderingskriterier
Utvärderingen bakom nomineringen till världens mest etiska företag baseras på Ethisphere Institutes ramverk och kvotsystem Ethics Quotient™. Ramverket har utvecklats under år av forskning för att tillhandahålla ett sätt att bedöma ett företags prestationer på ett objektivt, konsekvent och standardiserat sätt. Informationen som samlas in utgörs av omfattande stickprov på avgörande kriterier för kärnkompetenser, snarare än alla aspekter av bolagsstyrning, riskanalyser, hållbarhet, efterlevnad och etik. Ramverket, kvotsystemet och metoden är fastställd, granskad och förfinad genom expertrådgivning och insikter inhämtas från Ethispheres nätverk av sakkunniga och från en rådgivande expertgrupp.

Fem nyckelkategorier granskas och poängsätts: etik och efterlevnad (35 %), företags medborgaranda och ansvar (20 %), etisk kultur (20 %), styrning och ledarskap (15 %), innovation och anseende (10 %).

Den fullständiga listan över världens mest etiska företag 2016 finns här.

Information och råd kring bästa praxis från världens mest etiska företag 2016 släpps i en serie whitepapers och infografik de kommande månader (hämta 2015 års whitepapers här). Företag som är intresserade av hur de står sig jämfört med världens mest etiska företag uppmanas att fördjupa sig i kvotsystemet Ethics Quotient.

| About the Ethisphere Institute |
The Ethisphere® Institute is the global leader in defining and advancing the standards of ethical business practices that fuel corporate character, marketplace trust and business success. Ethisphere has deep expertise in measuring and defining core ethics standards using data-driven insights that help companies enhance corporate character. Ethisphere honors superior achievement through its World’s Most Ethical Companies® recognition program, provides a community of industry experts with the Business Ethics Leadership Alliance (BELA) and showcases trends and best practices in ethics with the publication of Ethisphere magazine.

More information about Ethisphere can be found at: http://ethisphere.com.

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services, thus enabling individuals to work smarter. 

With cultivated knowledge and organizational capabilities nurtured over its 85-years history, Ricoh is a leading provider of document management solutions, IT services, communications services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group has major operations throughout the world and its products and services now reach customers in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2021, Ricoh Group had worldwide sales of 1,682 billion yen (approx. 15.1 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

   © 2021 RICOH COMPANY, LTD. All rights reserved. All referenced product names are the trademarks of their respective companies.

För ytterligare information, kontakta: 

Jack Gibson 
Tel: +44 792 057 6999 
E-post: media@ricoh-europe.com 

Hemsida: www.ricoh.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.ABwww.facebook.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press