Europeiska företag kan frigöra 622 miljarder euro i tillväxt genom digital omvandling
01.12.2022

Europeiska företag kan frigöra 622 miljarder euro i tillväxt genom digital omvandling

  • Tre fjärdedelar av företagsledarna minskar ”tråkiga uppgifter” som en del av strategierna för digital omvandling.
  • Företag som införde mjukvara för automatisering av manuella uppgifter ökade sin produktivitet med 14% förra året.

Ricoh Europe, London, 1 December 2022 – Ny forskning som Ricoh Europe släpper idag visar att digital omvandling kan öka EU:s och Storbritanniens BNP med 3,4% under de kommande fem åren, vilket motsvarar en tillväxt på 622 miljarder euro.

Undersökningen, som genomfördes av Opinium och analyserades av CEBR på uppdrag av Ricoh Europe, omfattade 1 000 arbetstagare och 250 beslutsfattare i Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien. Den visar att företagsledare inser hur tidskrävande processer drabbar deras medarbetare, och 76% av dem gör automatiseringen av tråkiga uppgifter till en central del av sin strategi för digital omvandling.

Men eftersom den genomsnittliga arbetstagaren för närvarande spenderar nästan en tredjedel (30%) av sin dag på administrativa uppgifter måste företagen påskynda sina planer om de ska kunna uppnå dessa produktivitetsvinster och få det medarbetarengagemang som krävs för att utlösa en fortlöpande tillväxt.

Medarbetarna är helt klart sugna på rätt arbetsplatsteknik som hjälper dem att effektivisera sina aktiviteter och ägna mer tid åt meningsfullt arbete. Majoriteten (64%) tror att de skulle tillföra företaget mer värde om de hade tillgång till rätt teknik, och 78% av dessa välkomnar automatiseringsverktyg som ett sätt att minska tråkiga arbetsuppgifter.

De som införde programvara för automatisering under det senaste räkenskapsåret upplevde en genomsnittlig produktivitetsökning på 14%. Detta är en viktig vinst för företag som vill förbli konkurrenskraftiga på marknader som är utsatta för alltmer turbulens.

Forskningen visar också att en större investering i de verktyg och system som de anställda söker kan öka moralen och minska personalomsättningen. Medarbetare på företag som införde automatiseringsverktyg förra året är enligt uppgift mer nöjda med sina jobb och kommer sannolikt stanna kvar på företaget längre. Faktum är att av alla teknikinvesteringar som företagen har gjort har införandet av automatiseringsverktyg inneburit den lägsta personalomsättningen på 17%, jämfört med ett genomsnitt på 19% för andra teknikalternativ.

Nicola Downing, vd för Ricoh Europe, säger: ”Att frigöra tillväxt för miljarder euro i en tid då många företag står inför stagnerande ekonomier och produktivitetsförluster är en möjlighet som inte får missas. Det är uppmuntrande att se att företagsledare inser detta och införlivar åtgärder för att effektivisera arbetet, automatisera kärnprocesser och minska tråkiga uppgifter i sina strategier för digital omvandling. De måste dock gå från avsikt till handling mycket snabbare. Medarbetarna är redo att ta till sig allt som automatiseringen kan ge – faktum är att de aktivt söker efter arbetsgivare som kan erbjuda detta. Att påskynda den digitala omvandlingen och leverera de verktyg som gör det möjligt för människor att ta itu med mer värdefulla arbetsuppgifter är avgörande om företagen ska kunna förbli konkurrenskraftiga, behålla nyckeltalanger och skapa en hållbar tillväxt.”

För mer information, besök http://www.ricoh.se/insights

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com