MarcomCentral förenklar tryckeriernas arbetsflöde och ger kunderna möjlighet att själva beställa tryckjobb
10.06.2016

MarcomCentral förenklar tryckeriernas arbetsflöde och ger kunderna möjlighet att själva beställa tryckjobb

Det användarvänliga verktyget JobDirect® Plus gör det lättare för kunderna att skicka in tryckjobb och förbättrar effektiviteten i tryckeriernas produktionsprocess genom integration med Ricohs TotalFlow-lösningar.
10 juni 2016Ricoh har på drupa presenterat ett nytt, skalbart verktyg som moderniserar tryckeriernas beställningsprocess. JobDirect® Plus gör det möjligt för slutkunder att själva skapa riktade trycksaker via ett gränssnitt som är anpassat för pekskärmar. För tryckerierna innebär detta ökad effektivitet genom att verktyget är integrerat i det vanliga arbetsflödet.

Samhället och arbetslivet förändras snabbt, och idag är det inte bara professionella inköpare som anlitar tryckerier. Därför behövs det enkla verktyg som gör att även kunder som saknar ingående kunskaper om tryckprocessen kan beställa tryckjobb. Med JobDirect kan kunderna enkelt skräddarsy sina beställningar med hjälp av relevanta funktioner och olika alternativ. För tryckeriet innebär JobDirect att de nya tryckjobben till fullo integreras i arbetsflödet och att man slipper de störningar som enstaka beställningar ofta orsakar. Genom att JobDirect integreras med Ricoh TotalFlow blir arbetsflödet smidigt och effektivt. Alla nya tryckjobb hanteras i en helautomatiserad produktionsprocess, utan någon åtgärd från användaren.

Med JobDirect Plus kan tryckeriet kan skapa egna rutiner för onlinebeställningar och bygga ut verktyget i takt med att kundernas och de egna behoven ökar. Integrationen med MarcomCentral möjliggör tilläggstjänster som utskrifter av variabeldata (VDP), varumärkeskontroll, e-postmarknadsföring, direktförsäljning, analyser m.m.

JobDirect Plus är en molntjänst och erbjuds både som ett fristående verktyg för beställning av tryckjobb som skapar tryckfärdiga filer och som ett tillägg till MarcomCentral Web-to-Print. JobDirect Plus är ett enkelt och intuitivt sätt för tryckare och marknadsförare att attrahera nya kunder. Verktyget har ett elegant och modernt användargränssnitt och kan skalas upp i takt med att behoven och antalet tryckjobb ökar.

– I dagens digitala värld har det som alla vet blivit allt viktigare för tryckerierna att kunna samla in, hantera och omvandla information, säger Tommy Segelberg, Nordic Operations Director för Ricoh PPBG. Fler personer hos de befintliga kunderna beställer tryckjobb och även nya företagskunder i nya branscher tillkommer vilket gör att tryckerierna behöver ett enkelt och intuitivt verktyg för snabb och korrekt hantering av beställningar. Det nya verktyget JobDirect uppfyller alla dessa krav och ger samtidigt tryckerierna ett bättre arbetsflöde från start till mål, så att de på ett effektivare sätt kan ta emot och leverera dessa nya beställningar.

Med JobDirect kan tryckerierna: 

  • Hantera nya tryckjobb hela vägen – från det att kunden skickar in beställningen från sin dator till färdig trycksak via en helautomatiserad produktionsprocess där ingen åtgärd från användaren krävs.
  • Integrera beställningsrutinen för nya jobb med TotalFlow vilket ger en komplett och effektiv produktionslinje.
  • Skala upp processen, från enkla tryckjobb till fullt integrerad online-marknadsföring, genom integration med MarcomCentral Web-to-Print.
  • Erbjuda nya funktioner för kundanpassning och profilering som anpassade mediealternativ och olika format.
  • Erbjuda större flexibilitet till kunder som önskar rotera, dölja eller infoga tomma sidor, använda färg och svartvitt i samma tryckjobb, skapa flikar och mellanark, ladda upp flera filer samtidigt samt övervaka och spåra jobb, fakturor, rapporter och uppdelade leveranser.
  • Producera och använda JDF-filer i alla TotalFlow-lösningar.
  • Erbjuda kundportaler med funktioner som användarbehörigheter, 33 språk och produktkataloger för att hjälpa sina kunder att skapa nya intäkter.    
  • Erbjuda sina kunder offerter i realtid via det användarvänliga gränssnittet.

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com