Ricoh rankas bland de 50 bästa företagen på Carbon Clean200™ 2024-listan
29.02.2024

Ricoh rankas bland de 50 bästa företagen på Carbon Clean200™ 2024-listan

TOKYO, 29:e februari, 2024 – Ricoh meddelade idag att företaget rankas bland de 50 bästa företagen i Carbon Clean200™, en lista över 200 börsnoterade företag i världen som leder vägen mot en framtid med ren energi. Detta är sjätte året i rad som Ricoh finns med på Clean200 sedan starten 2019.

Ricoh rankas bland de 50 bästa företagen på Carbon Clean200™ 2024-listan

Clean200-listan är en rankning som årligen tillkännages av Corporate Knights, ett kanadensiskt forsknings- och medieföretag, i samarbete med As You Sow, en USA-baserad ideell organisation som förespråkar ESG-investeringar. Med hjälp av Clean Revenue Database från Corporate Knights, som undersöker hur stor andel av företagens intäkter som kommer från verksamheter som bidrar till en ren ekonomi, valdes de 200 bästa företagen från 35 länder ut bland 6 730 globala företag år 2024. 29 företag från informationstekniksektorn, inklusive Ricoh, säkrade en plats på listan för 2024.

Ricohs syn på hållbarhet är att sträva efter ett hållbart samhälle genom en balans mellan de tre P:na – Prosperity (välstånd och ekonomi), People (människor och samhälle) och Planet (miljö). För att förverkliga detta önskade samhälle har Ricoh identifierat sju väsentliga frågor inom två områden, "Lösa samhällsfrågor genom affärer" och "Robust ledningsinfrastruktur", och fastställt 16 ESG-mål kopplade till dessa frågor för att arbeta mot att lösa dem. Enligt policyn att koppla ESG till affärstillväxt kommer Ricoh att fortsätta förbättra hållbarhetsarbetet.

Relaterad information

Carbon Clean200: Investing in a clean energy future -2024 performance update

https://www.asyousow.org/report-page/2024-clean200-investing-in-a-clean-energy-future 

Relaterade länkar

Ricoh Group's efforts to resolve social issues through business.

https://www.ricoh.com/sustainability/solve-social-issues

Ricoh Group’s seven material issues and SDGs

https://www.ricoh.com/sustainability/materiality

Ricoh Group's commitment and recognition

https://www.ricoh.com/about/integrated-report/data/commitment

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com