Ricoh utses till en globalt ledande tjänsteleverantör inom MPS i Gartners Magic Quadrant 2015
11.01.2016

Ricoh utses till en globalt ledande tjänsteleverantör inom MPS i Gartners Magic Quadrant 2015

Stockholm 11 januari 2016
Gartner utser Ricoh till en global ledare i sin Magic Quadrant över Managed Print and Content Services Worldwide. Det är sjätte året i rad som Ricoh utnämns till ledande. Ricoh uppskattas för sitt holistiska arbetssätt, sin vision och sin förmåga att verkställa.

Årets Magic Quadrant omfattar MPS (Managed Print Services) vilket Gartner definierar som en tjänst som erbjuds av en extern leverantör för att optimera eller hantera ett företags dokumentproduktion för att möta specifika mål, och MCS (Managed Content Services) vilket Gartner definierar som en heltäckande lösning som rationaliserar, effektiviserar och optimerar affärskommunikation genom att förse kunder med rådgivning, mjukvaror och implementering.

Ricoh har utvecklat en anpassningsbar MPS-tjänst som fokuserar på att ge kunder möjlighet att inhämta, förändra och hantera information. Parallellt levereras även content-tjänster (MCS) på IT-sidan för utskrift, affärsprocessautomatisering och -optimering. Dessutom bäddas tjänster för en omfattande behovsanalys och utvecklingsprocess in, som utvärderar hur ett företag hanterar information och affärsprocesser, med mål att öka värdet av och minska belastningen på IT-avdelningar.

Även om många MPS-erbjudanden fokuserar hårt på enhets- och utskriftshantering levereras Ricohs MPS-tjänster med en mera holistisk taktik. Ricoh använder en anpassningsmodell som ger varje kund ett unikt erbjudande som fokuserar på att förstå, förbättra, förändra, optimera och styra hela tjänsteprocessen.

Den kundfokuserade strategin erbjuder rådgivning för att optimera IT-sidan av företags utskriftsmiljö, affärsprocessautomatisering och -optimering tillsammans med en överlägsen metod för förändringsledning. För att kontinuerligt kunna hjälpa sina kunder att vara framgångsrika inom området utbildar Ricoh sina medarbetare löpande i MPS och MCS.

– Vi tror att vår placering i Gartners Magic Quadrant för 2015 visar vårt engagemang. Vi vill att våra kunder ska ha de mest effektiva arbetssätten och att de ständigt ska kunna förbättra och förbli konkurrenskraftiga i sina respektive branscher. Vi inleder varje samarbete med vår anpassningsmodell. Det skapar en resa av ständiga förbättringar som ökar värdet på de tjänster vi levererar och förlänger våra redan långsiktiga kundsamarbeten. MPS-industrin utvecklas hela tiden och arbetssättet gör att vi kan vara flexibla och leverera enligt våra kunders förändrade behov, oavsett var de befinner sig på sin resa, säger Carsten Jörgensen, MDS Business Manager, Ricoh Sverige AB.

Mer information om Ricohs tjänsteportfölj finns här: www.ricoh.se.

För ytterligare information, kontakta:
Carsten Jörgensen, MDS Business Manager, Ricoh Sverige AB
Tel: 08-734 33 94, E-post: carsten.jorgensen@ricoh.se
Magnus Christerson, Marketing Director, Ricoh Sverige AB
Tel: 08-734 33 00, E-post: magnus.christerson@ricoh.se

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB, www.facebook.com/RicohEurope    
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope    
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press
| Om Gartners Magic Quadrant |
Gartners Magic Quadrant och dess forskningsmetodik ger en grafisk konkurrenskraftig positionering av fyra typer av teknikleverantörer i snabbt växande marknader: ledare, visionärer, nischaktörer och utmanare. Gartners kapacitetsanteckningar ger en djupare inblick i kapacitet och lämplighet angående leverantörers IT-produkter och -tjänster baserade på specifika eller anpassade fallstudier.

Gartner stödjer inte någon specifik leverantör, produkt eller tjänst som finns med i någon av dess publicerade undersökningar, och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer som får de bästa betygen. Gartners undersökningar baseras på Gartners forskningsorganisations åsikter och ska inte tolkas som fakta. Gartner frånsäger sig allt ansvar, uttryckt eller underförstått, avseende den här undersökningen, inklusive ansvar gällande säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com