Majoriteten av europeiska kontorsanställda litar på att deras arbetsgivare investerar i framtida teknik
23.06.2022

Majoriteten av europeiska kontorsanställda litar på att deras arbetsgivare investerar i framtida teknik

Tre fjärdedelar är optimistiska om att tekniken kommer att skapa nya karriärmöjligheter

Ricoh Europa, London, 23 juni 2022 – Ny forskning beställd av Ricoh Europa, som tillfrågade 3000 kontorsanställda över hela Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien, visar att:

  • 73% av medarbetarna litar på att deras arbetsgivare investerar i teknik idag för att möta deras framtida behov
  • 75% ser att teknik kan ge möjligheter för deras karriär – en ökning med 19% sedan 2020
  • 34% tror att de kommer att arbeta med robotar eller AI på sin arbetsplats under de kommande 5 åren – en ökning med 24% sedan förra året
  • 85% av medarbetarna förväntar sig att deras arbetsgivare ska tillhandahålla verktyg och utbildning för att hjälpa dem anpassa sig till nya roller i takt med att tekniken förändras
  • 53% håller med om att deras arbetsgivare tillhandahåller rätt teknik och skapar en kultur som stödjer hur de behöver arbeta
  • 35% säger att det är svårt att känna sig motiverad och engagerad när man arbetar på distans på grund av kommunikations- /teknikproblem – en ökning med 20% sedan 2020
  • 44% anser att deras företagskultur påverkades under Coronarestriktionerna

Nicola Downing, CEO, Ricoh Europa, säger: "Att investera i rätt teknik för hybridarbete är en förutsättning för dess framgång, liksom att ha en framtidssäkrad strategi på plats. Både medarbetare och beslutsfattare inser potentialen med teknik för att stärka karriärer och arbetsplatskultur. Att använda teknik för att skapa rätt förutsättningar på arbetsplatsen är avgörande för att attrahera och behålla de bästa medarbetarna på en marknad där digitalt kunniga talanger är så eftertraktade.”

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com