Europeiska medarbetare missnöjda med föråldrad teknik på arbetsplatsen
17.01.2024

Europeiska medarbetare missnöjda med föråldrad teknik på arbetsplatsen

Nästan hälften (42%) av medarbetarna i Europa anser att deras arbetsgivare släpar efter när det gäller att införa den senaste tekniken, t.ex. arbetsplatsupplevelser eller verktyg för process-automatisering.

Ny forskning från Ricoh Europe visar att det finns ett betydande gap mellan medarbetarnas förväntningar på teknik på arbetsplatsen och vad som för närvarande tillhandahålls av arbetsgivarna.

Undersökningen, som utfördes av Opinium och omfattade 6 000 arbetstagare över hela Europa*, visade att nästan hälften av de europeiska medarbetarna (42%) anser att deras arbetsgivare släpar efter när det gäller att införa teknik som skulle kunna vara till nytta för dem på arbetsplatsen.

European employees dissatisfied by outdated technology in the workplace

En av tre (33%) rapporterar att deras arbetsupplägg för distansarbete hämmar deras produktivitet, och över hälften (59%) känner av höga administrativa bördor. Dessutom anser endast 64% av de europeiska medarbetarna att deras arbetsgivare tillhandahåller den teknik som krävs för att de ska kunna utföra sina jobb väl – vilket tyder på en betydande missad möjlighet.

För att förbättra samarbete och effektivisera repetitiva arbetsflöden och uppgifter bör företagen använda sig av verktyg för processautomatisering och arbetsplatsupplevelser, för att säkerställa att medarbetarna är utrustade för att kunna göra sitt bästa. Genom att implementera den senaste tekniken, t.ex. plattformar för arbetsplatsupplevelser, AV-lösningar och Enterprise Content Management, kan medarbetarna fokusera mindre på administration och mer på aktiviteter som skapar mervärde.

Om arbetsgivarna inte tar itu med dessa ojämnheter under 2024 riskerar de att förlora medarbetare som kanske söker sig till andra arbetsplatser där deras behov tillgodoses bättre. Nästan en av tre (28%) medarbetare angav arbetsvillkor och medarbetarupplevelse som en anledning till att de skulle söka ett annat jobb, medan knappt en fjärdedel (24%) angav kvaliteten på teknisk programvara och teknisk utrustning som en ledande faktor för att söka annan anställning.. 

Europeiska medarbetare missnöjda med föråldrad teknik på arbetsplatsen

Nicola Downing, VD för Ricoh Europe, säger: "När man ser framåt är det absolut nödvändigt att företagen anpassar sina tekniska erbjudanden till medarbetarnas behov, särskilt när det gäller processautomatsering och arbetsplatsupplevelse, vilket kan hjälpa medarbetarna att bli mer produktiva och fokusera på uppgifter där de kan tillföra mer värde.”

"Som vår undersökning har visat riskerar företag som förbiser medarbetarnas upplevelse av tekniken på arbetsplatsen att förlora värdefulla medarbetare som helt enkelt kommer att leta efter en annan arbetsplats som uppfyller deras behov".

Över hälften (69 %) av medarbetarna anser att de skulle tillföra mer värde till sitt företag om de hade rätt verktyg och teknik på plats, så fördelarna med att göra rätt sträcker sig längre än till att locka till sig och behålla talanger.

För mer information besök www.ricoh.se/insights

* * 1 000 kontorsanställda på var och en av följande marknader: Storbritannien & Irland, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Nederländerna. 

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD).

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Mediakontakt:
Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez
E-mail: media@ricoh-europe.com
Homepage: www.ricoh-europe.com

Följ oss på X: www.twitter.com/ricoheurope
Följ oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ricoh-sverige-ab
Följ oss på Youtube: www.youtube.com/ricoheurope