Generation Z är den mest utmanande gruppen att inta arbetsmarknaden enligt Ricoh Europe
05.10.2015

Generation Z är den mest utmanande gruppen att inta arbetsmarknaden enligt Ricoh Europe

Ricoh, Stockholm 5 oktober 2015 – Samtidigt som många företag är helt upptagna med att anpassa sina arbetsplatser till Millennials, visar nu en ny undersökning som Ricoh Europe beställt att Generation Z, de som idag är nitton år eller yngre, kommer att innebära stora utmaningar för arbetsmarknaden.

Generation Z har högre förväntningar på sin arbetsplats än äldre generationer och de blir snabbt otåliga. Bortsett från lönen så kräver Generation Z balans mellan arbets- och privatliv (48 procent), därefter prioriteras att arbeta med bra människor (47 procent), flexibel arbetstid, bra förmåner och anställningstrygghet (42 procent vardera). Äldre generationer ställer inte bara lägre krav, även deras främsta prioriteringar skiljer sig. Medan Baby Boom-generationen prioriterar anställningstrygghet, prioriterar Generation X och Millennials balans mellan arbets- och privatliv.

Fler än dubbelt så många i Generation Z attraheras av företag som kan få dem att känna att de bidrar till något som gör skillnad i världen – 34 procent jämfört med 13 procent i Baby boom-generationen, 14 procent av Generation X och 15 procent av Millennials. Nästan tre gånger så många i Generation Z (28 procent) attraheras av företag som erbjuder teknik för att underlätta och effektivisera arbetet jämfört med de äldre generationerna (10 procent).

Generation Z menar också att de lättare blir frustrerade än äldre generationer. Kommunikation är nyckeln, 43 procent säger att de skulle bli irriterade på kollegor som brister i sin kommunikation, jämfört med 19 procent av de äldre generationerna.

Ser man till arbetssätt anser 30 procent av Generation Z att en arbetsplats utan flextid skulle vara väldigt frustrerande – jämfört med endast 13 procent av Baby Boom-generationen, 17 procent av Generation X och 20 procent av Millennials. Samtidigt som en tredjedel av Generation Z skulle bli frustrerade av bristande informationsdelning, och samma andel av brist på innovation.

– Generation Z har höga förväntningar på sina arbetsgivare – och det ska de ha. Varför ska inte ett flexibelt och mobilt arbetssätt vara norm? Som historien visar så ökar dessa preferenser samtidigt som arbetslivet utvecklas i en allt snabbare takt, säger David Mills, CEO, Ricoh Europe.

– Med Generation Z:s aptit för samarbete och att arbeta på distans över olika plattformar och gränser, måste arbetssätten anpassas. Inte minst för att säkerställa konkurrenskraft och kunna attrahera de största talangerna på marknaden. Att ha relevanta underliggande processer på plats kommer att vara kritiskt och helt grundläggande för att verksamheter ska vara framgångsrika. Det gäller små till medelstora företag och stora multinationella, ingen verksamhet har råd att anpassa arbetssätten utan att satsa helhjärtat på de bakomliggande processerna, fortsätter Mills.

Förutom att de är krävande så är Generation Z också oerhört medvetna om sina svagheter, och de tror att de har mycket att lära sig för att bli riktigt effektiva. Självkritiska Generation Z tror att de har mer att jobba på när det kommer till kompetenser och färdigheter än någon tidigare generation.   

Över hälften (55 procent) av Generation Z tror också att de behöver förbättra sin kommunikationsförmåga vid personliga möten, samtidigt som endast 41 procent av Baby boom-generationen håller med om det. Andra färdigheter som Generation Z anser att de behöver utveckla är att kunna kommunicera med kollegor på ett proffsigt sätt (48 procent), konflikt- eller tvistlösning (47 procent) och att hålla deadlines (37 procent). Konsekvent bedömer de äldre generationerna Generation Z:s kompetenser som bättre än vad de själva gör.
 
Undersökningen avslöjar också att Generation Z har höga förväntningar på vad de kommer att bidra med till arbetsmarknaden. 65 procent av dem tror att de kommer att bidra med nya arbetssätt, 63 procent med teknikkompetens och 61 procent med nya idéer och fräscha tankebanor.

– Samtidigt som det senaste tillskottet av unga arbetare gör sig redo att hjälpa företag och andra verksamheter att bli mer agila och mer digitalkompetenta, är de arbetsmiljöer de kommer till ofta restriktiva. Deras önskemål om konstant innovation, direkt kommunikation och ett öppet samarbete gör Generation Z till en stor utmaning för arbetsmarknaden, avslutar Mills.      

Mer information finns här

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com