Arbetsgivarna står inför utmaningen ”kreativitet”, inte apati
27.10.2022

Arbetsgivarna står inför utmaningen ”kreativitet”, inte apati

  • Endast 4% av arbetstagarna säger att de gör ”minsta möjliga” på jobbet, vilket tyder på att det inte är ”quiet quitting” som är problemet, utan bristen på meningsfullt och tillfredsställande arbete
  • 64% skulle tycka att arbetet vore roligare om de hade tid för kreativa uppgifter


Ricoh Europe, London, 27 oktober 2022
– Ny forskning som Ricoh Europe släpper idag visar att majoriteten av arbetstagarna vill ha mer stimulans och kreativitet på jobbet, vilket tyder på att arbetsgivarna måste göra mer för att erbjuda ett tillfredställande arbete.

Undersökningen, som genomfördes av Opinium för Ricoh Europe, omfattade 6 000 arbetstagare och 1 500 beslutsfattare i Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien. Den motsäger sig fenomenet ”quiet quitting” från sociala medier, då 82% av arbetstagarna beskriver sig själva som engagerade på jobbet och 65% säger att de är entusiastiska över vad de gör. Även om arbetstagarna känner sig nöjda till en viss nivå, finns det fortfarande friktioner som hindrar dem från att vara mer produktiva och kreativa.

Ökade levnadsomkostnader i kombination med bristande tillfredsställelse på jobbet riskerar att få anställda att överväga andra möjligheter. Nästan hälften (44%) säger att de är beredda att byta jobb om ”rätt erbjudande” skulle dyka upp. Trots detta tar en stor del av företagen inte välbefinnande eller löneproblem på allvar, eftersom 52% av ledarna anser att de anställda borde vara ”tacksamma” över att de överhuvudtaget har ett jobb.

Den verkliga utmaningen för arbetsgivarna är att hitta sätt att erbjuda ett mer kreativt och tillfredsställande arbete som ger ett positivt bidrag till organisationen, i stället för att låta arbetstagarna fastna i repetitiva, arbetskrävande eller administrativa uppgifter. Att fokusera på arbetstagarnas upplevelse med hjälp av tillförlitlig teknik, till exempel automatisering, kan vara en del av lösningen för att få bort betungande och otacksamma arbetsuppgifter.

Nästan två femtedelar (39%) av medarbetarnas dagar går åt till administrativa uppgifter eller till att lösa tekniska problem – vilket innebär att teamen har mindre tid att fokusera på projekt som ger verkligt värde för verksamheten. Om organisationer inte vidtar åtgärder eller möjliggör en övergång till mer intressanta typer av arbete, så kan de kväva de anställdas känsla av syfte och deras drivkraft. Nästan två tredjedelar (64%) av arbetstagarna säger att de skulle trivas mer med sitt arbete om de hade mer tid för kreativa uppgifter.

Att ha en bra strategi för hybridarbete är ett annat viktigt sätt för arbetsgivare att bidra till att skapa en känsla av syfte, uppfyllelse och välbefinnande på jobbet. De måste hitta rätt balans mellan att ge de anställda friheten och förtroendet att arbeta på distans och samtidigt ge dem möjlighet till viktig personlig interaktion med kollegor.

Nästan tre fjärdedelar (72%) av arbetstagarna säger att de tycker om att lära sig av andra som befinner sig fysiskt runt omkring dem, medan 63% tycker om att kombinera kontoret med sociala aktiviteter, till exempel att träffa vänner och ta en drink efter jobbet. Men dålig teknik kan hindra människor från att återvända till kontoret och undergräva värdet av kontoret som ett socialt samarbetsutrymme. Nästan en tredjedel (29%) avskräcks av att det är för svårt att boka ett skrivbord.

Nicola Downing, vd för Ricoh Europe, säger: ”Trenden med ”quiet quitting” har gett upphov till en debatt om balansen mellan arbete och privatliv och om gränser. Vår undersökning visar att de anställda inte ”checkar ut” utan vill arbeta med projekt som verkligen tillför ett värde till företaget. I en sådan utmanande miljö för arbetskraften, med förändrade arbetsmönster efter pandemin och en rasande levnadskostnadskris, är det upp till företagen att hitta sätt att främja en kultur där tillfredsställande arbetsuppgifter och karriärer är en prioritet. Detta innebär att tillhandahålla de verktyg som krävs för att göra sig av med onödig administration, ta bort otillräckliga system och fokusera på uppgifter som höjer ribban. De företag som inte gör någonting riskerar att se arbetstagarna vända sig till någon annan.”

Tyst utcheckning från jobb. I”quiet quitting” ingår att mentalt checka ut sitt jobb och enbart utföra det absoluta minimum av uppgifter som arbetsgivaren kräver, ta avstånd från en karriärinriktad företagskultur och aldrig jobba över eller på andra sätt utmärka sig utöver det vanliga.

För mer information, besök www.ricoh.se/insights

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com