Ricoh receives highest MSCI ESG Rating of AAA for the first time
13.03.2024

Ricoh receives highest MSCI ESG Rating of AAA for the first time

Ricoh has received the highest rating of AAA in the MSCI ESG Ratings, a globally recognised benchmark for Environmental, Social, and Governance (ESG) investments, in February 2024. 

Up from the previous AA rating, this is Ricoh’s first time to receive AAA rating based on its high marks in Human Capital Development and Governance categories, as well as significant improvements in the disclosure of all categories.

20240314 Ricoh receives highest MSCI ESG Rating of AAA for the first time

The MSCI ESG Ratings, conducted by Morgan Stanley Capital International (MSCI), assess how well companies manage ESG risks and rate them on a seven-point scale of AAA to CCC according to their exposure to ESG risks and how well they manage those risks relative to peers.

To realise a sustainable society, Ricoh has identified seven material issues in two areas, “Resolving social issues through business” and “Robust management infrastructure,” and set 16 ESG targets in linkage with the material to work toward solving these issues.

MSCI Disclaimer

The use by Ricoh of any MSCI ESG Research LLC or its affiliates (“MSCI”) data, and the use of MSCI logos, trademarks, service marks or index names herein, do not constitute a sponsorship, endorsement, recommendation, or promotion of Ricoh by MSCI. MSCI services and data are the property of MSCI or its information providers and are provided ‘as-is’ and without warranty. MSCI names and logos are trademarks or service marks of MSCI.

Related Links

Ricoh Group's efforts to resolve social issues through business

Ricoh Group’s seven material issues and SDGs

Ricoh Group’s commitment and recognition

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD).

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Mediakontakt:
Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez
E-mail: media@ricoh-europe.com
Homepage: www.ricoh-europe.com

Följ oss på X: www.twitter.com/ricoheurope
Följ oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ricoh-sverige-ab
Följ oss på Youtube: www.youtube.com/ricoheurope