Ricoh rankad som ledare i IDC MarketScape för globala program och tjänster avseende hållbarhet
09.01.2024

Ricoh rankad som ledare i IDC MarketScape för globala program och tjänster avseende hållbarhet

LONDON, 9 januari 2024 – Ricoh meddelar idag att företaget har rankats som en ledare i IDC MarketScape for Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment (doc # US49892223, Dec 2023). Denna IDC-studie utvärderar hållbarhetsprogram och -tjänster bland globala leverantörer av trycksaker och identifierar deras styrkor och utmaningar.

IDC MarketScape noterar Ricohs långvariga engagemang för miljömässig hållbarhet – en prioritering som är rotad i Ricohs grundprinciper som fastställdes 1946 av grundaren Kiyoshi Ichimura – som en viktig skillnad som avgör dess position som ledare, och säger: ”Ricoh tog sitt ansvar för att minimera påverkan på miljön för flera decennier sedan. År 1976 inrättade Ricoh en miljöfrämjande avdelning, och företaget är fortfarande inriktat på att driva hållbarhet genom sin verksamhet, samtidigt som man utvecklar innovativ teknik för att hjälpa kunderna att minska koldioxidavtrycket och minska miljöpåverkan.”

IDC utvärderade Ricohs affärsverksamhet, produkter och affärsmodell, affärstjänster, företagsstrategier och åtgärder för styrning/risk/efterlevnad i samband med hållbarhet, och identifierade styrkor inom minskade utsläpp, hållbarhet i hela portföljen, återanvändning och återvinning samt managerade utskrifts- & automatiseringslösningar.  

”Under hela vår utvärdering har Ricoh konsekvent visat ett djupt engagemang för miljöansvar, vilket framgår av deras omfattande historia av att prioritera hållbarhet i hela sin affärsverksamhet”, säger Robert Palmer, Research Vice President, Imaging, Printing, and Document Solutions på IDC. ”Ricohs åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, främja återanvändning och återvinning bland kunderna och integrera miljöskydd sömlöst i alla delar av sin verksamhet är särskilt beundransvärda och kännetecknas av en anpassning till FN:s mål för hållbar utveckling och ett löfte om att uppnå 100 % förnybar energianvändning till 2050.”

Ricoh bygger vidare på sitt rika arv och anser att dess digitala tjänster har spelat en avgörande roll för att uppnå detta erkännande som en ledare inom hållbarhet. I takt med att hybrid- och distansarbete omdefinierar företagslandskapet fortsätter Ricoh att investera i managerade print-tjänster samt digitala tjänster och lösningar som företaget anser stödjer hållbarhet för företag. IDC MarketScape noterar: ”Ricohs managerade utskrifts- & automatiseringslösningar hjälper företag att optimera utskriftsinfrastrukturen för att förbättra effektiviteten, minska kostnaderna, förbättra säkerheten och driva på hållbarheten.” 

MarketScape lyfter också fram att ”varje produkt som Ricoh tillverkar eller tjänsteerbjudande som Ricoh levererar har egenskaper eller funktioner som stöder hållbara affärsmetoder”. Vidare står det i rapporten: ”Ricoh bör också finnas med på den korta listan över leverantörer när man letar efter en partner för att bättre möjliggöra en hybrid arbetsmodell. Ricoh har verktygen och expertisen för att underlätta samarbete, kreativitet och produktivitet i flexibla arbetsmiljöer, vilket kan hjälpa företag att minska sin miljöpåverkan.”

”För över 45 år sedan insåg vi vikten av att bevara jordens naturliga återhämtningsförmåga och åtog oss att sätta en hållbar miljö i centrum för varje affärsbeslut inom hela Ricoh-koncernen”, säger Mikako Suzuki, Corporate Officer med ansvar för ESG och riskhantering, Ricoh Company, Ltd. ”Som en global företagsmedborgare anser vi att de åtgärder vi vidtar inom en cirkulär ekonomi för att skapa harmoni mellan företag och miljö leder oss mot uppfyllandet av ett verkligt hållbart samhälle utan koldioxidutsläpp. Vi värdesätter vår ledande position i denna IDC MarketScape som ett erkännande av våra ansträngningar.”

Ricoh anser att strävan efter framgång inte får ske på bekostnad av miljön och har ett nära samarbete med kunder och leverantörer för att anpassa sina aktiviteter till hållbara affärsmetoder. Exempel på detta är koncernövergripande standarder för grön upphandling som säkerställer ansvarsfulla inköp av råmaterial och komponenter med minimal miljöpåverkan, samt operativa återtagningsprogram som möjliggör återvinning av utrustning, delar och förbrukningsvaror.

Relaterad information
Ricoh's Sustainability
https://www.ricoh-europe.com/about-us/sustainability/environmental/


Ladda ner utdraget från rapporten : IDC MarketScape for Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment.

| Om IDC MarketScape |

IDC MarketScape leverantörsbedömningsmodell är utformad för att ge en översikt över konkurrensförmågan hos ICT-leverantörer (informations- och kommunikationsteknik) på en viss marknad. Forskningsmetoden använder en rigorös poängsättningsmetod baserad på både kvalitativa och kvantitativa kriterier som resulterar i en enda grafisk illustration av varje leverantörs position inom en given marknad. IDC MarketScape ger ett tydligt ramverk inom vilket IT- och telekomleverantörernas produkt- och tjänsteutbud, kapacitet och strategier samt nuvarande och framtida framgångsfaktorer på marknaden kan jämföras på ett meningsfullt sätt. Ramverket ger också teknikköpare en 360-graders bedömning av styrkor och svagheter hos nuvarande och potentiella leverantörer.

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD).

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Mediakontakt:
Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez
E-mail: media@ricoh-europe.com
Homepage: www.ricoh-europe.com

Följ oss på X: www.twitter.com/ricoheurope
Följ oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ricoh-sverige-ab
Följ oss på Youtube: www.youtube.com/ricoheurope