Europeiska foretag lamnar arbetstagarna i sticket i det teknologiska kunskapsracet
03.10.2017

Europeiska företag lämnar arbetstagarna i sticket i det teknologiska kunskapsracet

Mer än två tredjedelar av de anställda önskar få mer utbildning i digitala tekniker från sina arbetsgivare
Ricoh Europe, London, 03 oktober 2017 – Enligt en undersökning på uppdrag av Ricoh Europe vill europeiska arbetstagare använda en mer innovativ digital teknik i sitt arbete men erkänner att de saknar kunskap om hur de kan använda den effektivt.
Nästan 40 % av de 3 600 arbetstagare som deltog i undersökningen säger att avsaknaden av kunskap förhindrar ny teknologi att vara till nytta. 67 % vill att arbetsgivaren ska lägga mer krut på utbildning medan endast 27 % anser att deras företag investerar tillräckligt mycket på det.
Daniel Scandurra, Director IT Infrastructure Services, Ricoh Sverige AB säger: ”Det är en stor hype i Europa just nu vad gäller digitala möjligheter och den inverkan det har på produktiviteten. Medan AI och automation omvandlar sättet som vi arbetar på, kommer bristen på utbildning att drastiskt minska avkastningen på investerat kapital. Företag måste tänka på personen som ska använda den nya tekniken. Att ett företag lägger mycket pengar på infrastruktur kommer inte hjälpa dem om de inte uppmuntrar sina anställda att utvecklas och skaffa sig rätt kunskaper”.
Talande nog anser 34 % av arbetsgivarna, att de fortfarande inte känner att de har rätt utrustning för att använda de vanligaste mjukvaru- och hårdvarulösningarna på rätt sätt – såsom Microsoft Office, multifunktionsskrivare och datorer – för att inte tala om nyare teknologier som komplex processautomation.
Dessutom oroar man sig över den växande generationsklyftan. 70 % instämmer i att yngre medarbetare har bättre förutsättningar för att arbeta med olika nya teknologier. Det resulterar i att 33 % oroar sig för att de snart kommer att stå utan jobb.

Daniel tillägger: ”Trots rubriker om att robotar kommer att ersätta människan ser europeiska arbetstagare teknologin som ett sätt att utföra arbete med högre värde, inte något som ska ersätta dem. Att förbättra arbetstagarnas självförtroende i att använda ny teknologi är dock ingen allomfattande process. För att lyckas med att göra arbetsplatsen digital behövs olika färdiga kunskaper och flera olika behov måste tillgodoses. Att få med sig och engagera arbetstagarna i varje steg är grundläggande.”

Mer information finns här.

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com