Ny 3D-teknik gör det möjligt att förändra sjukvården anser 7 av 10 chefer
11.07.2018

Ny 3D-teknik gör det möjligt att förändra sjukvården anser 7 av 10 chefer

Europeiska vårdleverantörer anser att ny utskriftsteknik är nödvändig för att kunna möta ökade patientkrav och individanpassa behandlingar

Ricoh Europe, London, 11 juli 2018En ny studie på uppdrag av Ricoh Europe visar vilken stor påverkan nya tryckteknologier har på Europeiska hälso- och sjukvårdssystem, allt från minskade kostnader till individanpassad vård för kroniskt sjuka patienter. Enligt forskningen anser 68 procent av chefer inom sjukvården att ny tryckteknologi har potentialen att förändra den från grunden.

74% av vårdexperterna använder redan idag ny tryckteknik för att förbättra diagnoser och minska dödligheten, inkluderat de framsteg som gjorts inom områden som tillverkning av individanpassade proteser och läkemedel.

Dessutom säger 51% att man använder ny tryckteknik för att snabbt kunna producera t.ex. anpassade bentransplantantat och tandimplatat. Detta minskar avsevärt den tid patienterna behöver spendera på sjukhus och är avgörande för att minska återhämtningstiden.

David Mills, CEO, Ricoh Europe säger: "Genom att nyttja innovativ tryckteknik kan man klara av uppgiften att göra mer med mindre och göra det möjligt för Europas vårdleverantörer att fortsätta bedriva en högkvalitativ vård. Nya teknologier som utskrift av aquagelorgan innebär att kirurger nu kan öva på att suturera och avlägsna tumörer innan den verkliga operationen ska genomföras. Att skriva ut läkemedel lager för lager för att kunna rikta in sig mot specifika sjukdomar kan snart vara vardag.

Allt eftersom människans livslängd och förekomsten av kroniska sjukdomar ökar över hela Europa blir behandlingarna än mer komplexa, då dessa drabbar patienterna senare i livet. Som svar använder 65% av vårdgivarna nya trycktekniker för att skräddarsy tryckta material för de varierande behov som finnns hos bl.a. äldre och patienter på annan plats.

46 % av cheferna går så långt som att säga att de kommer få svårt att möta patienternas behov inom den närmaste femårsperioden om de inte investerar i 3D-teknik.

Mills tillägger: "Det är inte endast på grund av den senaste utvecklingen som sjukvårdssanläggningar kan dra nytta av framstegen inom ny tryckteknologi. Sjukvård är en administrationskrävande sektor. Genom att digitalisera sina system kan man minska pappersarbetet för att spara tid, minska kostnader och förbättra säkerheten. "

Läs mer på http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/the-future-of-print/

Anm: Kvantitativ undersökning om åsikten hos 787 beslutsfattare inom sjukvården i Europa, beställd av Ricoh.

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com