Många tror att ny teknik kommer minska arbetsbördan
25.09.2017

Många tror att ny teknik kommer minska arbetsbördan

Inom flera yrkesgrupper upplevs den administrativa arbetsbördan som ett stort problem bland medarbetarna, då detta tar värdefull tid från den faktiska kärnverksamheten. Svenska medarbetare uppskattar att de skulle spara i snitt 88 minuter om dagen med rätt teknik, vilket på en vecka blir drygt 7,3 timmar. 1 av 4 medarbetare ser ny teknik som en möjlig lösning på problemet. Detta visar en ny undersökning utförd av Censuswide på uppdrag av Ricoh.

Under de senaste åren har en mängd diskussioner förts kring den ökande administrativa arbetsbördan som för flera yrkesgrupper utgör ett omfattande verksamhetsproblem. Ökade krav på dokumentation i arbetet och styrning via dokument gör att många yrkesverksamma upplever att de får mindre tid att ägna sig åt kärnverksamheten.

En ny undersökning utförd av Censuswide på uppdrag av Ricoh visar en utbredd positiv inställning bland svenska medarbetare till att ny teknik i form av automatisering och artificiell intelligens (AI) i framtiden kommer ha en positiv inverkan på deras arbetssituation, specifikt när det kommer till administrativt arbete. Nästan 1 av 4 tror att robotar hade kunnat effektivisera arbetet och över hälften av de svarande uppger därtill att de upplever en obalans mellan privatliv och arbetsliv som de tror att teknologi skulle kunna lösa.

– Vi ser en stor potential i införandet av ny teknologi på arbetsplatsen som kan möjliggöra en arbetssituation där medarbetaren tillåts lägga större andel av sin tid på den faktiska kärnverksamheten. Förhoppningen är att ny teknik som exempelvis skulle kunna automatisera administrativa uppgifter kommer att leda till större arbetsglädje och mindre stress och frustration på arbetsplatsen, säger Magnus Christerson, marknadschef på Ricoh.

Undersökningen i korthet: Svenska medarbetare tror att de skulle spara i snitt 88 minuter om dagen om de hade tillgång till rätt teknik.

  • 52 procent av de svenska medarbetarna uppger att de upplever en obalans mellan privatliv och arbetsliv och tror att ny teknologi skulle kunna lösa problemet.
  • 27 procent av de svenska medarbetarna skulle vilja att administrativa uppgifter automatiserades, och 26 procent förväntar sig att ny teknologi om två år kommer att möjliggöra detta.
  • 23 procent av de svenska medarbetarna uppger att förekomsten av robotar som hade kunnat hjälpa dem att utföra och effektivisera uppgifter hade lett till att medarbetarna hade kunnat vara mer produktiva på jobbet.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Censuswide på uppdrag av Ricoh via en webbenkät den 28 juli 2017-1 augusti 2017. Totalt har 3669 medarbetare undersökts, varav 101 medarbetare i Sverige.

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com