Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

MarcomCentral förenklar tryckeriernas arbetsflöde och ger kunderna möjlighet att själva beställa tryckjobb

Det användarvänliga verktyget JobDirect® Plus gör det lättare för kunderna att skicka in tryckjobb och förbättrar effektiviteten i tryckeriernas produktionsprocess genom integration med Ricohs TotalFlow-lösningar.

10 juni 2016
Ricoh har på drupa presenterat ett nytt, skalbart verktyg som moderniserar tryckeriernas beställningsprocess. JobDirect® Plus gör det möjligt för slutkunder att själva skapa riktade trycksaker via ett gränssnitt som är anpassat för pekskärmar. För tryckerierna innebär detta ökad effektivitet genom att verktyget är integrerat i det vanliga arbetsflödet.

Samhället och arbetslivet förändras snabbt, och idag är det inte bara professionella inköpare som anlitar tryckerier. Därför behövs det enkla verktyg som gör att även kunder som saknar ingående kunskaper om tryckprocessen kan beställa tryckjobb. Med JobDirect kan kunderna enkelt skräddarsy sina beställningar med hjälp av relevanta funktioner och olika alternativ. För tryckeriet innebär JobDirect att de nya tryckjobben till fullo integreras i arbetsflödet och att man slipper de störningar som enstaka beställningar ofta orsakar. Genom att JobDirect integreras med Ricoh TotalFlow blir arbetsflödet smidigt och effektivt. Alla nya tryckjobb hanteras i en helautomatiserad produktionsprocess, utan någon åtgärd från användaren.

Med JobDirect Plus kan tryckeriet kan skapa egna rutiner för onlinebeställningar och bygga ut verktyget i takt med att kundernas och de egna behoven ökar. Integrationen med MarcomCentral möjliggör tilläggstjänster som utskrifter av variabeldata (VDP), varumärkeskontroll, e-postmarknadsföring, direktförsäljning, analyser m.m.

JobDirect Plus är en molntjänst och erbjuds både som ett fristående verktyg för beställning av tryckjobb som skapar tryckfärdiga filer och som ett tillägg till MarcomCentral Web-to-Print. JobDirect Plus är ett enkelt och intuitivt sätt för tryckare och marknadsförare att attrahera nya kunder. Verktyget har ett elegant och modernt användargränssnitt och kan skalas upp i takt med att behoven och antalet tryckjobb ökar.

– I dagens digitala värld har det som alla vet blivit allt viktigare för tryckerierna att kunna samla in, hantera och omvandla information, säger Tommy Segelberg, Nordic Operations Director för Ricoh PPBG. Fler personer hos de befintliga kunderna beställer tryckjobb och även nya företagskunder i nya branscher tillkommer vilket gör att tryckerierna behöver ett enkelt och intuitivt verktyg för snabb och korrekt hantering av beställningar. Det nya verktyget JobDirect uppfyller alla dessa krav och ger samtidigt tryckerierna ett bättre arbetsflöde från start till mål, så att de på ett effektivare sätt kan ta emot och leverera dessa nya beställningar.

Med JobDirect kan tryckerierna: 

  • Hantera nya tryckjobb hela vägen – från det att kunden skickar in beställningen från sin dator till färdig trycksak via en helautomatiserad produktionsprocess där ingen åtgärd från användaren krävs.
  • Integrera beställningsrutinen för nya jobb med TotalFlow vilket ger en komplett och effektiv produktionslinje.
  • Skala upp processen, från enkla tryckjobb till fullt integrerad online-marknadsföring, genom integration med MarcomCentral Web-to-Print.
  • Erbjuda nya funktioner för kundanpassning och profilering som anpassade mediealternativ och olika format.
  • Erbjuda större flexibilitet till kunder som önskar rotera, dölja eller infoga tomma sidor, använda färg och svartvitt i samma tryckjobb, skapa flikar och mellanark, ladda upp flera filer samtidigt samt övervaka och spåra jobb, fakturor, rapporter och uppdelade leveranser.
  • Producera och använda JDF-filer i alla TotalFlow-lösningar.
  • Erbjuda kundportaler med funktioner som användarbehörigheter, 33 språk och produktkataloger för att hjälpa sina kunder att skapa nya intäkter.    
  • Erbjuda sina kunder offerter i realtid via det användarvänliga gränssnittet.

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services, thus enabling individuals to work smarter. 

With cultivated knowledge and organizational capabilities nurtured over its 85-years history, Ricoh is a leading provider of document management solutions, IT services, communications services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group has major operations throughout the world and its products and services now reach customers in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2021, Ricoh Group had worldwide sales of 1,682 billion yen (approx. 15.1 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

   © 2021 RICOH COMPANY, LTD. All rights reserved. All referenced product names are the trademarks of their respective companies.

För ytterligare information, kontakta: 

Jack Gibson 
Tel: +44 792 057 6999 
E-post: media@ricoh-europe.com 

Hemsida: www.ricoh.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.ABwww.facebook.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press